<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fester grepet i Storebrand

Et av verdens største PE-fond, EQT, har bygget seg opp til å bli nest største eier i Storebrand. At forsikringsselskapet om ikke altfor lang tid blir dratt inn i oppkjøpssamtaler virker sannsynlig.

Hvem banker først på Storebrand-døren?: Med PE-fondet EQT susende opp på aksjonærlistene skjønner nok også Storebrand-boss Odd Arild Grefstad at sjansene for et oppkjøp ikke blir mindre i årene som kommer.      Foto: Gorm Kallestad
Finans

– EQT Public Value har fulgt Storebrand over tid og er imponert over arbeidet som selskapet har lagt ned for å styrke balansen med mål om å skape et solid grunnlag for videre vekst, uttalte partner Fredrik Åtting i EQT Partners i midten av januar i fjor da det ble kjent at PE-giganten hadde lagt rundt 800 millioner kroner på bordet for omtrent 2,5 prosent av aksjene i Storebrand. 

Men interessen for Storebrand har på ingen måte kjølnet etter pandemiutbruddet. EQT er i dag selskapets nest største eier med 18,5 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 3,85 prosent. Eierposisjonen virker ikke lenger å bare være av finansiell art, men en strategisk post. Et mulig oppkjøp av Storebrand, eller salg av deler av virksomheten, kan med andre ord se ut til å rykke nærmere.

Kursdobling siste år

EQT Public Value ble etablert i april 2018 og skal investere i mellomstore børsnoterte selskaper. Flere av fondets partnere har tidligere erfaringer fra finanssektoren gjennom investeringer og styreposter i blant annet kredittforetakene Intrum og Hoist Finance. Selv har Fredrik Åtting vært styremedlem i Storebrand siden 2020.

I dag prises Storebrand til rundt 38 milliarder kroner etter en kursoppgang siste året på rundt hundre prosent. Oppgangen skyldes delvis at det forventes at markedet for kapitalforvaltning vil bli mer konsolidert, og at man vil se flere oppkjøp og fusjoner – noe Storebrand selv har tatt initiativ til gjennom kjøpet av Skagen Fondene i 2017 og PE-forvalteren Cubera i 2019.

Røper ikke strategien    

 – Vi er fornøyd med utviklingen i Storebrand. Det er et bra selskap som vi fortsatt har veldig stor tro på. Utover det kommenterer EQT aldri sine eierposisjoner eller planer for øvrig, er alt Åtting vil si til Kapital på spørsmål om de har planer om å øke eierandelen ytterligere i tiden som kommer – eller om han tror fondet fortsatt vil være Storebrand-eier om fem år.

Om han ser for seg at spare- og forsikringskjempen er et selvstendig selskap også om fem år, ønsker Åtting heller ikke å uttale seg om. Kapital har henvendt seg til flere analytikere som følger Storebrand, men ingen har ønsket å kommentere noe rundt EQTs stadig høyere eierandel, eller om de overfor sine kunder nå forkynner at PE-fondets inntog impliserer en potensiell strukturendring for Storebrand. 

SEB-analytiker Thomas Svendsen, som tidligere har toppet Kapitals rangering over landets beste bankanalytikere, var klar i sin tolkning av EQTs inntog i fjor vinter:   

Vi er fornøyd med utviklingen i Storebrand. Det er et bra selskap som vi fortsatt har veldig stor tro på.
Fredrik Åtting, partner EQT

– Stordriftsfordelene innen kapitalforvaltning og Storebrands egenskaper gjør det rasjonelt for kostnadsdrevne konsolideringer. Dessuten, gitt selskapets lave prising på børsen og lave multipler, er Storebrand utsatt for fiendtlige oppkjøp. Vi mener EQTs innmarsj øker sannsynligheten for et oppkjøp av Storebrand i løpet av de neste to til fire årene, konkluderte Svendsen – og la til: 

– EQTs investering og styrerepresentasjon er bull, og kan ende i et oppkjøp eller full slakt av konsernet og salg del for del.