<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kapital brøt god presseskikk

Erik Egenæs mente Kapital ga et feilaktig inntrykk av hans rolle i selskapet Cindrigo, da Kapital i en nettartikkel vinklet på ham i en kritisk omtale av selskapet. PFU var enig og konkluderte med at Kapital hadde gått lenger i tittel og ingress enn det var dekning for.

PFU-logo PFU
Inside

Kapital publiserte i januar 2023 en artikkel om et svensk selskap, Cindrigo, som varslet børsnotering i London, noe en svensk investeringssjef uttalte seg svært kritisk til. Artikkelens tittel på nett var «Nordic Securities-gründerne med i omstridt selskap: – Varsellampene burde blinke».

Klager:

Erik Egenæs, en av Nordic Securities-gründerne, klaget via advokat, da han mente Kapitals vinkling skapte et feilaktig inntrykk av at varsellampene burde blinke på grunn av Nordic Securities-gründerne. Klager mente også Kapital fremstilte det som om han hadde en mer fremtredende rolle i selskapet enn hva han faktisk har. Klager påpekte at han kun eier en liten aksjepost på under én prosent, og ikke har noen innflytelse. Slik klager så det, ble selskapet satt i en kritikkverdig kontekst, og klager mente det derfor heller ikke var berettiget å identifisere ham i sammenhengen. For øvrig avviste han å ha uttalt «Jeg har ingen kommentar til mine personlige investeringer», som han ble sitert på.

Mediet:

Kapital bekreftet at klager var tillagt feil sitat, da dette ble uttalt av hans forretningspartner. Kapital mente imidlertid å ha gjengitt meningsinnholdet i det klager uttalte, da han på telefon sa: «Ja, nei, jeg har ingen kommentar til Kapital, beklager.» Kapital rettet så snart bladet ble kjent med forvekslingen. Videre mente Kapital at klager måtte akseptere å bli identifisert som eier i det omtalte selskapet, selv om han ikke har noen roller i firmaet. Kapital anså det som journalistisk relevant hvem som sitter på eiersiden i selskaper. Med hensyn til vinklingen, avviste Kapital at det var påstått noen direkte årsakssammenheng. Kapital mente tittel og ingress var saklig, og at det var dekning for det publiserte.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager ble sitert på noe han ikke hadde uttalt, og at dette ble korrigert da Kapital ble klar over feilen. Punkt 3.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP) sier at kilder skal gjengis korrekt, og at pressen plikter å gjengi meningsinnholdet i det som brukes. Selv om klager ikke hadde sagt nøyaktig det han ble sitert på, kommer utvalget til at meningsinnholdet ikke skilte seg vesentlig fra det han hadde uttalt, og at gjengivelsen må aksepteres. I denne vurderingen legger PFU også vekt på det handlet om et nøytralt utsagn, som i seg selv ikke kan sies å være rammende.

Akseptabel identifisering

Etter utvalgets mening må klager også tåle å bli omtalt med navn og bilde i sammenhengen. Utvalget merker seg at kilder uttaler seg svært kritisk til det omtalte selskapet, og bruker sterke ord, men det handler likevel ikke om straffbare eller klanderverdige forhold som krever varsomhet ved identifisering, jf. VVP 4.7. Det går dessuten i klartekst frem at klagers aksjebeholdning og eventuelle rolle i selskapet er usikker, og selskapets administrerende direktør får komme til orde og svare på kritikken som den ansvarlige for selskapet.

Vinkling uten dekning

Utvalget kan imidlertid forstå at klager reagerer på hvordan saken er presentert i Kapitalsnettutgave, der det er skarpt vinklet på klager og hans forretningspartner gjennom både bilde, tittel og ingress. På generelt grunnlag minner PFU om at mediene skal være seg bevisst hvordan en sak presenteres, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. I dette tilfellet mener utvalget at bilde, tittel og ingress i kombinasjon skaper et inntrykk av at det er en årsakssammenheng; at det omtalte selskapet er omstridt og at varsellampene burde blinke grunnet klager. Det har Kapital ikke dekning for. PFU viser til ordlyden i VVP 4.4: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Kapital har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 31. mai 2023

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg

PFU-presselapp PFU