<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Helse Sør-Øst betalte over 80 millioner i «overpris»

Milliardene renner ut i den omstridte utbyggingen av Rikshospitalet. Nå brukes det enda flere millioner for å ekspropriere eiendommer i nabolaget – og Helse Sør-Øst er svært rause når de kompenserer boligeierne, ifølge Prognosesenterets estimater.

Husene skal rives: Utbyggingen av Rikshospitalet krever plass til gravemaskiner og rigger, og i Slemdalsveien ble 13 boenheter ekspropriert med solid overpris sammenlignet med verdianslagene fra blant annet Prognosesenteret.  Foto: André Schlytter Myrvoll
Inside

Det nye sykehuset på Rikshospitalet i Oslo har en prislapp på over 50 milliarder kroner – og den første delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2031. Men utbyggingen skjer i et område med tett bebyggelse – og det er ikke uten videre gitt at gravemaskiner og lastebiler kan komme seg frem uten å støte på en hageflekk eller to.

Prosjektet har derfor også blitt en operasjon der det er satt i gang ekspropriasjon av både eneboliger og rekkehus slik at utbyggingen kan skje uten problemer – og for å gi huseiere kompensasjon for eiendommer som ellers ville ha risikert å bli liggende midt på en byggeplass i mange år fremover. Og Helse Sør-Øst nøler tilsynelatende ikke med å bla opp for å sikre seg byggeplassen, ifølge en gjennomgang gjort av Kapital. 

I en flik av Slemdalsveien, like nedenfor Rikshospitalet der trikken i dag stopper, har huseierne til fem eneboliger og åtte rekkehus fått til sammen 266 millioner kroner for å gi fra seg nøklene. 

Fikk 62 prosent over estimert verdi

Summen som staten har bladd opp ligger tilsynelatende langt over den estimerte markedsverdien til eiendommene, ifølge et verdiestimat utarbeidet av Prognosesenteret, som spesialiserer seg innen markedsanalyser og prognoser for bygge- og eiendomsmarkedet. 

Markedsanalyseforetaket har et samlet prisestimat for de 13 eiendommene på 183,5 millioner kroner. Det innebærer at Helse Sør-Øst har tilsynelatende betalt en overpris på mer enn 80 millioner – eller 45 prosent mer enn eiendommenes estimerte verdi. 

Boligen med den største prisdifferansen er et rekkehus fra 1979 verdt 10,95 millioner kroner, ifølge Prognosesenterets estimat. Staten betalte imidlertid over 60 prosent mer, ettersom omsetningsprisen endte på 17,7 millioner, ifølge tinglysningen. Eiendommen som ble solgt for den høyeste summen hadde en anslått verdi i underkant av 22 millioner kroner – mens Helse Sør-Øst betalte nærmere 30 millioner. 

Prisestimatene til Prognosesenteret tar utgangspunkt i blant annet boligens størrelse, beliggenhet, andre omsetninger i området samt historiske transaksjoner. “Det kan forekomme betydelige avvik fra verdiestimat og meglers prisantydning,” opplyser markedsanalyseforetaket i estimatene.

– Minnelige forhandlinger

I diskusjonen mellom partene var det først snakk om å la eiendommene bli en del av byggeplassen, men etter at flere eiendomsmeglere var blitt engasjert, ble det enighet om takster på eiendommene som både skal dekke verdien pluss omkostningene ved å skaffe seg nye boliger. Kapitals gjennomgang kan tyde på at staten har betalt vel så det.

Kjøpene er gjennomført som minnelige forhandlinger med boligeierne.
Nina Cecilie Olkvam, Helse Sør-Øst

– Styret i Helse Sør-Øst har gitt Oslo universitetssykehus fullmakt til å inngå kontrakter for erverv av eiendommene i Slemdalsveien 87–89 under forutsetning av at erstatningssummene baseres på reglene i vederlagsloven, vurdert markedsverdi og godkjent ny reguleringsplan, forteller kommunikasjonsrådgiver Nina Cecilie Olkvam. – Kjøpene er gjennomført som minnelige forhandlinger med boligeierne.

Ingen flere ekspropriasjoner

Eiendommene skal stilles til disposisjon for prosjektorganisasjonen i henhold til prosjektets fremdriftsplan, i praksis betyr det innen 1. mai neste år. Vanligvis gis det frister på to år for slike ekspropriasjoner, men denne gang pushet Rikshospitalet på for å korte ned på fristen – og partene er også blitt enige på dette punktet. Når fristen for å flytte går ut, vil området bli gjort klart for å lage anleggsvei slik at noen tusen lastebiler med masse kan komme seg ut på Ringveien.

– Er det planlagt flere slike ekspropriasjoner?

– Nei, det er ikke planlagt flere slike erverv for Nye Rikshospitalet, sier Olkvam.