<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

I betent varemerkestrid

Andresen-familiens investeringsselskap Ferd har funnet frem det tunge skytset for å få rekrutteringsselskap til å skifte navn.

Klager: Ferd, her ved eier og styreleder Johan H. Andresen, har påklaget varemerkeregistreringen til Ferd Rekruttering og mener at motparten må skifte navn. Foto: Heiko Junge/NTB
Jus

Det tidligere Tiedemanns-konsernet, som har sine røtter tilbake til J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, fikk sitt nåværende navn i 2001. Selskapet er kanskje mest kjent for finansielle investeringer, eiendomsinvesteringer og entreprenørskap, men har en relativt mangslungen virksomhet, og dette gjenspeiler seg i hvilke områder det mener å ha enerett på Ferd-navnet: 

Ifølge en liste på Patentstyrets nettsider har Ferd sikret seg varemerket til bruk innen alt fra – men ikke begrenset til – kjemiske produkter, landbruk, blekemidler, olje og fett, vaskemidler, en rekke ulike typer maskiner og apparater, klær og sko, leketøy, matvareprodukter og drikke, og til forsikrings- og finansvirksomhet, eiendom, byggevirksomhet, telekommunikasjon, transport og utdannelse. For å nevne noe.

Dette skulle imidlertid vise seg å ikke være dekkende. Tidligere i år ble det nemlig stiftet et selskap ved navn Ferd Rekruttering. Det utløste et strengt brev fra Ferds advokat i Wikborg Rein, der det nye selskapet ble beordret til å endre navn og til å overføre domenet ferdrekruttering.no til Ferd.

– Nødvendig å agere

Det som skjedde, var at Ferd Rekruttering søkte om – og fikk innvilget – “Ferd Rekruttering” som varemerke for bruk innen nettopp rekruttering. Dette fungerte tilsynelatende som en rød klut for Ferd, som har innledet en prosess for å påklage varemerkeregistreringen og bruken av Ferd-navnet. I den forbindelse er noen av landets fremste eksperter hyret inn, viser dokumenter Finansavisen/Kapital har fått tilgang til. 

I en klage fra Onsagers, som er ledende på feltet immaterielle rettigheter, argumenteres det for at det foreligger risiko for forveksling, og at Ferd må gis såkalt utvidet vern grunnet “sterk og langvarig bruk” av navnet, med en lang rekke bilag – blant annet avisartikler, presentasjoner, jobbannonser og lignende – som bevis.

Gjermund Borger Hansen, som har tittelen Head of Legal and Financing i Ferd, skriver i en e-post til Kapital at selskapet ikke ønsker å begi seg inn på en nærmere diskusjon av saken, i all den tid den fortsatt er til behandling.

– Vi kan kort kommentere at vi så det som nødvendig å agere grunnet bruken av vårt firmanavn og varemerke, profileringen og det faktum at vår rekruttering av medarbeidere har vært viktig i oppbyggingen av Ferd og Ferd-konsernet over mange år. På generelt grunnlag ønsker vi også å nevne at selskapet og varemerket Ferd, over en periode på mer enn 20 år, er blitt innarbeidet som en klar identifikator for selskapet, vår visjon og våre verdier. Vi vil med andre ord til enhver tid verne om vår enerett til “Ferd” for å unngå risiko for forveksling og for å forhindre utvanning av varemerket, skriver han.

Vi så det som nødvendig å agere grunnet bruken av vårt firmanavn og varemerke, profileringen og det faktum at vår rekruttering av medarbeidere har vært viktig i oppbygningen av Ferd og Ferd-konsernet over mange år.
Gjermund Borger Hansen, Head of Legal and Financing i Ferd

– Beklagelig

Ferd Rekruttering argumenterer for ordet “ferd” er et alminnelig substantiv, i betydningen reise, som de mener at “symboliserer både vår egen og kandidatenes ferd i rekrutteringsprosessen”.

– Vi var klar over at det var firmaer som allerede brukte “ferd” i navnet sitt, men dette gjaldt helt andre bransjer. Ferd AS kjenner vi som en aktør innen investeringer og fast eiendom. Vi ble derfor overrasket da vi, på samme måte som de andre “ferd”-selskapene, ble kontaktet av Ferds advokat i sommer, med krav om navneendring, skriver selskapet i en kommentar til Kapital, formidlet av senioradvokat Liv Charlotte Oppegaard i Codex.

Rekrutteringsselskapet hevder videre å ha invitert til dialog for å finne en løsning som ivaretar begge parters interesser, men at de ble avvist og fortalt at motparten ville “kjøre denne saken så langt det kreves for å vinne frem”. 

– Vi synes det er beklagelig, og er av den oppfatning at dette kunne vært løst på en god måte i minnelighet.

Vi synes det er beklagelig, og er av den oppfatning at dette kunne vært løst på en god måte i minnelighet.
Ferd Rekruttering

Ferd Rekruttering påpeker at de, som et lite og nystartet firma, ikke har de samme ressursene som investeringsselskapet. Sistnevnte er som kjent eid av familien til Norges 8. rikeste mann, milliardær Johan H. Andresen, og hadde ved utgangen av fjoråret en verdijustert egenkapital på rundt 48 milliarder kroner.

– Vi valgte å få en uhildet vurdering av hvorvidt vårt navn krenket andres rettigheter ved å søke registrert blant annet “Ferd Rekruttering AS” som varemerke. Patentstyret innvilget søknaden, og varemerket ble registrert for rekrutteringstjenester. Vi respekterer selvfølgelig Ferds rett til å påklage vedtaket, skriver rekrutteringsselskapet.

Surt forhandlingsklima

Begge parter har nå fremlagt sine synspunkter for Patentstyret. Ferd Rekruttering argumenterer i korte trekk med at det ikke foreligger noen forvekslingsfare, i all den tid Ferd kun i begrenset grad driver med rekruttering, og at Ferd ikke nyter utvidet vern. Det avvises at selskapet har handlet i ond tro og brutt god forretningsskikk.

Forhandlingsklimaet ser ikke ut til å være det beste. Blant annet skriver Onsagers i en betraktning til Ferd Rekrutterings tilsvar:

“At et profesjonelt rekrutteringskontor i Oslo ikke har hørt om Ferd, og da sett koplingen til at de selv benytter det samme navnet, kan vanskelig legges til grunn og fremstår som lite troverdig.”

Videre hevder Onsager at Ferd Rekruttering misforstår regelverket og forsøker å utnytte Ferds goodwill. Hva som blir enden på visen, vil nå være opp til Patentstyret.

Ikke unikt

Problemstillingen som omtales i denne saken er langt fra unik. For eksempel skapte det for noen år siden overskrifter da Kjell Inge Røkkes Aker havnet i en lignende strid med fotobutikken Aker Foto i Møllergaten. Dette endte med at sistnevnte måtte bytte navn. I den forbindelse kom det frem at Aker, som fikk firmanavnet som beskyttet varemerke i 2007, siden da hadde sendt inn over 20 klager til Patentstyret og fått medhold i de aller fleste.

Det er imidlertid ikke alltid rikingene får medhold – i fjor ble det kjent at Stortorvet Gjestgiveri på Hamar fikk beholde navnet, tross navnelikheten med Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo, som da var eid av Olav Thon. Hamar-restauranten tapte først saken i Oslo tingrett i 2019, men vant siden frem i Borgarting lagmannsrett og i Høyesterett.