<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Bygdøy-strid havner på politikernes bord

Krangelen om byggearbeidet Egil Stenshagen har utført på sin Bygdøy-eiendom er nå sendt til politisk vurdering. Milliardærens advokater bestrider at det er grunnlag for å avslå søknaden.

Gir seg ikke: Nå er Egil Stenshagens klage på avslag på byggearbeid utført på hans eiendom på Bygdøy sendt til avgjørelse hos politikerne.  Foto: Foto: Iván Kverme
Næringsliv

– Saken er sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling, sier Egil Stenhagen i en kortfattet kommentar til Kapital.

“Våren 2016 ble det gjennomført ulovlig terrengendring i form av oppfylling av fremmede masser, to lag med duk og utrulling av gressplen ned til eiendommens strandlinje,” står det i Plan- og bygningsetatens saksdokumenter knyttet til Egil Stenshagens eiendom på Bygdøy. Og med det startet den årelange striden mellom etaten og investoren, som punget ut 76,5 millioner kroner for eiendommen tidligere det samme året.

Kapital har tidligere skrevet at Oslo kommune mener arbeidet på Stenshagens eiendom skadet et verdifullt våtmarksområde. Som en følge av dette har kommunen sendt ut en rekke pålegg om at området skal tilbakeføres til slik det var før terrengendringene. 

Arbeidet på Bygdøy-eiendommen var søknadspliktig, noe Stenshagen hevder han ikke var klar over. Investoren søkte dermed i etterkant om tillatelse til endringene som var blitt utført, men fikk avslag. Dette har milliardæren gjentatte ganger klaget på, og siden har saken rullet og gått mellom Stenshagen og hans advokater i Haavind på den ene siden, og Plan- og bygningsetaten på den andre.

“Vil gi betydelig merverdi”

Mens kommunen altså mener at arbeidet som er gjort på Stenshagens eiendom har negativ påvirkning på eiendommens naturverdier, hevder milliardærens advokater at tiltaket tvert imot vil være “meget gunstig, ettersom det innebærer etablering av et våtmarksområde i form av strandenghabitat”. Dette vil igjen “gi betydelig merverdi med hensyn til biologisk mangfold og unngå massiv oppblomstring av takrør”, står det i klagen fra i sommer. 

Ifølge Haavind er kommunens avslag fra i mai fattet på feil grunnlag, ettersom etaten angivelig har lagt til grunn en uriktig oppfatning både av naturverdiene på eiendommen og de miljømessige virkningene. I tillegg er etatens konklusjon i strid med Bymiljøetatens vurdering av tiltaket, hevdes det.

“På vegne av tiltakshaver bestrider vi at det er grunnlag for å avslå søknaden. Vedtaket skal følgelig omgjøres, og tillatelse gis,” skriver advokatene.

På vegne av tiltakshaver bestrider vi at det er grunnlag for å avslå søknaden. Vedtaket skal følgelig omgjøres, og tillatelse gis.
Egil Stenshagens advokater i Haavind

På politikernes bord

I starten av september kom Plan- og bygningsetaten med anbefaling om å ikke ta Stenshagens klage til følge. De mener det ikke er en klar overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon. Saken er nå sendt til politisk behandling i byutviklingsutvalget, som består av politikere fra forskjellige partier. 

Hvis utvalget velger å opprettholde avslaget, vil saken gå videre til ylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, informerer senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen. 

– Utfallet hos Fylkesmannen, dersom saken skulle gå så langt, er det ikke mulig å klage på, sier Larsen.