<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Eksklusive villaer manglet godkjenninger

Tidligere i år ble “Uranienborgslottet” og barndomshjemmet til den avdøde skipsrederen Erling Lorentzen lagt ut til salgs for svært høye summer. Ikke lenge etter ble det sendt inn anonyme varsler om at deler av boligene ikke er godkjent for dagens bruk. 

Mangler godkjenninger: Da de eksklusive boligene i Husebyveien 6 og Uranienborg terrasse 2 ble lagt ut for salg, kom det inn varsler om begge til Plan- og bygningsetaten. Foto: finn.no
Eiendom

Selger ville ha 38 millioner kroner for Lorentzens barndomshjem på Smestad i Oslo, og tross omfattende renoveringsbehov lot ikke interessentene seg avskrekke – i oktober ble det kjent at Olav Medhus hadde kjøpt kremeiendommen på 2,4 mål. Luksusbilforhandleren måtte bla opp 36,5 millioner kroner for herskapshuset i Husebyveien 6.

Boligen er imidlertid ikke godkjent for dagens bruk, ifølge et anonymt varsel til Plan- og bygningsetaten (PBE). Ifølge varselet er det foretatt ulovlig innredning av loft og kjeller. Dette skal ha skjedd for flere tiår siden, opplyser kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE.

– Etatens byggesaksarkiv viser at det er foretatt omfattende ombygginger av boligen på starten av 80-tallet, men at det i den aktuelle byggesaken mangler brukstillatelse og ferdigattest. Vi har samtidig orientert eier om at ominnredning av loft er søknadspliktig, sier han til Kapital.

Anonym tipser

Varselet fra kommunen er sendt til Lorentzen-familien, som altså solgte eiendommen til Olav Medhus. Om Medhus var klar over manglene på kjøpstidspunktet er uvisst, da han ikke ønsker å gi noen kommentar.

Dersom det ikke skjer noe i saken innen rimelig tid, vil PBE vurdere å pålegge eieren å avslutte byggesaken fra 1982 med ferdigattest, informerer Larsen.

Før Medhus overtok boligen på 836 kvadratmeter i høst, hadde den vært i Lorentzen-familiens eie i over 100 år. Skipsreder Erling Lorentzen, som var gift med kong Haralds søster Ragnhild, hadde selv kontor i boligen frem til han døde i fjor, 98 år gammel.

Det er den anonyme tipseren “Tekna Gullhav” som sendte inn varslet om Lorentzens villa, og Husebyveien 6 er ikke den eneste luksusboligen vedkommende har varslet om.

Ulovlig leilighet

Tidligere i år ble Uranienborg terrasse 2 på Frogner lagt ut for salg, i utgangspunktet for 180 millioner kroner. Den slottslignende bygningen, tegnet av arkitektene Due & Steckmest for trelastgrosserer Julius Jakhelln, ble avertert som en “monumental villa med kraftig hjørnetårn og dominerende beliggenhet”. 

Ikke lenge etter at salgsannonsen ble lagt ut på Finn, ble det sendt inn et varsel om en ulovlig innredet leilighet på loftet. Etter å ha tatt en vurdering av saken, sendte PBE et varsel til eieren om å rette opp det ulovlige forholdet. Hvis det ikke ble rettet innen 4. september, ville det påløpe bøter. 

“Du må betale en engangsmulkt på kr 70.000 kroner den 5. september 2022 dersom ikke den ulovlige bruken av loftet til separate boenheter stanser innen fristen,” skrev kommunen, som også påla eieren å tilbakeføre loftsetasjen med varsel om løpende dagsmulkter. 

Fristen ble imidlertid utsatt til 15. oktober etter ønske fra eier, og tre dager senere ble det sendt inn dokumentasjon på at enheten er fraflyttet. Leiligheten er tilsynelatende ikke tilbakeført ennå, ettersom det foreligger en rammesøknad om bruksendring fra “tilleggsdel” til “hoveddel” på loft. Eieren av villaen ønsker ikke å kommentere saken.