<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Låner ut strykere verdt 350 mill.

Christen Sveaas donerte i fjor 45 millioner kroner til stiftelsen med en av Europas fineste samlinger av antikke, italienske strykeinstrumenter. Det er håndplukkede unge, norske talenter som får spille på instrumentene.

Gavmild: Det var Christen Sveaas’ egne selskaper, Kistefos Skog AS, Kistefos AS og AS Holding, som samlet gav 45 millioner kroner til Anders Sveaas’ Almennyttige Fond. Foto: Per Martin Norli
Næringsliv

Det var Christen Sveaas’ egne selskaper, Kistefos Skog AS, Kistefos AS og AS Holding, som samlet gav 45 millioner kroner til Anders Sveaas’ Almennyttige Fond, ASAF, i 2020. 

I årsberetningen er det spesifisert at gavene er gitt til støtte for innkjøp av en Antonio Stradivari-fiolin, “The Ragin Strad” fra 1689, og en bratsj av Antonio og Hieronymus Amati, Cremona 1616. Basert på gavene innvilget Kulturdepartementet i januar 2021 gaveforsterkning på 7,5 millioner kroner.

Blant Europas fineste 

Samlingen av antikke, italienske strykeinstrumenter er en av Europas fineste, og har en balanseført verdi på 202 millioner kroner. Basert på verdivurderinger innhentet i mai 2020 er markedsverdien på instrumentsamlingen 350 millioner kroner. 

Hvem som får gleden av å spille på de antikke strykerne er et valg stiftelsen tar i samarbeid med Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Aktuelle kandidater prøvespiller for et utvalg professorer før den verdige blir valgt. Instrumentene er skapt av noen av tidenes mest anerkjente instrumentmakere.

Stiftelsens instrumentsamling er utlånt til følgende musikere

 1. Antonio Stradivari cello 1707 – Andreas Brantelid

2. Antonio Stradivari fiolin 1710 – Ludvig Gudim 

3. Antonio Stradivari fiolin 1725 – David Coucheron

4. Antonio Stradivari fiolin “Duke of Cambridge” 1725 – p.t. i London* 

5. Antonio Stradivari fiolin “Spencer Dyke” 1736 – Johan Dalene

6. Antonio Stradivari fiolin “The Ragin Strad” 1689 – Miriam Helms Ålien 

7. Antonio og Hieronymus Amati bratsj 1616 – p.t. i London*

8. G.B. Guadagnini fiolin 1753 – Christopher Tun Andersen

9. G.B. Guadagnini fiolin 1773 – Joakim Røbergshagen 

10. G.B. Guadagnini bratsj 1743-45 – Soon-Mi Chung

11. F. Ruggieri cello 1687 – Amalie Stalheim 

12. F. Ruggieri cello 1688 – Fredrik Schøyen Sjölin

13. D. Montagnana fiolin 1730-40 – Ragnhild Kyvik Bauge

* To av samlingens instrumenter er pr. 15. mars 2021 til restaurering i London, og derfor ikke tilgjengelig for utlån. Instrumentene er forsinket grunnet pandemien.

Årsberetning Anders Sveaas’ Almennyttige Fond

Ønsker givere 

ASAF ble opprettet i 1990 av Christen Sveaas og har som formål å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, samt stipend og utlån av strykeinstrumenter til unge norske musikere.

– Det er min ambisjon for fondet at vi finner flere og ennu bedre tiltak å støtte, og kanskje dukker det opp en Stradivarius, eller lignende, som vi da håper at noen har lyst til å kjøpe til oss, skriver Sveaas i en e-post til Kapital.

Det er min ambisjon for fondet at vi finner flere og ennu bedre tiltak å støtte, og kanskje dukker det opp en Stradivarius, eller lignende, som vi da håper at noen har lyst til å kjøpe til oss.
Christen Sveaas

Stiftelsen støtter også en rekke andre medmenneskelige formål (se faktaramme).

Bidrag og støtte utbetalt i løpet av 2020

1. Ekstraordinær bevilgning av vin, blomster og påskeegg til sykehjem 
    i Oslo, Drammen og Jevnaker grunnet coronapandemien                                                  603.838 kroner

2. Vin, portvin og viltkjøtt til sykehjem ved juletider                                                                 482.257 kroner

3. Påskepakker til barneavdelingene på sykehus i Oslo                                                           298.785 kroner 

4. Norsk Ressurssenter for Klassisk Musikk (Valdres Sommersymfoni)                                200.000 kroner

5. Trondheim International Chamber Music Academy                                                             200.000 kroner

6. Støtteforeningen for familier med kreftsyke barn – Lysglimt “Kaptein Sabeltann”         150.000 kroner 

7. Ung kvartett serie – Talentutviklingsprogram for unge strykere for sesongen 19/20     100.000 kroner

8. Barokkanerne / Oslo Early                                                                                                        100.000 kroner

9. Sykehusklovnene                                                                                                                        100.000 kroner 

10. Anne Sofie Bouwhuis Røkke, mezzosopran                                                                          70.000 kroner

Sum støtte og bidrag utbetalt i 2020                                                                                  2.304 880 kroner 

I tillegg til ovennevnte utdelinger er det gitt økonomisk støtte som kompensasjon for lavere inntekt under Covid-19-pandemien til to musikere, på til sammen 150.000 kroner.
Beløpet er i regnskapet klassifisert som lønn.

Årsregnskapet 2020

Opprinnelsen 

Anders Sveaas er Christens farfar, og mannen som sikret seg fallrettighetene til Kistefossen i 1888. Det er dette fossefallet som er utgangspunktet for A/S Kistefos Træsliberi, og Sveaas’ velstand. 

En forsommermorgen i 1966 fikk Christen Sveaas aksjebrev nummer én til sin 10-årsdag. I 1993 kjøpte han 85 prosent av aksjene, etter at Tresliperiet ble solgt ut av familien åtte år tidligere etter en langvarig konflikt.

Ridder Sveaas

Sveaas har vært kulturinteressert siden ungdommen, og kjøpte sitt første verk, et maleri av Harald Sohlberg, i 1984. 1996 opprettet han Stiftelsen Kistefos-museet for å sikre og formidle det industrielle kulturminnet, og i 1999 ble museet utvidet med kunsthall og skulpturpark. Kongen utnevnte ham i 2011 til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for kulturen.

ASAF: I årsberetningen for 2020 er det spesifisert at gavene er gitt til støtte for innkjøp av en Antonio Stradivari-fiolin, “The Ragin Strad” fra 1689. Foto: Kistefos