<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardærer må rive gjerder på egne strender

Oslo kommune mener flere milliardærer har satt opp ulovlige gjerder på eiendommene sine på Bygdøy. Beboerne mener de har gode grunner til å beholde hindringene, men nå truer etaten med bøter på opptil 4.000 kroner pr. dag dersom de ikke fjernes.

Bitter strid: Kommunen krever fri ferdsel langs strandsonen på Huk, og pålegger Andvord-brødrene å fjerne deler av gjerdene sine i strandsonen (markert med røde ringer). Norges rikeste kvinner, Else Helene Sundt og Fredriksen-søstrene, eier eiendommene mellom Andvord-brødrene. Skjermdump
Eiendom

Det hjelper lite at man har betalt over 100 millioner kroner for en sjøeiendom med privat strandlinje når Bymiljøetaten er på befaring på Bygdø. Kun 29 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Gjennom Oslo kommunes strandsoneprosjekt har det de siste årene blitt avdekket hundrevis av ulovlige brygger, badehus og gjerder langs fjorden, og den populære halvøya vest i hovedstaden er intet unntak. 

I slutten av oktober i fjor var kommunens utsendte på Bygdøy, hvor det ble avdekket flere ulovligheter. Nå har etaten sendt ut varsel om fjerning av hindringer i strandsonen til flere av landets rikeste med adresse i det fasjonable området.

I et ferskt brev som er sendt ut til flere adresser, truer kommunen med bøter på opptil 4.000 kroner pr. virkedag dersom hindringene ikke fjernes innen 15. september i år.

Bygdøy-eiendommer for 110 mill.

En av de som har mottatt flere varsler er Norges rikeste kvinne, skipsrederarvingen Else Helene Sundt, som har brukt tolv år og over 110 millioner kroner på å kjøpe tre eiendommer langs sjøen i Christian Frederiks vei på Hukodden.

Allerede i desember 2021 varslet kommunen om pålegg og tvangsmulkt vedrørende fjerning av ti meter av et gjerde på eiendommen til milliardærarvingen.

Dette er en vanskelig sak også fordi det ligger en naturiststrand ved siden av.
Kristian Michel Andvord, eier i Andvordgruppen

I høst, nesten et år senere, var Bymiljøetaten på befaring i området og bevitnet at gjerdet fortsatt stod. Det var mulig å passere langs strandsonen på eiendommen, men gjerdet på eiendomsgrensen hindrer ferdsel, ifølge kommunen. Derfor har etaten nå sendt ut et nytt varsel til Sundt.

“Den nederste delen av gjerdet er ulovlig, og må fjernes innen 15.06.2023,” står det i varselet, som er sendt i slutten av februar i år.

Fått varsler: Norges rikeste kvinne, Else Helene Sundt, har fått pålegg om å fjerne deler av et gjerde på eiendommen sin som kommunen mener er ulovlig. Foto: sundt-as.no

Lite medlidenhet

Også Sundts nærmeste nabo har mottatt flere varsler. I Christian Frederiks vei 8 har Richard Andvord, eier i Andvordgruppen, bodd med sin kone siden år 2000. Milliardæren bladde den gang opp drøyt 2,75 millioner kroner for tomten på rundt to mål med en større enebolig og privat strandlinje.

På eiendommen er det satt opp et gjerde med treplanker oppå en mur, samt en mur ut mot sjøen. Deler av denne er ulovlig etter friluftsloven, ettersom den er til hinder for ferdsel i strandsonen, ifølge kommunen.

Andvord har tidligere klaget på vedtaket via sin advokat Liv Zimmermann i Hjort. Advokaten peker på flere årsaker til å beholde gjerdet, blant annet at Andvord nesten ikke har noe annet areal å oppholde seg på enn rett ved stranden, fordi mye av tomten er fylt opp med garasjer.

Det er imidlertid lite medlidenhet å finne i det ferske vedtaket fra Bymiljøetaten, hvor de skriver følgende til advokaten:

“Bymiljøetaten mener grunneier har vel 500 kvadratmeter areal å oppholde seg på som ikke er veldig nær stranden og ikke er på områder med garasjer eller vei. Over 200 kvadratmeter av dette øvrige uteoppholdsarealet vil ha sjøutsikt.”

Krever fjerning: Deler av dette gjerdet, som står på milliardær Richard Andvords eiendom på Bygdøy, mener Oslo kommune er ulovlig. I et ferskt varsel krever kommunen at Andvord snarest fjerner den delen som er markert, samt muren ut mot sjøen. Bymiljøetaten / Bymiljøetaten

Naturiststrand som nabo

Richard Andvord er ikke den eneste av de to Andvord-brødrene som ligger i en strid med kommunen. Brødrene, som sitter på en milliardformue gjennom familieselskapet Andvordgruppen, bor i hver sin ende av den omstridte strandsonen på Huk og ønsker å beholde gjerdene sine.

Lillebror Kristian Michels sjøeiendom, beliggende i Strømsborgveien 47, grenser til nakenstranden på Huk. Dette gjør saken ekstra utfordrende, forteller Andvord når Kapital ringer.

– Dette er en vanskelig sak også fordi det ligger en naturiststrand ved siden av.

– Kan du utdype hvorfor det er vanskelig?

– Det er vel selvforklarende, sier Andvord, som krever å få beholde gjerdet mellom eiendommen og Kongeskogen, blant annet for å holde nakne mennesker unna tomten sin. 

Ettersom det er en pågående klagesak hos kommunen, ønsker ikke milliardæren å kommentere saken ytterligere, forklarer han.  

“Kjønnslig aktivitet”

Andvord og kona har tidligere understreket overfor kommunen at det har forekommet “kjønnslig aktivitet” på en kolle de har direkte utsikt til like utenfor tomten, og at de har måttet skjerme barnebarna når de er på besøk, skrev Avisa Oslo i november i fjor.

Et par skal også ha tatt seg til rette på tomten deres, og kona varslet da Oslo politikammer i en e-post: 

“Jeg har nettopp sett et heteroseksuelt samleie utført på vår eiendom ca. 40 m fra huset,” skrev hun.

Videre beskrev hun hvordan mannen avbrøt samleiet og dro på seg buksene. Kvinnen reiste seg opp fra det Andvord beskriver som “dog-stillingen”, stod det i artikkelen fra november.

Risikerer mulkter på 1,2 mill. kr i året

Fristen for fjerningen av samtlige hindringer kommunen mener er ulovlige er satt til 15. juni i år. Etaten krever dokumentasjon på at tiltakene er gjennomført og truer med tvangsmulkter på 1.000 kroner pr. virkedag hvis det ikke er gjort innen fristen. Deretter vil satsen øke til 2.000 pr. dag frem til 15. september, og dersom delene ikke er fjernet innen da, vil det koste milliardærene 4.000 kroner pr. virkedag, står det i varselet.

I ferieloven regnes alle dager som ikke er søndag eller annen helligdag som en virkedag. Det vil si at dersom Sundt eller Andvord-familien nekter å høre på kommunen, kan de risikere å måtte punge ut over 1,2 millioner kroner i bot pr. år når dagsatsen er på 4.000 kroner.

I det opprinnelige varslet som ble sendt til Sundt og Andvord-familien i 2021, krevde etaten å få fjernet en større del av gjerdene. Det har de imidlertid gått tilbake på.

“Årsaken til at vi nå pålegger grunneier å fjerne bare en mindre del av gjerdet og muren er for å kanalisere ferdselen til området nærmest sjøen, for derigjennom å gjøre ulempene for grunneier mindre,” står det i brevet. 

Om milliardærene finner noe trøst i det, forblir uvisst. Kapital har ikke lykkes i å komme i kontakt med Else Helene Sundt eller advokat Liv Zimmermann i anledning denne saken.