<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

River og bygger om Uglands praktvilla

Stine Sofies Stiftelse sikret seg i fjor luksuseiendommen Østre Kaldvell i Lillesand. Nå skal eiendommen utvides og ombygges og deler av bebyggelsen rives. Til driften trengs 27 millioner kroner ekstra fra staten.

Storstilt prosjekt: Stine Sofies Stiftelse håper å få sette opp det som skal se ut som en låve fra århundreskiftet i tilknytning til dagens villa på Østre Kaldvell. Et anneks skal rives. Foto: Sondre Transeth
Eiendom

Storstilt renovering innendørs, et nytt bygg med kontorer og leiligheter samt riving av et eksisterende bygg til fordel for et større og mer moderne. Det er planen når den veldedige organisasjonen Stine Sofies Stiftelse skal omgjøre Uglands gamle praktvilla fra bolig til næringsvirksomhet. Det fremkommer av en søknad sendt til Plan- og bygningsetaten i Lillesand kommune.

– Østre Kaldvell er en plass hvor vi potensielt kan drive utvidet tilbud. I den anledning har vi planer om å opparbeide bebyggelsen. Vi venter nå på at eiendommen skal bli omregulert og at tegningene våre skal bli godkjent, forteller faglig leder Kristin Stokke.

Trenger penger: Faglig leder Kristin Stokke i Stine Sofies Stiftelse håper på økt driftsstøtte fra staten for å realisere drømmen om et kurs- og mestringssenter på Østre Kaldvell. Foto: Stine Sofie stiftelse

Krass kritikk

Det var i fjor sommer at stiftelsen sikret seg prakteiendommen av dødsboet til shippinginvestor Andreas Ove Ugland for 17,5 millioner kroner. Planen er å omgjøre stedet til et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Eiendommen, som ligger sjønært, består av 21 mål tomt og er bebygd med et hovedhus på 574 kvadratmeter samt et nyere anneks på 255 kvadratmeter. Kjøpet ble finansiert med oppsparte midler og gaver. Stiftelsen høstet krass kritikk for anskaffelsen fra flere hold. Endel mente at luksushandelen var råflott og sendte ut feil signaler. Styreleder Audun Myre rykket raskt ut og forsvarte kjøpet. Han pekte blant annet på behovet for skjermet plassering, nærhet til dagens senter, samt at kvadratmeterprisen var adskillig under snittprisen for eneboliger i Grimstad og Lillesand samme år.

– Kan dere forstå at enkelte reagerer?

– Ja, det vil alltid være ulike meninger. Ettersom vi har å gjøre med barn og unge som har levd i stor utrygghet og der flere lever med strenge sikkerhetstiltak i hverdagen sin, var det imidlertid viktig for oss å finne et bygg med skjermet plassering i et oversiktlig område i vakre omgivelser, sier Stokke.

– Det ville vel kanskje vært mulig å finne noe tilsvarende til en langt lavere pris som i tillegg hadde vært bedre egnet til formålet uten å måtte rive og bygge om?

– Kanskje, men vi mener det er godt kjøp som oppfyller behovene vi har for å realisere en utvidelse av tilbudet vårt. Nå gjenstår det å se om vi får støtte fra staten til å realisere senteret.

Økt driftsstøtte

Planforslaget er i strid med eksisterende kommuneplan og gjeldende plan. Stiftelsen er derfor avhengig av at kommunen sier ja til søknaden. I tillegg må ombygging, tilpasning og tilbygg finansieres gjennom egne og innsamlede penger fra enkeltpersoner, stiftelser og næringslivsaktører.

– Det kan bli dyrt?

– Ja. Østre Kaldvell er et flott sted. Bebyggelsen er imidlertid ikke tilpasset formålet slik det står i dag. Vi ønsker å ha 12–16 barn med voksne der i en uke av gangen. Da trengs det overnattingsmuligheter. Selve hovedhuset behøver også endel oppgradering og tilpasning til undervisning, forteller Stokke.

Storstilt renovering: Ifølge faglig leder Kristin Stokke krever hovedbebyggelsen på Østre Kaldvell betydelig oppgradering. Foto: Sondre Transeth

Det nye bygget det søkes om å få sette opp, skal ifølge søknadspapirene se ut som en låve fra århundreskiftet. Her vil det bli kontorarbeidsplasser for ansatte, samt flere leiligheter for brukerne. I tillegg skal et mindre anneks rives. I stedet skal det settes opp en større gymsal med tilsvarende uttrykk. Eksisterende boligmasse skal dessuten omgjøres fra bolig til kontorer og møtevirksomhet, samt undervisningsarealer.

For å realisere planene, og kunne drifte Østre Kaldvell fremover, har stiftelsen også søkt om økt statlig driftsstøtte fra nåværende 37 til 65 millioner kroner.

– Hvis myndighetene støtter oppunder prosjektet, er vi i gang. Så nå gjenstår det å se om vi får midlene som trengs til drift av tilbudet.

– Og hvis ikke?

– Det får vi ta en vurdering på da.

Real blemme

Stine Sofies Stiftelse ble opprettet av Ada Sofie Austegard etter at hennes datter Stine Sofie og venninnen Lena ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Den ideelle organisasjonen åpnet i 2016 Stine Sofie Senteret i Grimstad, verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

– Senteret i Grimstad tar imot 500 barn i året, fra hele landet. Forskning viser at i gjennomsnitt to i hver skoleklasse har erfaringer med vold eller overgrep. Omfanget av de som trenger tilbudet vårt er stort, derfor har målet en stund vært å doble kapasiteten til 1.000 eller 1.200 barn i året. Dette er bakgrunnen for at vi valgte å kjøpe eiendommen på Kaldvell, forteller Stokke.

I påvente av å få på plass godkjenninger åpnet Stine Sofies Stiftelse i fjor sommer portene til hagen rundt prakteiendommen i Lillesand for forbipasserende. En kunstig bekk som sildret og gikk uten at noen oppdaget det, påførte organisasjonen store uforutsette utgifter. Ifølge Lillesand-Posten, som først omtalte saken, resulterte blemmen i en vann- og avløpsregning på 700.000 kroner. Stine Sofies Stiftelse ba om en skjønnsmessig reduksjon av gebyret. Kommunen avslo.

– Hvor står saken i dag?

– Den ligger hos kommunens klageutvalg for endelig behandling. Så får vi se, sier Stokke.