<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Solid avkastning som plaster på såret

Arvingene etter Netfonds-gründer Rolf Dammann tapte erstatningssaken mot staten, men kan trøste seg med at gevinsten fra salget av nettmegleren yngler.

Grunn til å smile: Selskapet der Axel Dammann og hans søsken plasserte gevinsten etter salget av Netfonds, har levert et solid overskudd. Foto: Iván Kverme
Finans

Det var i fjor sommer det ble klart at staten slapp å betale millioner i erstatning til Axel Dammann og hans søstre Elizabeth og Margrethe, som arvet Norges første nettbaserte meglertjeneste etter sin far. Dammann krevde i utgangspunktet milliarder etter at Netfonds ble nektet bankkonsesjon, noe som var begrunnet i at én person ikke kan eie mer enn 25 prosent av en bank. Gründeren og storaksjonæren mente at dette hemmet utviklingen av virksomheten, og dessuten var i strid med europeisk rett.

Det ble etter hvert arvingene som frontet kampen mot staten, etter at Rolf Dammann selv gikk bort i 2017. De vant frem i tingretten og ble tilkjent 55 millioner, men tapte i lagmannsretten og ble idømt sakskostnader på snaut 5,1 millioner kroner. Punktum ble satt da Høyesteretts ankeutvalg sa nei til å ta saken til behandling.

Milliongevinst

I mellomtiden ble Netfonds-virksomheten solgt til erkerivalen Nordnet for rundt en halv milliard kroner, og det kan være en trøst for Dammann-familien at salgsprovenyet kaster godt av seg. Gevinsten havnet i søsknenes felles investeringsselskap, Arrakis, og det nylig registrerte regnskapet for 2020 viser at det her ble generert et overskudd på over 65 millioner kroner dette året. Dette bidro til at egenkapitalen i selskapet oversteg 645 millioner kroner.

Overskuddet stammer i hovedsak fra en verdiøkning av markedsbaserte omløpsmidler. Pengene fra Netfonds-salget ser ut til å ha blitt benyttet til kjøp av aksjefond og obligasjonsfond, plasseringer som ved utgangen av 2020 hadde en samlet markedsverdi på over 642 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak oppgang i aksjemarkedet, da utviklingen i obligasjonsporteføljen var relativt flat.

Opprydning

For det aktuelle året ble det betalt ut et ordinært utbytte på 8,5 millioner kroner fra Arrakis, og året etter ble det besluttet et ekstraordinært utbytte på snaut 630 millioner kroner til selskapets eneaksjonær, Lillevoje AS. Hovedaksjonærer i Lillevoje er også Axel, Margrethe og Elizabeth Dammann, samt Lars Ingebrigtsen, som tidligere hadde sentrale roller i Netfonds. Dette selskapet oppnådde i 2020 et resultat på snaut 8,3 millioner og hadde drøyt 158 millioner kroner i egenkapital.

Det ekstraordinære utbyttet er tilsynelatende del av en opprydning i selskapsstrukturen. Kunngjøringer i selskapsregisteret viser at datterselskapene NFL Dammann og NFB Dammann, enhetene som var involvert i søksmålet med staten, nå er slettet. Arrakis er fusjonert inn i Lillevoje. Sammenslåingen følger en tilsvarende prosess der selskapet Peyote Holding ble innlemmet fra begynnelsen av 2020, med formål om å “opprette en mer forenklet og hensiktsmessig eierstruktur”.