<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Coronasmell for Sveaas’ sosiale entreprenører

Millionene renner ut for bemanningsbyrået 2nd Chance, som har som motto at alle har rett på en ny sjanse i livet. I 2020 gikk det Kistefos-eide selskapet nesten syv millioner kroner i minus.

Kostbar hjelp: Gjennom bemanningsbyrået 2nd Chance gir finansmannen Christen Sveaas straffedømte mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Det har foreløpig kostet dyrt. Foto: Iván Kverme
Inside

Siden høsten 2016 har Christen Sveaas’ private investeringsselskap Kistefos kjøpt seg opp i tapssluket 2nd Chance og sitter nå med 100 prosent av eierskapet. Selskapets prisverdige formål er å gi tidligere straffedømte en mulighet til å komme ut i jobb og få en ny start. Dette gir en stor samfunnsmessig gevinst ved at de som griper muligheten kan forsørge seg selv.

Tidligere har Kistefos-topper gitt uttrykk for at målsettingen er at 2nd Chance skal gå med overskudd og finansiere seg selv, men foreløpig er man et stykke unna målet. I perioden 2016 til 2020 har selskapet tapt over 23 millioner kroner, viser tall fra regnskapene. De to foregående årene har særlig pandemien skapt problemer for selskapet.

– 2nd Chance er en del av Kistefos’ sosiale entreprenørskap. 2020 og 2021 var utfordrende år for selskapet, i stor grad grunnet covid-19-pandemien som førte til nedstengning av samfunnet, noe som påvirket hverdagen både for arbeidsgivere og fengselssystemet i Norge, skriver styreleder i selskapet og investeringsanalytiker i Kistefos, Hege Tjørsvaag Brattebø, i en epost til Kapital.

2020 og 2021 var utfordrende år for selskapet, i stor grad grunnet covid-19-pandemien som førte til nedstengning av samfunnet, noe som påvirket hverdagen både for arbeidsgivere og fengselssystemet i Norge.
Hege Tjørsvaag Brattebø, styreleder

Booker flere møter

Styrelederen ser imidlertid positivt på fortsettelsen når samfunnet åpner opp.

– Nå begynner virkningene av pandemien å gå over, noe som forventes å være positivt for 2nd Chance. Vi ser allerede at det er lettere å få møter med arbeidsgivere og samarbeidspartnere i fengselssystemet, forklarer hun.

– Hvor mange har dere hjulpet ut i arbeidslivet?

– Selskapet jobber hele tiden med å få tidligere straffedømte ut i arbeidslivet, og har i dag flere kandidater ute på oppdrag av varierende varighet, svarer Tjørsvaag Brattebø.

Ifølge hjemmesiden skal 2nd Chance fungere som et bindeledd mellom arbeidstager og arbeidsgiver.

– Våre konsulenter finner kandidater med riktig kompetanse og kvalifikasjoner som kan være en god match og en positiv ressurs på den aktuelle arbeidsplassen. Gjennom hele prosessen har vi tett oppfølging med jobbsøker, og en jevnlig kontakt med virksomheten. Vi tar på oss arbeidsgiveransvaret, opplyses det på hjemmesiden.

Skjøt inn kapital

I 2020-regnskapet kommenterer revisor at tapet på nesten syv millioner, samt andre omstendigheter, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil om selskapets evne til videre drift. Ifølge Brønnøysundregistrene ble det i februar foretatt et kapitalinnskudd i selskapet. Hvor mye penger som ble skutt inn vil ikke 2nd Chance-styrelederen si noe om, men kapitalen i selskapet er nå registrert med 9,6 millioner kroner.

Kistefos-eieren, finansmannen Christen Sveaas, er kjent som en raus velgjører som gir store pengebidrag til ulike veldedige formål. I fjor var han nummer 20 på Kapitals siste liste over Norges rikeste med en formue på 11 milliarder kroner, og trolig trenger ikke revisoren for 2nd Chance å bekymre seg nevneverdig.