<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tingretten satte Indigo-regnskapsfører på benken

Etter seks konkurser, der flere kreditorer har blitt påført store tap, har tidligere Indigo Finans-regnskapsfører Frode Kristiansen blitt ilagt konkurskarantene av Oslo tingrett. 

Arbeidsnekt: Frode Kristiansen startet i fjor sitt nye selskap, Cicma AS, i de samme lokalene i Pilestredet 15 i Oslo hvor Cicerone holdt til. Nå nektes han å ha noen roller i sin nye satsning.  Foto: Fredrik Grønningsæter
Jus

“Kristiansen har i alt vært involvert i seks tvangsoppløsninger/konkurser, der et gjennomgående trekk synes å være at han ikke forstår ansvaret forbundet med at selskap der han har vært ansvarlig for driften kommer under bobehandling.”

Det skrev Niels Richard Kiær, bobestyrer for Cicerone regnskap AS, i sin innstilling til Oslo tingrett. Han ba samtidig om at den tidligere Indigo Finans-regnskapsføreren ble ilagt konkurskarantene. 

Kapital har i flere saker beskrevet hvordan Kristiansen, gjennom sitt selskap Cicerone Regnskap, levde stort på Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normanns oppblåste eiendomsselskaper. Etter at Normann ble meldt død på Ibiza for tre år siden kollapset virksomheten, og anklagene mot ham og de øvrige ansvarlige for Cicerone har stått i kø.

Konkurskarantene: Tidligere styreleder i Cicerone Regnskap, men også kjent som regnskapsfører for den omstridte Indigo-gruppen, Frode Kristiansen, har blitt ilagt konkurskarantene. Foto: Cicerone

– Uforsvarlig, mangelfull og ulovlig

Det lille konsernet Cicerone, som besto av selskapene Cicerone Regnskap og dets to datterselskaper, M2 Forretningsførsel og Cicerone Eiendom, holdt i mange år en lav profil i Pilestredet 15 – et steinkast fra Økokrim i Oslo sentrum. Deres viktigste kunde i denne perioden var Indigo-grunnlegger Normann. Etter hans død fortsatte Cicerone sin aktivitet som regnskaps- og forretningsfører for 21 av de tidligere Indigo-selskapene, og de har siden blitt beskyldt for å tappe disse selskapene for penger. 

I dag er alle Cicerone-selskapene konkurs, og Kristiansen har blitt utpekt som hovedmannen bak dem. Konkursprosessen mot Kristiansen gikk ikke inn i anklagene eller anmeldelsene mot ham relatert til Indigo-oppdragene. Dommeren nøyde seg med å se på vanstyret i Kristiansens egne selskaper, og i en knusende kjennelse levnes Kristiansen liten ære: 

“Ut fra forholdene i boet etter Cicerone Regnskap AS og disse tre andre boene finner retten å måtte konkludere med at det må antas at Kristiansen, på grunn av uforsvarlig forretningsførsel, er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et slikt selskap.” 

Fått arbeidsnekt

Retten går videre til å peke på gjentatte forsømmelser og vesentlige mangler knyttet til bokføring og regnskap. Det gjelder ulovlig utdeling av penger og overføringer til nærstående selskap. Dommeren slår fast: 

“Forholdene knyttet til Cicerone Regnskap AS er også i seg selv alvorlige forhold. Å frata Kristiansen adgangen til å drive virksomhet med begrenset ansvar fremstår rimelig for å beskytte forretningspartnere og kreditorer [...] For Frode Kristiansen foreslås karantenen ilagt slik at han ikke kan stifte selskap eller påta seg, reelt utøve nye verv som daglig leder eller som styremedlem i slikt selskap i et tidsrom på to år. Han skal også fjernes fra eksisterende roller i sine nye selskap, Cicma AS og Cicma Regnskap AS.” 

Cicerone-konkursboet har også anmeldt Kristiansen, og dommeren viser til denne anmeldelsen i sin begrunnelse. 

Det har ikke lykkes Kapital å få en uttalelse fra Frode Kristiansen i forbindelse med denne saken. Han har tidligere brukt advokat Carl Bore i Dalan, men heller ikke han har besvart Kapitals henvendelser.