<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ti milliarder blåst bort – på åtte uker

I løpet av et par måneder har aksjonærene i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind et samlet papirtap på nær ti milliarder kroner fra toppnoteringene. Med i dragsuget følger en rekke aksjefond, som har satset tungt på det grønne skiftet.    

Investorene rømmer: Valborg Lundegaard – adm. dir. i Aker Carbon Capture, Øyvind Eriksen – adm. dir. i Aker og Astrid Onsum – adm. dir. i Aker Offshore Wind, må konstatere at kursene stuper i ESG-selskapene. Foto: Siv Dolmen
Finans

Mørket har så til de grader falt over markedsplassen Euronext Growth, der en rekke såkalte grønne aksjer nå opplever massive kursfall – inkludert de Aker-kontrollerte selskapene Aker Carbon Capture   og Aker Offshore Wind. Investorene har åpenbart fått kalde føtter og søker seg nå heller opp mot selskaper som leverer løpende inntjening.

Det radikale stemningsskiftet har gjort et kraftig innhugg i aksjonærverdiene i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Siden toppnoteringene ble nådd i midten av januar har aksjonærene i de prestisjefylte Aker-satsningene et samlet papirtap på rundt ti milliarder kroner. 

Fortsatt positive analytikere 

Selskapene, som ble spunnet ut av Aker Solutions, har til gode å levere positive resultater. For eksempel fikk Aker Offshore Wind et driftsresultat før av- og nedskrivninger på minus 55 millioner kroner i fjerde kvartal. Og mens kursene både i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind fortsetter å stupe – begge har mer eller mindre halvert seg siden midten av januar – mener et kobbel av analytikere fortsatt at aksjene skal kjøpes.    

– Med en relativt beskjeden verdsettelse mener vi at toppen ikke er nådd for Aker Carbon Capture og hever kursmålet fra 20 til 30 kroner (...) Prisingen av selskapet er lav i forhold til mange andre grønne vekstselskaper. Hadde man lagt til grunn en Nel-prising for aksjen, hadde du endt opp med et kursmål på rundt 65–70 kroner aksjen, uttalte Turner Holm, analytiker i Clarkson Platou, nylig til Finansavisen

I slutten av februar oppjusterte SEB kursmålet på Aker Carbon Capture til 26 kroner aksjen, fra tidligere 17,5, og gjentok dermed sin tidligere kjøpsanbefaling. Aksjen handles i skrivende stund på rundt 12 kroner.

Fondskunder taper     

At kursene i både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind faller tungt, betyr at mange fondssparere nå opplever kraftige verdifall.     

 “Storebrand Norge Fossilfri har som mål å oppnå langsiktig meravkastning i forhold til referanseindeksen, hovedsakelig ved å investere i aksjer notert på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert portefølje, men utelukker investeringer i energisektoren,” heter det i fondets vedtekter. 

Det ESG-orienterte Storebrand-fondet er en av de største aksjonærene i Aker Offshore Wind. Siden årsskiftet er fondet opp med snaut to prosent, noe som er klart bak referanseindeksen.

Tendensen med fallende ESG-kurser er enda klarere internasjonalt. Finansavisen skrev nylig at fornybar-indeksen iShares Global Clean Energy på forholdsvis kort tid var ned 23 prosent. 

I begynnelsen av februar ble ytterligere et Aker-initiert ESG-selskap tatt på børs: Aker Horizons. Men på få uker har kursen kommet ned med rundt 20 prosent, og er i skrivende stund rett under tegningskursen på 35 kroner. En av aksjonærene, aksjefondet DNB Grønt Norden, sitter med rundt en million aksjer – og seneste tids kraftige kursfall har bidratt til at fondet så langt i år ligger bak referanseindeksen.   

I mellomtiden klatrer Oslo Børs ledsaget av en sterkere oljepris. Kanskje på tide med en realitetssjekk av grønne aksjefond?