<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rømmer Entra-aksjen – falt dobbelt så mye som Hovedindeksen

Et av børsens til nå aller mest stødige selskaper, Entra, har så langt i år falt dobbelt så mye som hva Hovedindeksen har gjort. Frykten synes å råde mer og mer blant eiendomsinvestorene på Oslo Børs.

Negative aksjonærverdier: Siden Sonja Horn tiltrådte som ny konsernsjef i Entra sommeren 2019, har Entra-kursen gått i minus. Bare siden årsskiftet har eierne mistet verdier for om lag fire milliarder kroner. Foto: Iván Kverme
Finans

I 2014 gikk Entra på børs verdsatt til rett i underkant av 12 milliarder kroner. Noteringen, til kurs 65, bar preg av betydelig overtegning. I dag ligger kursen på rundt 122, med andre ord kan aksjonærene se tilbake på en formidabel årlig gjennomsnittsavkastning. Men i år har det stoppet helt opp – så langt i år er Entra-kursen ned med ikke mindre enn 14 prosent, klart svakere enn utviklingen ellers på Oslo Børs, der Hovedindeksen er ned med rundt åtte prosent.

Frykter pandemi-konsekvenser?

Noe av problemet investorene kanskje aller mest frykter, er hva pandemiutbruddet etter hvert vil gjøre med hele dynamikken innenfor særlig kontorleiemarkedet.

– Vi ser at fleksible kundetrender bare akselererer nå under coronakrisen. Det å tilby individuell fleksibilitet er viktig. Vi tror man må tilrettelegge mer for hvordan folk ønsker å jobbe, både hjemme og på arbeidsplassen. Du lever ikke av å leie ut murstein og kontorer lenger, du må svare på kundebehovene som forandrer seg, uttalte nylig toppsjef i Entra, Sonja Horn, til Finansavisen.

Entra er et av Norges største eiendomsselskaper og har over 60 prosent av porteføljen i Oslo, hovedsakelig i sentrumsområdene. Finansavisen har tidligere omtalt at det er flere aktører som nå sliter med å skaffe leietagere til sine prosjekter – men disse ligger stort sett i randsonene til Oslo. Entra eier og forvalter rundt 1,3 millioner kvadratmeter eiendom i Norge, og eiendomsporteføljen omfatter i hovedsak kontorbygg lokalisert i de fire største byene.

Aksjonærene blør

Da selskapet presenterte sitt halvårsresultat, ble det opplyst at de i andrekvartal bare i begrenset grad var blitt påvirket av coronasituasjonen. Aksjonærene ble samtidig tilgodesett med et halvårsutbytte på 2,4 kroner pr. aksje, nær identisk med fjorårsnivåene. Et raust utbytte til tross – Entra-aksjen er likevel ned med nesten seks prosent den siste måneden. Etter at staten ved Nærings- og fiskeridepartementet i fjor solgte seg kraftig ned i Entra, er Folketrygdfondet største Entra-aksjonær med rundt 21 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på litt over 11 prosent. Samlet sett har aksjonærene i 2020 hatt et verditap på sine aksjer på rundt fire milliarder kroner.

En klar overvekt av analytikerne som følger Entra-aksjen, har selskapet på sine kjøpslister. Men ingen av de analytikerne Kapital har henvendt seg til med spørsmål om hva de mener kan være hovedårsaken til årets bratte kursfall i Entra-aksjen, har besvart henvendelsen.