<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Møter motstand fra Statens vegvesen

Erik Bøhler og Stein Erik Hagen, storaksjonærer i landbruksselskapet Kalera, har sendt nabovarsel om etablering av Kalera-veksthus i Lier. “Neppe,” svarer Statens vegvesen.

Kommer til Lier?: Stein Erik Hagen og Erik Bøhler ønsker å etablere salatprodusenten Kalera i Norge. Dette er ett av selskapets tre operative veksthus, og befinner seg i Orlando i USA.  Foto: Kalera
Næringsliv

Kalera er et av verdens største og raskest voksende selskaper innen vertikalt landbruk, ifølge en børsmelding hvor de lanserer internasjonal ekspansjon og børsnotering på Nasdaq i USA. Selskapet er i dag notert på Euronext Growth i Oslo.

Vertikalt landbruk er en landbruksteknikk der dyrking av planter foregår i vertikale lag.

Planer for vekst: Stein Erik Hagen, storaksjonær og representert i styret i både Kalera og Gullaug Utvikling, ønsker å bygge veksthus for salat og urter i Lier. Her drikker han akevitt på Nedre Foss Gård. Foto: Siv Dolmen/NTB

På tomten til Hagen og Bøhler 

I nabovarselet sendt i november 2020 står det at “Kalera Gullaug”, bestående av et nybygg på omtrent 3.000 kvm., skal kunne distribuere ferske produkter kortreist til markedene på sentralt østland.

Det er selskapet Gullaug Utvikling, hvor Kalera-aksjonærene Stein Erik Hagen og Erik Bøhler til sammen kontrollerer omtrent 53,5 prosent av aksjene, som ønsker at Kalera skal bygge på tomten de eier på Gullaug, i Lier kommune. Det er Erik Bøhler som har dialog med det offentlige.

Søndre Gullaug: På denne eiendommen ønsker Hagen og Bøhler gjennom selskapet Gullaug Utvikling å få etablert en av verdens største aktører innen vertikalt landbruk. Skjermdump: Kartverket.

Statens vegvesen har svart på Bøhlers nabovarsel, og de er ikke positive. 

“Vi vil ikke være positive til økt bruk av dagens avkjørsel og/eller virksomhet som er i konflikt med framtidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av ny riksveg E134,” skriver saksbehandler Arne Tovslid.

Eiendomsutvikler og investor: Erik Bøhler mener det blir “fullstendig feil at anleggsarbeider som vil gå over flere år skulle hindre en slik etablering”. Her er den mediesky milliardæren på fest i 2006. Foto: Iván Kverme

30-50 arbeidsplasser 

Bøhler responderer til Statens vegvesen at “han oppfatter Lier kommune slik at det er ønske om å gå videre med å etablere Kalera på Gullaug med et mindre bygg som produserer salat og urter i vertikal produksjon”, og fortsetter: 

“Vi greier ikke å se at det kan være noen konflikt med 2–3 lastebiler. Dette bør også veies opp til at det kan etableres mellom 30 og 50 arbeidsplasser for Lier kommune. For øvrig blir det fullstendig feil at anleggsarbeider som vil gå over flere år skulle hindre en slik etablering.”

– Neppe

I slutten av april 2021 mottar Bøhler det siste svaret fra Statens vegvesen:

“Vi kommer neppe til å gå inn for noen tillatelser her før ny E134 er gjennomført.”

E134, tidligere rv. 23, er bindeleddet mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Statens vegvesen skal bygge ny firefelts veg mellom Dagslett i Røyken kommune og E18 i Lier kommune. Prosjektet er fortsatt i “planfase”.

Prosjektbeskrivelse “Kalera Gullaug”

Kalera Gullaug er et moderne veksthus for industriell grøntproduksjon. Produksjonslinjen er industrialisert og høyeffektiv med sterk kontroll av mikroklima og vekstforhold. Lys og næringstilførsel er heiautomatisert. Under strengt kontrollerte forhold blir produksjon av grønne produkter (salater m.m.) effektivt framstilt uten kunstige tilsetninger som sprøytemidler. Under disse optimaliserte forutsetningene blir produksjonstiden kort, og helårlig. Ferske produkter kan distribueres som kortreist til markedene på sentralt østland.

Nabovarsel fra Gullaug Utvikling AS

Ekspanderer 

Salat- og urteprodusenten har i dag tre operative fasiliteter – to i Orlando og ett i Atlanta, og har startet å bygge i Houston, Denver, Columbus, Seattle, Minnesota og Hawaii. Anlegget i Atlanta er det hittil største med sine 7.000 kvm., har kapasitet til å produsere 10 millioner salathoder i året, og leverer blant annet til hotellkjeden The Ritz-Carlton. 

Om bygget på Lier blir realisert, kan det i tilfelle bli Kaleras første utenfor USA.

Børsnotering på Nasdaq

Nylig tok Kim Lopdrup, adm.dir. i Red Lobster, verdens største restaurantkjede innen sjømat, over rollen som styreleder etter den norske venturekapitalisten Bjørge Gretland. Utskiftningen er et skritt på veien mot amerikansk notering av aksjene på Nasdaq-indeksen i løpet av andre halvdel 2021. 

Amerikas landbruksminister under Donald Trump, Sonny Perdue, har også nylig gått inn i styret.

Investerer i “AgTech”: Amerikas landbruksminister under Donald Trump, Sonny Perdue, gikk nylig inn i styret i Kalera, hvor han sitter sammen med blant andre Stein Erik Hagen og Bjørge Gretland. Foto: Megan Varner

– Ikke et Kalera-prosjekt 

Gretland, som fortsetter som styremedlem i Kalera, sier til Kapital at selskapet tenker offensivt, men at han ikke kan si noe om hvor og når de skal ekspandere internasjonalt.

– Det må vi offentliggjøre i en børsmelding, sier han. 

Gretland mener “Kalera Gullaug” er et initiativ som er drevet av eiendomsbesittere.

– Det er ikke et Kalera-prosjekt. Vi har en rekke eiendomsbesittere som ønsker å være partnere med oss, og vi har mange mulige lokasjoner. Det er det minste problemet for oss. Men jeg skjønner godt at de er interessert, sier han.

Tidligere styreleder: Styremedlem og aksjonær i Kalera, Bjørge Gretland, ønsker ikke å uttale seg om hvor og når selskapet skal etablere seg utenfor USA. Foto: Privat

Solgte seg ned

Bjørge Gretland solgte i mai i overkant av en million Kalera-aksjer til en kurs på 27,10 kroner blant annet til Stein Erik Hagens Canica. Totalt solgte Gretland for 31,5 millioner kroner, og sitter nå som åttende største eier. 

På spørsmål om hvorfor han solgte seg ned 20 prosent i Kalera svarer Gretland: 

– Jeg har vært med som styreleder i åtte år, og har solgt til andre som sitter i styret. Det er en fair løsning, synes jeg. 

Canica, som også er representert i Kaleras styre, er nå tredje største eier med en aksjepost på 6,30 prosent.

Kapital har ikke lykkes med å få respons fra Erik Bøhler og Canicas representant i styret til Gullaug Utvikling, styreleder Nils K. Selte.