<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil rydde opp selv etter påstått “påtalebom”

26 småsparere mener påtalemyndigheten bommet kraftig da det ble tatt ut tiltale mot de tidligere toppene i Indigo Finans. Etter at saken endte med ydmykelse i retten, går de nå til søksmål mot en Bane NOR-direktør de hevder hadde en sentral rolle i bedrageriet.

Undret seg: investor Stein Fønstelien undret seg over Indigo-rettssaken tidligere i år. Nå går han og 25 andre sammen om å saksøke den de mener er mer ansvarlig. Foto: Fredrik Grønningsæter
Jus

I april i år, fire år etter at Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann ble meldt død på Ibiza, måtte to av Indigos tidligere sjefer møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt bedrageri. Blant tilhørerne satt en rekke aksjonærer fra de mange eiendomssyndikatene som Indigo Finans tilrettela og klødde seg i hodet. Kapital har snakket med flere som opplevde iallfall den ene tiltalte som ganske perifer. 

Gjennomgående mener de at det var én aktør som glimret med sitt fravær på tiltalebenken – en mann som i dag er blitt direktør i Bane NOR. Stein Fønstelien er en av dem som stusser over dette.

– Vi skjønte aldri hvorfor han ikke var tiltalt i den saken, sier han til Kapital. 

Tar saken i egne hender

Fønstelien er styreleder i det tidligere Indigo-selskapet Rigedalen, og han er talsperson for 26 investorer – de fleste pensjonister – som nå går til sak mot den aktuelle Bane NOR-direktøren. 

–  Vi mener han er en av hovedårsakene til at vi har lidd tap på investeringene vi gjorde. Han solgte dem ikke til oss, men han tilrettela for at Indigo Finans kunne selge dette. Han bisto Indigo Finans i alle prosesser. Han har forhandlet og kjøpt eiendommer, og han bygget opp informasjonen rundt dem. Som styreleder i alle selskapene som ble syndikert og solgt til investorene førte han aksjeeierbøkene og hadde oversikt over alle investorene og hva de betalte. Han gjorde alt Normann trengte for å syndikere en eiendom. Etterpå forvaltet han eiendommene gjennom selskapet Indigo Asset Management (IAM) som han selv i en periode eide, og hvor han var daglig leder. 

Fønstelien medgir at saksøkte ikke var alene om å bistå Kennedy Normann, men han påpeker at han langt på vei var den mest sentrale medarbeideren. 

– Etter vårt syn, og utfra det materialet vi sitter på, var han mest aktiv, sier han.

Aller helst skulle de ha saksøkt Indigo-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann selv, men han er som nevnt død. 

Krever 59 millioner kroner

På dødstidspunktet var Normanns selskap stoppet av Finanstilsynet, han selv var under etterforskning, og han var gjenstand for et formelig skred av søksmål. Det var da også blitt åpenbart at småsparerne som hadde investert i Indigo-selskap var blitt lurt, noe som ble slått fast i dommen fra Oslo tingrett i juni. Problemet er hvem som lurte dem.  

Kapital har siden 2017 skrevet er rekke avsløringer om hvordan Indigo Finans forledet småsparere over hele landet til å investere i svært overprisede eiendomssyndikater. Ifølge våre undersøkelser ble det i perioden 2012 til 2015 skutt inn cirka 200 millioner kroner i form av egenkapital og ansvarlige lån fra pensjonister og småsparere. En ikke ubetydelig del av disse millionene stammer fra sparekontoene til saksøkerne i denne saken. I utgangspunktet var kravet mot direktøren på nær 80 millioner kroner.   

– Etter å ha regnet sammen våre tap kom vi til den summen, men vi har avgrenset saken noe, da vi ser at det ville vært umulig å få tilbakebetalt alt, sier Fønstelien.  

Nå krever de direktøren for 59 millioner kroner. Han på sin side mener søksmålet er grunnløst.       

– Han erkjenner ikke noe ansvar for dette, og mener at han ikke har gjort noe kritikkverdig, sier direktørens advokat, Elias Christensen i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma. 

Ydmyket i dommen

Rettssaken mot de to tidligere Indigo-toppene i april endte for øvrig med fadese for påtalemyndigheten. Dommeren viet faktisk et eget kapittel i dommen til sine tanker om etterforskningen, og de var udelt negative:

“Generelt har etterforskningen i liten grad vært innrettet spesifikt mot de to tiltalte, utover kartlegging av deres formelle posisjoner. Dette preger også bevisføringen i retten. Begge de tiltalte framstår helt perifere i dokumentasjonen og vitneforklaringene.”

De to tidligere Indigo-toppene ble blankt frikjent på alle punkter. Dommen vil kunne få betydning i det kommende søksmålet. 

– At konklusjonen i straffesaken er relevant for vurdering i denne saken, tenker vi er tilfellet, påpeker Christensen. 

Saksøkernes advokat, Petter Enholm i Hjort, har ikke villet kommentere søksmålet. 

Var siktet

Også den saksøkte Bane NOR-direktøren var på et punkt under etterforskning i forbindelse med straffesaken mot de tidligere Indigo-toppene, men siktelsen ble frafalt. Kapital har spurt aktor, politiadvokat Eindride Kjørri, om hvorfor påtalemyndigheten prioriterte som de gjorde da de tok ut tiltaler. Han uttaler på generelt grunnlag: 

– Det er alltid et spørsmål om hvilke roller og hvilken kunnskap den enkelte har. De strafferettslige beviskravene er såpass strenge at det er ikke tilstrekkelig å inneha en bestemt rolle, en må også ha utvist skyld i forhold til alle straffbarhetsvilkårene for bedrageri.

Sakene er helt klart blitt for gamle. Det er en utfordring på området som gjelder investeringer i aksjer som naturlig innebærer risiko og usikkerhet.
Eindride Kjørri, politiadvokat

– Hva gjør politiet med Indigo-sakene fremover. Begynner de å bli foreldet? 

– Sakene er helt klart blitt for gamle. Det er en utfordring på området som gjelder investeringer i aksjer, som naturlig innebærer risiko og usikkerhet. Når det gjelder foreldelse, er det lenge til den løper ut, hvis vi mener det er bedrageri.