<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skylder på arkitekten

En parkeringsplass er ikke det samme som tilgang til en mekanisk parkeringsmaskin. Det har Eidsivating lagmannsrett slått fast.

Tapte i lagmannsretten: Eiendomsutvikler Terje Arnulf Johansen tapte ankesaken om P-plasser og er usikker på om firmaet hans kan gjøre opp for seg. Bildet er tatt i forbindelse med et annet prosjekt for flere år siden. Foto: Ole Åsheim
Jus

Men boligbaron Terje Arnulf Johansen er usikker på om selskapet hans kan gjøre opp for seg med 12 millioner kroner slik dommen pålegger ham.

– Det blir veldig tøft for bedriften, sier Johansen til Kapital.

P-plasser er blitt et hett tema i rettsapparatet. Det krangles om bredder, manøvreringsarealer og inntrengning av vann.

Lillestrømtoppen 1 Boligsameie vant første runde mot utbyggeren Boligutvikling Sør i Nedre Romerike tingrett. Saken handler om mangler ved parkeringsplassene i leilighetsbygget som stod ferdig i 2018.

Utbyggeren valgte å gå for en “parkeringsmaskin” som stabler biler tett i tett, både i høyden og bredden, slik at man får plass til flere kjøretøyer pr. kvadratmeter. Men ulempene, som brukerne på Lillestrøm ikke var informert om, var ikke til å leve med. Beboerne mente parkeringsløsningen som fulgte med leilighetene gav uakseptable vektbegrensninger på bilene, ingen elbil-ladeløsning, mangelfull høyde (som hindret bruk av blant annet ski-boks), smale innkjøringer og trange manøvreringsarealer samt tidvis lang ventetid for å få bilene inn og ut av parkeringsløsningen.

Dette mente sameiet kvalifiserte for prisavslag, og de fikk støtte av et sakkyndig vitne fra eiendomsmeglerbransjen som sa at ulempene var så store at de måtte opplyses om ved salg, at de utelukket flere kjøpergrupper og dermed reduserte markedsverdien på hver bolig med rundt 250.000 kroner.

– Helt feil dom

Nå har også Eidsivating lagmannsrett gitt beboerne fullt medhold, og sågar økt prisavslaget som tingretten utmålte i fjor, slik at utbyggeren må betale drøyt ti millioner kroner til boligsameiet. I tillegg kommer erstatning på 900.000 kroner og halvannen million kroner i saksomkostninger.

– Vi mener dommen er helt feil, sier Terje Arnulf Johansen. Han eier Boligutvikling Sør gjennom sitt morselskap Taj Holding og sier han kommer til å anke dommen inn for landets øverste domstol.

– Vi mener det er begått en arkitekttabbe og har søkt regress mot arkitekten, holder Johansen frem.

Vi mener det er begått en arkitekttabbe og har søkt regress mot arkitekten.
Terje Arnulf Johansen, boligbygger

Men lagmannsretten er ikke enig i Johansens påstand, og frikjenner både arkitekten bak prosjektet, Hd Arkitekter, og leverandøren av parkeringssystemet, P-Plan, for regresskravet. Av dommen går det frem at retten mener utbyggeren fravek anbefalte løsninger som kunne ha forhindret manglene, fordi de ble for dyre. I tillegg har utbyggeren reklamert for sent både overfor arkitekt og leverandøren av parkeringssystemet. Dermed må han dekke prisavslaget selv.

Lagmannsretten sier også at utbygger ikke kan selge 32 parkeringsplasser i et mulitparkeringssystem uten at plassene oppfyller funksjonskravene i teknisk forskrift (Tek 10) og strammer derfor inn sammenlignet med tingretten, som kom til at dette dreier seg om en maskin som bare må oppfylle kravene til sikkerhet i maskinforskriften. En boligutbygger selger parkeringsplasser, ikke en maskin, mener lagmannsretten.

– Forventer kompetanse

Eiendomsutvikler Terje Arnulf Johansen (66) har bygget noen tusen boliger i Nord-Norge, Trondheim og Oslo-området. Det er ikke første gang det er blitt bråk i forbindelse med prosjektene hans. Ifølge Lovdata er Johansens to hovedselskaper, Taj Holding og Boligutvikling Sør, involvert i åtte rettssaker siden 2015, hvor syv er tapt med saksomkostninger. Senest i fjor ble boligkjøpere i Sameiet Fjellhammerveien 11 på Strømmen tilkjent prisavslag i lagmannsretten, fordi adkomsten til P-plassene deres kom i konflikt med Drive Through-banen til den lokale McDonald’s-restauranten.

– Er du en seriøs boligaktør?

– Ja, det vil jeg tro, vi er en utbygger. Vi leier inn mye fagkompetanse, og da forventer vi å få kompetanse, men vi er ikke entreprenører, svarer Johansen.

– Det blir mye støy rundt boligprosjektene dine?

– Nei, jeg vet ikke, det kan godt hende det blir oppfattet sånn. Vi hadde et stort prosjekt i Tromsø der det var endel skriverier rundt problematikk om brannsikkerhet og sertifisering av moduler, men det er nå avklart. Det var egentlig storm i et vannglass.

– Har dere penger til å gjøre opp for dere hvis dommen fra Eidsivating lagmannsrett om prisavslag på Lillestrøm blir rettskraftig?

– Det blir veldig tøft for bedriften, sier Johansen.

– Men vil det gå?

– Det vet jeg ikke. Vi mener den som har gjort feil er den som har stått for prosjekteringen. Hvis den som gjør prosjekteringen underveis ikke har ansvaret, så synes jeg er det veldig rart.

Entreprenør konkurs

66-åringen fra Lenvik har figurert på inntektstoppen i nåværende Senja kommune i Troms og Finnmark fylke i en årrekke. Men de siste årene har han møtt motgang.

– Vi har tapt uhorvelig mange millioner på prosjektet på Lillestrøm, fordi entreprenøren gikk konkurs og etterlot seg et halvferdig prosjekt og gjorde det veldig vanskelig for oss. Firmaet har det tøft, veldig tøft, men saken blir anket, for det er en utrolig rar dom, men jeg er kanskje ikke helt objektiv, vedgår Johansen.

Vi har tapt uhorvelig mange millioner på prosjektet på Lillestrøm, fordi entreprenøren gikk konkurs og etterlot seg et halvferdig prosjekt og gjorde det veldig vanskelig for oss.
Terje Arnulf Johansen, boligbygger