<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ble krenket av reaksjoner på eget overvåkningskamera

Milliardær Nils Wenaas og hans nabo i ferieidyllen Søre Bjørnsund i Møre og Romsdal hadde montert overvåkningskameraer rettet mot blant annet en offentlig badeplass. Da det ble oppdaget, ble kritikken så massiv at de mente seg krenket, men fikk ikke medhold i Frostating lagmannsrett. 

Bjørnsund. Aukra, Møre og Romsdal.  Foto: Jon Arne Sæter/Samfoto / Foto: © Jon Arne Sæter / NN / Samfoto
Eiendom

Den idylliske øygruppen Bjørnsund i Møre og Romsdal har ingen fastboende, men er et yndet feriested. Om somrene er øyene godt besøkt av turister og leirskoleelever. Noen er sågar så glad i stedet at de holder seg med egen eiendom her. Milliardær Nils Wenaas var en av dem. Han hadde frem til i år en eiendom på Søre Bjørnsund. 

Nils Wenaas, bror til hotellkongen Lars Wenaas, er grunnlegger og styremedlem i Wenaas Kapital, og ligger på 230. plass på Kapitals 400-rikeste-liste med en anslått formue på 1,8 milliarder kroner. Siden 2020 har ferieidyllen til Wenaas slått sprekker. 

Den sommeren oppdaget nemlig noen besøkende på øya at Wenaas og hans nabo, Johan Søbstad, hadde installert to overvåkningskameraer som pekte mot et offentlig område hvor det blant annet ligger badeplasser. Dette ble ikke godt mottatt ifølge Romsdals Budstikke (RB), som først omtalte saken. 

Vellykket investor: Nils Wenaas, bror til hotellkongen Lars Wenaas, investerer gjennom selskapet Wenaas Kapital i eiendom, verdipapirer og hotellvirksomhet. Foto: Olav Skjegstad

Hard kritikk

Sinte feriegjester kontaktet prompte daværende styreleder Bjørn Otterlei og styremedlem Margrethe Toven i Søndre Bjørnsund velforening, og de kom med kraftig kritikk mot Wenaas og naboen.

“Folk er rasende og sjokkert. Noen kan ha blitt filmet over lengre periode og opplever at det er krenking av privatlivets fred og kikking. Havna er åpen for alle og enhver, og dette er et rekreasjonsområde hvor folk kler av seg for å bade og sole seg. Foreldre til barn har vurdert å anmelde saken,” heter det i en sak i lokalavisen.

Her argumenteres det blant annet for at filmingen ikke har vært i henhold til Datatilsynets regler for private overvåkningskameraer.

Noen er veldig opprørt og føler de er blitt kryssfilmet på fritidseiendommen sin i lang tid uten at de har visst noen ting om det. De har brukt uttrykk som ‘motbydelig’, ‘kvalmende’ og ‘usmakelig’. Jeg forstår reaksjonene.
En av uttalelsene i RB

“Noen er veldig opprørt og føler de er blitt kryssfilmet på fritidseiendommen sin i lang tid uten at de har visst noen ting om det. De har brukt uttrykk som ‘motbydelig’, ‘kvalmende’ og ‘usmakelig’,” skriver RB videre.

Margrethe Toven, som er advokat, siteres på at ulovlig overvåkning er straffbart.

“Det er en alvorlig krenkelse av privatlivets fred. Hvis man skal overvåke utenom sin egen eiendom, så skal man ha tillatelse til det, og det skal merkes at det er overvåkning.”

Mener seg krenket

Kritikken falt Wenaas og Søbstad tungt for brystet. I etterkant av artikkelen gikk de til søksmål mot Otterlei og Toven for ærekrenkelser. De krevde samlet opptil 600.000 kroner i erstatning. 

De to gikk på et sviende nederlag i Romsdal tingrett i desember 2020, men lot ikke saken ligge i bero og anket til lagmannsretten. I begynnelsen av mars i år avviste Frostating lagmannsrett anken. Både tingretten og lagmannsretten fant at de faktiske forhold legitimerte ytringene fra Otterlei og Toven. Lagmannsretten skriver: 

“Det er på det rene at Søbstad og Wenaas hadde satt opp kamera i hvert sitt vindu, at de ikke hadde satt opp skilt eller merker om overvåkning, og at kameraene ikke ble oppdaget før etter en stund. Selv om partene strides om hvor stort område kameraene dekket, er det heller ikke bestridt at de i hvert fall dekket visse områder utenfor Søbstad og Wenaas’ eiendommer.”

De to naboene har anført at kameraene var til “familieaktiviteter” som overvåkning av vind og vær, og således ikke brøt med Datatilsynets retningslinjer, men lagmannsretten aksepterte ikke den fremstillingen, all den tid kameraene faktisk overvåket øyas offentlige område. Det ble også påpekt at opplysningen om hva kameraene skulle brukes til kom til etter at saken hadde begynt å rulle. 

For Bjørn Otterlei har denne saken nå pågått i to år. Han er lettet og glad for at saken ble avvist, og at de fikk medhold på alle punkter. 

– Nå har to domstoler slått fast at det var riktig av oss å reagere, og anken er enstemmig forkastet. Uttalelsene Wenaas og Søbstad reagerte på, var hverken krenkende eller i strid med ytringsfriheten. Det har vært overveldende mange som har kommet med positive tilbakemeldinger fra mange steder i landet, og folk på øya gleder seg over at punktum er satt i denne saken, sier han til Kapital. 

Det har vært overveldende mange som har kommet med positive tilbakemeldinger fra mange steder i landet, og folk på øya gleder seg over at punktum er satt i denne saken.
Bjørn Otterlei, tidligere styreleder i Søndre Bjørnsund velforening

Lagmannsretten kom også til at artiklene i RB var i tråd med pressens samfunnsoppdrag. 

Solgt eiendommen

Kapital er kjent med at Nils Wenaas i dag har solgt eiendommen sin på Søre Bjørnsund. Han nabo, Johan Søbstad, har beholdt sin eiendom. Begge kameraene er tatt ned.

Kapital har prøvd å få tak i Nils Wenaas for en kommentar til saken. På spørsmål om hvordan han forholder seg til dommen, og hvor skadelidende han mener han har blitt grunnet ytringene, svarer hans sønn, Nils Eirik Wenaas på sin fars vegne: 

– Nils vil forholde seg til beslutningen om ankeavvisning uten å forfølge saken videre. Når det gjelder hvor skadelidende en er, så registrerer en at en har forskjellig oppfatning av hva som er greit og ikke greit!

Deres advokat, Anders Hoel i Advokatfirmaet Dahl, opplyser at Johan Søbstad ikke har noen kommentar til denne saken.