<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kommunen er skeptisk til Høilis boligutbygging

Europris-gründer Terje Høili planlegger å bygge ut inntil 15 boenheter i forlengelsen av parken til eventyrslottet Villa Ekheim og Høili Gods på Kråkerøy. Prosjektet er ute til høring, men Fredrikstad kommune er skeptisk til utbyggingen.

Vil bygge boliger: Europris-gründer Terje Høili prøver å bli enig med Fredrikstad kommune i planleggingen av tre femmannsboliger i forlengelsen av hans gods på Kråkerøy.  Foto: Iván Kverme
Eiendom

Planen til Høili går ut på å bygge tre femmannsboliger i to etasjer over delvis nedsenkede parkeringskjellere nærmest i hagen på en av landets mest spektakulære eiendommer. Prosjektet ble dratt i gang for to–tre år siden, og Multiconsult   har på vegne av Terje Høili Eiendom utarbeidet et forslag til detaljregulering for Ekheimtunet.

Men kommunen er skeptisk. “Planforslaget er ikke i tråd med planmyndighetens anbefalinger, og bør ikke vedtas i nåværende form,” leser vi i høringsutkastet.

– Prosjektet ligger fremdeles hos kommunen, og vi venter på Vegvesenet for blant annet avklaring rundt utkjøring, forteller Christine Svitsem Høili til Kapital. – Så oppdateringen vil nok ta litt tid, legger Terje Høilis datter til.

Kommunen har blant annet merknader til at skolekapasiteten på Kråkerøy er en utfordring, at et krav om nærmiljøpark ikke kan oppfylles og at den planlagte bebyggelsen bryter med den etablerte byggeskikken i området. “Sett i sammenheng med omgivelsene vil den nye bebyggelsen fremstå som et fremmedelement.”

I høringsutkastet kommer det også frem at deler av planområdet er dyrket mark og at jordet i dag brukes til kornproduksjon.

For tidlig med prisantydninger

Terje Høilis selskap kjøpte Ekheim-tomten for 15 millioner kroner i 2005 og har etter dette investert betydelige beløp i eiendommen. Ifølge Fredriksstad Blad skal Høili ha brukt over 40 millioner kroner på å sette i stand villaen, som har en historie fra helt tilbake i 1895. Deretter ble det oppført et nytt gigantpalass. Høili Gods på 2.350 kvadratmeter skal være Norges største enebolig og er tegnet av arkitekt Lorentz Gedde-Dahl. Det er ukjent hva sluttsummen for godset endte på, men antatt byggepris var i sin tid rundt 200 millioner kroner. 

I 2013 kjøpte Høili nabotomten på 230 mål med i hovedsak jorder og uutnyttet mark for 35 millioner kroner – med helt konkrete planer om å videreutvikle dette området med boliger.

– Kan du si noe om hvilket prissjikt de 15 enhetene vil havne i?

– Nei, vi har dessverre ikke kommet så langt, sier Christine Høili.

Terje Høili er en ivrig gartner, og rhododendron er en av hans favoritter, men drømmen om å kjenne duften fra disse plantene i et eksklusivt nabolag ligger fortsatt et godt stykke frem i tid for potensielle boligkjøpere.