<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bankmillionene renner inn for Christen Sveaas

Advanzia har blitt kronen i juvelen i Christen Sveaas’ forretningsimperium. Kapitals beregninger viser at 66-åringen har kunnet cashe inn utbytter på snaut 1,5 milliarder kroner fra kredittkortbanken siden i fjor.

Utbyttebonanza: Millionene fortsetter å rulle inn for Christen Sveaas, som mottar høye utbetalinger fra Advanzia Bank. Foto: Eivind Yggeseth
Inside

Banksuksessen har røtter i Bankia Bank, den første nettbaserte banken som tilbød gebyrfrie kredittkort i det norske markedet, hvor Sveaas var på eiersiden sammen med finanskjendiser som Stein Erik Hagen og Einar Nagell-Erichsen. Da dette selskapet ble kjøpt opp av Santander Consumer Finance i 2005, etablerte flere av nøkkelpersonene i Bankia nyvinningen Advanzia Bank i Luxembourg, med Sveaas som storinvestor.

Det skulle raskt vise seg å bli en innertier. Advanzia tok relativt hurtig markedsandeler i blant annet Tyskland, leverte sitt første overskudd i 2009 og har siden blitt en veritabel pengemaskin. Virksomheten er ekspandert til Frankrike, Østerrike, Spania og Italia, og har over tid levert høy vekst. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Advanzia mer enn 1,3 millioner kunder og over 2,2 millioner kort i sirkulasjon. Resultatet i den siste regnskapsperioden var på 32,2 millioner euro, tilsvarende noe over 320 millioner kroner, en økning på 21,1 prosent sammenlignet med samme kvartal året i forveien.

To mrd. utbyttekroner

Den sterke utviklingen har de siste årene gitt millioner av kroner inn på eiernes konti. Det fremgår av den nyeste kvartalsrapporten at det sist ble utbetalt et utbytte på 60 millioner euro, og dette har først og fremst gitt penger i kassen for Sveeas, som sitter på drøyt 60 prosent av Advanzia-aksjene gjennom investeringsselskapet Kistefos.

Ifølge Kapitals beregninger er det samlet betalt ut over 2,3 milliarder i utbytte fra Advanzia de siste to årene, og over 1,4 milliarder av dette har tilfalt Sveaas. Banken utgjør i dag en svært betydelig andel av Kistefos’ resultater og Sveaas’ formue – det kan med god margin sies å være finansmannens viktigste eiendel. Kun i år har banken bidratt med rundt 950 millioner kroner til Kistefos, etter vår beregning.

Sveaas er nummer 19 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, med en formue estimert til 13 milliarder kroner i 2022. I og med at banken ikke er børsnotert og det er begrenset omsetning i aksjen, er det krevende å fastslå nøyaktig hva Kistefos’ Advanzia-eierandel er verdt, men vi har tidligere skrevet at den utgjør størsteparten – kanskje så mye som 80–90 prosent – av verdiene til Sveaas.

Milliardæren er selv ikke spesielt snakkesalig når det gjelder Advanzia-suksessen, og skriver følgende i en e-post på spørsmål om han ønsker å gi en kommentar i sakens anledning:

“Hei. Nei. God helg.”

Bemidlede medinvestorer

Det er grunn til å tro at Sveaas er ikke den eneste rikingen som tjener godt på Advanzia. Det fremgår ikke noen informasjon om de øvrige aksjonærene i Advanzias finansielle rapportering, utover en opplysning om at minoritetsaksjonærene hver har eierposter på mindre enn ti prosent, men det er tidligere oppgitt at bankens nest største aksjonær er Skips AS Tudor. Det sistnevnte selskapet kontrolleres av Thomas Wilhelmsen, daglig leder av rederiet Wilh. Wilhelmsen og nummer 210 på Kapitals liste over landets rikeste, med en estimert formue på 2,25 milliarder kroner. I tillegg har investeringsselskapet Sundt, som eies av søsknene Else Helene og Christian Sundt, kontrollert drøyt fem prosent av bankaksjene.

For Sveaas’ del kan det for øvrig nevnes at også rederiet Western Bulk, som er notert på Euronext Growth, ser ut til å ha fått vind i seilene. Selskapet leverte i hvert fall et resultat på 37,4 millioner dollar i første halvår, mer enn en firedobling fra samme periode året i forveien. Kistefos er her største aksjonær med en aksjeandel på 68,7 prosent, så forretningsmannen bør dermed ha så det monner til å dyrke både kunstinteressen, sin filantropiske virksomhet og attpåtil en bedre flaske Dom Pérignon.