<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Heavy metal-festival tidoblet overskuddet med coronastøtte

I midten av februar kom resultatet av regjeringens coronafordeling til musikkfestivalene. Den store vinneren, Tons of Rock, fikk 36 millioner kroner, og sikret seg med det et rekordoverskudd på 33,8 millioner kroner. 

Store planer for 2020: Tons of Rock hadde lagt opp til en grandios festival i 2020 med et budsjettert overskudd på 33,8 millioner kroner. Festivalen ble det ikke noe av, men overskuddet har de sikret seg.   Berit Roald / NTB
Næringsliv

Frem til 2020 har Heavy metal-festivalen Tons Of Rock aldri hatt noe spesielt store overskudd. Festivalen ble stiftet i 2013, og først i 2016 hadde den et årsresultat i pluss, da på 900.000 kroner. Siden har det vært noe skiftende, men i 2019 havnet resultatet på 3,3 millioner kroner – det beste siden oppstarten. 

Det var før det i midten av februar i år ble kjent at festivalen får innvilget coronastøtte på 36 millioner kroner. Rett etter at nyheten ble kjent, meldte Klassekampen at 33,8 av disse er rent overskudd. Tons of Rock hadde nemlig i sin søknad til Kulturrådet budsjettert med å tjene ti ganger så mye i 2020 som i sitt eget rekordår i 2019.

To søkevarianter 

Kapital får opplyst av kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet at aktørene i festivalbransjen har kunnet velge mellom to måter å søke coronakompensasjon på. Den ene er at de søker på basis av tidligere års resultater, mens den andre, som er varianten Tons of Rock har valgt, er å søke på forventet budsjett. 

Full pott: Kommunikasjonsrådgiver Kulturrådet, Thomas Hansen, opplyser at Tons of Rock var en av få festivaler som fikk "full pott". Foto: Kulturrådet

Hansen forteller at det i søknaden til Tons of Rock faktisk lå inne et forventet overskudd på 33,8 millioner kroner. 

–  I hvilken grad mener Kulturrådet det er riktig at coronastøtte skal brukes til å innfri et selskaps forventninger om overskudd? 

– Der er det Kulturrådet som gjør en vurdering av om budsjettet virker realistisk. Vi har mange eksempler på søkere som har søkt på forventet budsjett, men hvor vi likevel ikke har betalt ut kompensasjon. Tons of Rock er et av få eksempler på søkere som har fått full kompensasjon.   

Tons of Rock har fått denne kompensasjonen fordi de har klart å sannsynliggjøre endringer ved 2020-arrangementer som gjør at det ikke er sammenlignbart med året før.
Thomas Hansen, kommunikasjonsrådgiver Kulturrådet

Hansen påpeker videre at kompensasjonen er gitt fordi festivalen hadde planlagt endringer i gjennomføringen: 

– Mange som har søkt på budsjett har argumentert med at de enten har utvidet kapasiteten, eller gjort andre endringer som gjør at de forventer høyere inntekter. Tons of Rock har fått denne kompensasjonen fordi de har klart å sannsynliggjøre endringer ved 2020-arrangementer som gjør at det ikke er sammenlignbart med året før, sier Hansen.

I rekordåret 2019 kunne Tons of Rock skilte med store navn innen hard rock- og metalverdenen som Kiss, Slayer, Def Leppard og Volbeat. 

– Stort billettsalg 

På spørsmål om hvilke planer Tons of Rock hadde for festivalen i 2020 som skulle tilsi et forventet overskudd på 33,8 millioner kroner – ti ganger så mye som i 2019 – svarer festivalens presseansvarlig, Lars Tefre Baade, følgende i en melding: 

– Tons of Rock hadde ved nedstengningen i mars allerede solgt langt flere billetter enn det vi totalt sett gjorde i 2019, noe som har en direkte effekt på resultatet.

Majoritetsaksjonær i Tons Of Rock Festival er Live Nation Norway , som igjen er et datterselskap av svenske Live Nation Nordic. I en kommentar til bransjebladet Ballade, angående støtten til Tons of Rock, utdyper finansdirektør Morten Valestrand i Live Nation Norway resonnementet til Baade noe: 

– Det har nok vært helt avgjørende at vi kunne vise til faktisk billettsalg i stedet for å bygge søknaden på spekulasjoner om fremtidig salg [...] I tillegg har vi gjennomgående i søknaden basert oss på inngåtte kontrakter der dette var på plass, samt gjort avrundinger i vår disfavør der det har vært tvil.