<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny runde i årelang arvestrid

Nok en gang skal rettsvesenet ta stilling til konflikten mellom kjendisadvokat Sigurd Klomsæt og lillebroren Geir Kåre Klomsæt.

Anker: Forsvarsadvokat Sigurd Klomsæt mener seg forfordelt i arveoppgjøret etter foreldrene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Jus

I 15 år har den profilerte forsvarsadvokaten Sigurd Klomsæt kranglet med lillebroren om oppgjøret etter foreldrenes bortgang. Stridens kjerne er et småbruk i Drangedal, samt en garasje og noen uttak fra en konto tilhørende faren. Storebror har i flere rettsrunder ikke fått gjennomslag for sitt syn, men gir seg ikke. I slutten av mai er det duket for omkamp i Borgarting lagmannsrett. 

Sigurd Klomsæt, som mener at broren bevisst har tappet boet etter foreldrene, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før den skal opp for retten. Det samme gjelder motparten.

– Han bruker dette imot meg i retten og påstår at jeg oppsøker dere. Så beklager, det kan jeg ikke kommentere, sier Geir Kåre Klomsæt da Kapital slår på tråden.

Tapte i tingretten

At det er ondt blod mellom de to brødrene, er imidlertid godt dokumentert gjennom både tidligere oppslag og rettssaker. Den omstridte eiendommen har ikke høy verdi i kroner og øre, men angivelig høy affeksjonsverdi. Småbruket er morens barndomshjem, og består av et våningshus, et uthus, en garasje og to hytter. Tomten er på 46 mål, hvorav 13 er jordbruksareal og 30 er produktiv skog. Plassen ble brukt som feriested da Klomsæt-brødrene var unge.

Kort fortalt mener Geir Kåre Klomsæt at storebroren i 2005 lurte deres demente mor til å overdra sin eierandel på to tredjedeler av bruket til seg selv, noe eldstemann bestrider. Yngstemann vant imidlertid frem i Oslo tingrett i slutten av 2011.

Da eiendommen etter dette ble tilbakeført til deres far, skal Sigurd Klomsæt ha lagt inn en forkjøpsrett, ifølge broren. Om denne var krenket, samt prisen på hytta Geir Kåre Klomsæt senere betalte faren, ble så behandlet i tingretten i fjor. Sigurd Klomsæt tapte da i hovedsak på alle punkter, og ble dømt til å betale sakskostnader på 460.000 kroner.

– Ugyldig

Eldstemann anket tingrettens dom. I sluttinnlegget til Borgarting fremgår det at han bestrider lovligheten av farens testament, som han mener er inngått basert på bristende forutsetninger og i strid med arveloven. Derfor mener han at dette må kjennes ugyldig.

Sigurd Klomsæt mener i hovedsak at brorens ervervelse av bruket i Drangedal er ugyldig fordi den krenker forkjøpsretten, som ble tinglyst i 2012. Subsidiært mener han at transaksjonen er ugyldig fordi den strider mot pliktdelsarven etter faren og moren. På grunnlag av dette mener advokaten at eiendommen må overføres til ham selv, for et beløp fastsatt av retten, eventuelt til boet etter faren.

Brorens advokat, Øyvind Abrahamsen, skriver i sitt sluttinnlegg at salget skjedde etter både brorens og farens ønske, at sistnevnte hverken ble presset eller manipulert, og at det ble gjort til full markedsverdi. Det samme skal gjelde garasjen, pengeoverføringene og ikke minst selve testamentet.

“Bjarne (faren, journ. anm.) hadde ved opprettelsen av testamentet god forståelse av hva han undertegnet på,” skriver Abrahamsen, som ikke har besvart Kapitals henvendelse i sakens anledning.