<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Struper utbygging i populært Frogner-område

Bystyret i Oslo har enstemmig vedtatt innstramminger som kan få betydelige konsekvenser for fremtidige utbygginger på fasjonable Frogner i Oslo.

Strammer inn: Politikerne har sett seg lei av fortettingen på vestsiden av Frogner, og har vedtatt innstramminger i reguleringsplanen for området. Her sees to villaer i Kristinelundveien. På eiendommen til høyre ønsker investor Runar Vatne å gjøre store endringer. Foto: Svein Lindin
Eiendom

– Nå var vi rett og slett lei, tenkte at nok er nok og sa stopp, sier James Stove Lorentzen (H), leder av byutviklingsutvalget.

Kapital har i flere artikler beskrevet de store byggeplanene som foreligger vest i bydel Frogner i Oslo. Her finner man blant annet det mye omtalte “skandaleprosjektet” i Kristinelundveien, som antas å ligge til grunn for det sjokkerende Frogner-drapet , samt en rekke andre høyprofilerte byggesaker. Disse har vakt reaksjoner hos naboer og lokalpolitikere, som nå får gehør. Nylig ble et forslag om endringer i områdets reguleringsplan, fremmet av de borgerlige partiene, enstemmig vedtatt i bystyret.

Vedtaket er todelt. Den maksimale tillatte tomteutnyttelsen i området reduseres til 40 fra 60 prosent, og alle eksisterende hageanlegg skal nå søkes bevart i det vesentlige. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre ved å endre reguleringsplanen, vil politikerne at det skal fremmes en ny reguleringsplan.

– Vi tror at den reduserte utnyttelsesgraden i praksis vil stoppe endel initiativ. På større eiendommer vil det fortsatt være mulig å bygge, men mye mindre enn under den opprinnelige planen, sier Lorentzen.

Det er nye prosjekter i området mellom Frognerbekken, Solheimgaten, Kristinelundveien, Bygdøy allé og Drammensveien langs Halvdan Svartes gate, Ottar Birtings gate og Kristinelundveien som vil bli påvirket av vedtaket, som ikke har tilbakevirkende kraft.