<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

I betent varemerkestrid

Andresen-familiens investeringsselskap Ferd har funnet frem det tunge skytset for å få rekrutteringsselskap til å skifte navn.

Klager: Ferd, her ved eier og styreleder Johan H. Andresen, har påklaget varemerkeregistreringen til Ferd Rekruttering og mener at motparten må skifte navn. Foto: Heiko Junge/NTB
Jus

Det tidligere Tiedemanns-konsernet, som har sine røtter tilbake til J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, fikk sitt nåværende navn i 2001. Selskapet er kanskje mest kjent for finansielle investeringer, eiendomsinvesteringer og entreprenørskap, men har en relativt mangslungen virksomhet, og dette gjenspeiler seg i hvilke områder det mener å ha enerett på Ferd-navnet: 

Ifølge en liste på Patentstyrets nettsider har Ferd sikret seg varemerket til bruk innen alt fra – men ikke begrenset til – kjemiske produkter, landbruk, blekemidler, olje og fett, vaskemidler, en rekke ulike typer maskiner og apparater, klær og sko, leketøy, matvareprodukter og drikke, og til forsikrings- og finansvirksomhet, eiendom, byggevirksomhet, telekommunikasjon,...