<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

SAS må betale erstatning etter pilotstreik

Flyselskapet SAS er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til å betale erstatning etter at en flyvning ble innstilt som følge av pilotstreik for fire år siden. Jurist mener dommen vil skape presedens for lignende saker.

Satt på bakken: Svært mange passasjerer ble rammet da pilotene i SAS gikk ut i streik i 2019. Flere av disse har krav på erstatning, slår tingretten fast. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Jus

Det aktuelle erstatningskravet ble i 2019 overdratt fra den strandede passasjeren til Airhelp, et tysk teknologiselskap som leverer juridisk bistand til reisende som har opplevd problemer som følge av forsinkelser, innstillinger eller overbooking. Selskapet søkte kompensasjon på 250 euro fra SAS på vegne av passasjeren, et krav som ble avslått.

Kort tid senere inngikk partene en avtale om å sette en rekke saker på vent, ettersom EU-domstolen skulle komme med en avklaring i spørsmålet om streiken var en ekstraordinær omstendighet, såkalt force majeure. Det landet domstolen i 2021 på at den ikke var, og at passasjerer som hadde fått sin flyvning kansellert som følge av streiken, i utgangspunktet har krav på standarderstatning.

Deretter ble dialogen mellom SAS og Airhelp gjenopptatt. SAS betalte ut kravene som var meldt innen 60 dager, som er reklamasjonsfristen i svensk rett. Men krav som ikke var meldt innen 60 dager, var partene uenige om var foreldet. Dette spørsmålet behandlet etter hvert tingretten, som kom frem til at gjeldende foreldelsesfrist er tre år.

– Bør være styrende

Den aktuelle erstatningssummen er i utgangspunktet ganske liten, men dommen kan få betydning for en rekke lignende krav mellom partene. Dette var årsaken til at det i retten ble gjennomført en såkalt allmennprosess, istedenfor en “småkravsak”. I dommen nevnes 2.000 krav på 250 euro stykket. Ingen av partene ønsker å oppgi noe nøyaktig antall.

– Erstatningskravet som saken gjaldt inngår som et av flere lignende krav, men vi ønsker ikke å kvantifisere antallet krav det er snakk om. Etter vårt syn har retten kommet til riktig resultat, slik at avgjørelsen bør være styrende for lignende krav. For øvrig er vi fornøyd med at retten slår fast at foreldelsesfristen for denne type erstatningskrav er tre år, som da vil gjelde for samtlige erstatningskrav etter flypassasjerforordningen, skriver advokatfullmektig Kristoffer Grønnevik Hansen i Indem Advokatfirma, som representerte Airhelp, i en e-post til Kapital.

Etter vårt syn har retten kommet riktig resultat, slik at avgjørelsen bør være styrende for lignende krav. For øvrig er vi fornøyd med at retten slår fast at foreldelsesfristen for denne type erstatningskrav er tre år, som da vil gjelde for samtlige erstatningskrav etter flypassasjerforordningen.
Advokatfullmektig Kristoffer Grønnevik Hansen

Pressesjef Tonje Sund i SAS har følgende kommentar:

– Bakgrunnen for denne saken er en avtale mellom SAS og Airhelp knyttet til pilotstreiken i 2019, der det oppstod diskusjon rundt foreldelsesfrist for sakene det gjelder og også enkelte detaljer i avtalen. SAS har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, men det er uansett snakk om et begrenset antall saker som gjenstår og et lite beløp totalt sett.

Testet tidligere

Saken i Romerike og Glåmdal tingrett er ikke første gangen rammene for flypassasjerforordningen har blitt testet i det norske rettssystemet. I 2020 gikk et spørsmål om erstatning etter forsinkelse helt til Høyesterett. Også den gang var foreldelse et tema.

“Jeg er kommet til at det ikke gjelder noen særskilt frist for å varsle eller fremsette krav i tilknytning til standarderstatning etter flypassasjerforordningen, og den alminnelige foreldelsesfristen på tre år (...) er avbrutt i tide,” heter det i dommen fra Høyesterett.

Tingretten skriver at høyesterettsdommen ikke var avgjørende for deres tolkning fordi “spørsmålet ikke kom på spissen i den saken”, men regner den som støttende for tolkningsresultatet.