<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Forventer ny meglerfest

På vegne av investorvenner støvsuger den tidligere toppsjefen i Skagen Fondene, Harald Espedal, markedet for ABG Sundal Collier-aksjer. Med på meglerraidet er mangemilliardær Frederik W. Mohn.

På’n igjen: Frederik W. Mohn solgte seg helt ut av ABG for tre år siden. Nå blir han på ny aksjonær i meglerhuset gjennom sine investeringer i Salt Value-fondet, som blir en stadig større eier i meglerhuset. Foto: Iván Kverme
Finans

Oppdaterte aksjonærlister viser at Salt Value nå rykker opp som meglerhusets femte største aksjonær med over 10 millioner aksjer. Salt Value er Espedals såkalte vennefond, som han styrer og eier sammen med en rekke investorer i Rogaland, deriblant Einar Magne Jansen.

Samtidig sitter Espedal på rundt 3,5 millioner ABG-aksjer via sitt eget private investeringsselskap, Harald & Co. Ved utgangen av 2019 sto dette selskapet oppført med en bokført egenkapital på 575 millioner kroner.

– Det er flere årsaker til at vi liker ABG. Først og fremst har de vært flinke til å håndtere de regulatoriske utfordringene hele meglerbransjen har måttet forholde seg til. De har bred analysedekning, som i sin tur også sikrer dem flere ny-emisjoner innen en rekke bransjer. Det er også et klart pluss at de har et bredt internasjonalt distribusjonsnettverk, sier Espedal til Kapital.

Den rutinerte forvalteren mener ABG ASC er attraktivt både industrielt og finansielt, og trekker spesielt frem utbyttepolitikken.

– Vi ser ikke primært på ABG som en oppkjøpskandidat. Det får i så fall være et ekstra pluss om så skulle skje, sier han.

Ingen sure miner

På spørsmål om Salt Value vil ta initiativ til å danne et enda større nordisk meglerkonsern, sett i lys av at ABG ikke har større markedsverdi enn rundt to milliarder kroner, svarer Espedal:

– Nei, dette er en finansiell og ikke en industriell investering fra vår side. Investeringen har en tidsramme i tråd med våre andre plasseringer på rundt fem år.

Bergensinvestor og mangemilliardær Fredrik W. Mohn var i perioden 2013 til 2017, gjennom sitt eget investeringsselskap Perestroika, en av ABGs største eiere. For tre år siden tok han  gevinst på godt over hundre millioner kroner. Men Perestroika har også skutt inn midler i Salt Value, og er dermed igjen eksponert for fondsinvesteringene i ABG.

Om dette har utløst noen sure miner fra Bergenshold, svarer Espedal:

– Jeg kan ikke kommentere noe rundt våre enkeltinvestorer. Men noen konkrete tilbakemeldinger fra våre fondskunder rundt kjøpene i ABG har vi til nå ikke mottatt, sier han.

– Greit å finne cases

Salt Value har en samlet forvaltningskapital på rundt 800 millioner kroner, og åpnes for nye kunder to ganger i året. Espedal vil ikke opplyse om hvordan fondet har utviklet seg så langt i 2020.

– Det er vanskelig å ha et generelt syn på Oslo Børs, men positivt for aksjemarkedet er det jo naturligvis med et mer eller mindre nullrenteregime, som synes å vedvare i lang tid. Vi er et fond som investerer i enkeltselskaper, og vi mener det fortsatt er greit å finne nye, gode cases, sier han.

Så langt i år er ABG-kursen opp med rundt 20 prosent, klart bedre enn utviklingen til Hovedindeksen på Oslo Børs.