<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Her er tipsene for en vellykket meglerkarriere

Hvordan lykkes som nyansatt aksjemegler? Noen av landets mest erfarne meglersjefer gir deg tipsene for en vellykket meglerkarriere.

Ingen ni til fire-jobb: Betydelig arbeidskapasitet, evne til å finne nye kunder, god tallforståelse samt gode sosiale evner er bare noen stikkord for å kunne bli en ny meglerstjerne. Foto: Dreamstime
Finans

Oslo Børs er i ferd med å riste av seg vårens sjokknedtur, støttet av optimistiske og risikovillige investorer som innser at pengene ikke kan forvitre på sparekontoer med nær null i innskuddsrente. Børstrykket spiller seg også ut i form av svært så god aktivitet i det såkalte førstehåndsmarkedet, der investorene tydeligvis står i kø for å tegne seg i ny-emisjoner.

– Norske meglerhus har aldri før reist så mye kapital til børsdebutanter i løpet av feriemåneden juli. De har heller aldri hjulpet så mange nye selskaper på børs, uttalte børsdirektør Øivind Amundsen tidligere i sommer. Med andre ord har aksjemeglerne gode dager – men hva er det særlig meglersjefene ser etter når de skal plukke ut nye kandidater til sine meglerbord?

Må se muligheter – raskt!

– Utover gode akademiske resultater og høy arbeidsmoral er det særlig evnen til raskt å kunne sette seg inn i nye aktuelle kjøps- eller salgsmuligheter, og å kunne formidle dette på en overbevisende måte overfor kundene, som vi særlig ser etter ved ansettelser av nye meglere, sier meglersjef Hans Øyvind Haukeli i ABG Sundal Collier til Kapital.no. Meglerhuset har kontorer ikke bare i Oslo, men er også representert i byer som Stockholm, Frankfurt, København, London, New York og Singapore. På Oslo Børs omsatte meglerhuset i juni for rundt 2,5 milliarder kroner.

Gode karakterer på masternivå fra høyt rangerte utdannelsesinstitusjoner er en forutsetning for å komme inn på meglerbordet, peker Haukeli videre på – og legger til at gode sosiale ferdigheter også teller positivt inn.

– Utadvendthet og en grunnleggende kommersiell holdning kommer godt med. Man må like å jobbe med salg og være god på tall og tallforståelse.

Blir målt på antall tellerskritt

Skal du få tilbud om fast ansettelse etter endt prøvetid, er det viktig at du har vist at du ikke har vært redd for å ta opp telefonen i jakten på nye kurtasjebringende kunder.

– Det sier seg selv at i et provisjonsbasert yrke er høy ringefrekvens og mye kundekontakt grunnleggende suksessfaktorer. Fra tiden som megler i London ble jeg raskt innprentet fra seniormeglerne at kommisjonsinntekter og antall utgående telefoner henger svært så nøye sammen, sier meglersjefen.

– Denne sammenhengen gjelder fortsatt.

Å lykkes som nyansatt megler med utsikter til millionbonuser og partnerskap blir antageligvis neppe mindre krevende i årene som kommer.

– Vi ser at det er vanskeligere enn før å etablere en egen kundeportefølje og lykkes som megler. Dette skyldes nok både at kundene er blitt proffere og at de har lettere og bedre tilgang til informasjon selv, avslutter Haukeli.

Vær fleksibel!

Arild Hille er meglersjef i Pareto Securities, også det et av landets aller mest innflytelsesrike meglerhus. Til Kapital.no sier Hille at de er særlig opptatt av at de som blir tatt inn i varmen viser vilje til fleksibilitet.

– Vi er på jakt etter flinke og hardtarbeidende folk som har lyst til å satse langsiktig. Det er ganske like kvalifikasjoner for meglere, analytikere og innenfor investment banking, men i rollen som megler må man kanskje være enda mer selvgående, sier Hille og legger til:

– Vi har en fleksibel modell, og det er ikke uvanlig at ansatte bytter mellom kontorer eller avdelinger. Vi er spesielt opptatt av folk som er fleksible og kan tenke seg å jobbe kortere eller lengre tid fra våre kontorer internasjonalt, for eksempel i New York, Zürich eller Singapore.

– I tillegg ansetter vi unge studenter som jobber deltid på vårt meglerbord. Her har flere fått fast ansettelse etter endt studietid.

Money talks

Så hva krever meglerhusene, i kroner og øre? Som nyansatt megler får du ikke umiddelbart et inntjeningskrav som det seniormeglerne har. Men etter hva Kapital.no er kjent med, må du forholdsvis raskt kunne dra inn gjennomsnittlige daglige kurtasjeinntekter på rundt 15–20.000 kroner, tilsvarende årlige kurtasjehonorarer på mellom fire og fem millioner kroner. 

I tillegg stilles det også krav om at du kan generere inntekter fra andre forretningsområder. Det er derfor viktig at du har en kundeportefølje som gjør at kundene dine kan tenke seg å delta i flere av de emisjonene som meglerhusenes corporate finance-avdelinger løpende kommer opp med. Disse tegningene gir deg og foretaket gode honorarer, og emisjonsdeltagelse viser avdelingslederne at du sitter på en verdifull kundeportefølje. 

Meglerne forventes også å ha kunder som er villige til å kjøpe seg inn i andre produkter, som ved utstedelse av nye obligasjonslån. Å ha kunder som ikke bare er villige til å kjøpe og selge aksjer på Oslo Børs eller på Wall Street, er altså en helt sentral suksessfaktor på veien mot meglertoppen.