<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Strid om millionregning i fjellheimen

Alt gikk ikke på skinner da det storstilte hytteprosjektet The Lodge Trysil skulle bli en realitet. Nå møtes to av de involverte partene i retten.

Taktrøbbel: Takløsningen på leilighetsprosjektet The Lodge Trysil måtte omprosjekteres. Nå har de involverte havnet i strid om hvem som skal ta regningen. Foto: The Lodge
Eiendom

I hjertet av Trysil finner man The Lodge. Det moderne leilighetskomplekset kan friste med boenheter av ypperste standard, ski-in/ski-out i landets kanskje beste alpinanlegg og umiddelbar nærhet til alt den populære vinterdestinasjonen har å by på. Finansavisen besøkte byggeprosjektet rundt påsketider 2019, og kunne da melde om flott beliggenhet.

Rundt tre og et halvt år senere er det første av leilighetsbyggene utsolgt, og salget i bygg to er godt i gang. Men alt er likevel ikke rosenrødt. Arkitekten som tegnet prosjektet og selskapet som sto for selve oppføringen er nemlig uenige om regningen etter et problem som oppsto underveis. Det var Peab som var totalentreprenør for The Lodge Trysil, mens sivilarkitekt Finn Kleiva var ansvarlig søker og ansvarlig for bygningsfysikken, herunder utarbeidelse av detaljtegninger og prosjektering av taket på bygget. 

Taktrøbbel

Problemet oppsto da det i 2018 ble avdekket avvik fra den byggtekniske forskriften (TEK 10). Avviket var knyttet til det prosjekterte kompakttaket, som skulle ha utvendig nedløp. I forskriften fremgår det at “tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og smeltevann renner av, og slik at snøsmelting ikke fører til skadelig ising”.

Om dette var tilfellet med den planlagte takløsningen ble vurdert av Norconsult, som mente at det utgjorde et brudd på forskriften. Kommunen innhentet deretter faglig bistand fra Rambøll, og endte til slutt med å gi avslag på en dispensasjonssøknad i mars 2020. Taket måtte dermed omprosjekteres. 

Den nye løsningen ble etter hvert godkjent, men ifølge Peab har problemene ført til merkostnader. Selskapet mener det foreligger grov uaktsomhet og et tap på i overkant av to millioner kroner, et beløp som kreves av arkitektens forsikringsselskap, i tillegg til forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Forsikringsselskapet Gjensidige mener på sin side at det er reklamert for sent, og partene skal dermed møtes i Oslo tingrett. 

Avviser grov uaktsomhet

Peabs advokat, John Arne Dalby i Advokatfirmaet Nicolaisen, skriver følgende i stevningen til Oslo tingrett:

“Saksøker bestrider at det er reklamert for sent (...), og viser til korrespondanse med Kleiva hvor det fremgår at Kleiva må ha vært klar over at saksøker holdt Kleiva ansvarlig for feilen. Videre er det åpenbart at saken fordrer at saksøker gis anledning til å vurdere årsaks- og ansvarsforhold, og avhjelpende tiltak før fristen begynner å løpe.”

Advokat Svein Å. Bergset i Advokatfirmaet Riisa, som representerer Gjensidige, avviser i sitt sluttinnlegg at det foreligger grov uaktsomhet. Videre skriver han at de ikke er enige i tapets størrelse, og mener at flere av kostnadspostene er udokumenterte.

Dalby ønsker for øvrig ikke å gi noen kommentar til Kapital. Bergset har ikke besvart vår henvendelse i sakens anledning.