<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vectura gikk i rødt etter tidenes rekordår

Vinmonopolets største grossist økte salgsvolumet med 30 prosent i 2020. Aldri før har selskapet levert så mye alkohol. Likevel endte årsregnskapet med rød bunnlinje. 

Stort trykk: Det har vært store kapasitetsproblemer ved Vecturas anlegg på Gjelleråsen i 2020. Selskapet har slitt med ekstraordinær bemanning og til dels høyt sykefravær.  Foto: Iván Kverme
Næringsliv

“2020 ble et krevende år for Vectura, da effektene av tiltakene i forbindelse med Covid-19-pandemien har medført kraftig økning i etterspørselen etter selskapets produkter. De høye volumene har utfordret flere kapasitetsgrenser i selskapets automatiserte anlegg, og selskapet har måttet drifte døgnkontinuerlig i lengre perioder.”

Dette skriver Vectura innledningsvis i sin skriftlige redegjørelse i årsregnskapet for fjoråret. Selskapets salgsinntekter endte da på 355,7 millioner kroner, opp 46 millioner kroner fra året i forveien. Men driftsresultatet tikket inn på minus 12,2 millioner kroner, en forverring fra 2,2 millioner kroner i 2019, og årsresultatet ble negativt 7,5 millioner kroner.

“Covid-19-effektene gir vesentlige økninger i lønnskostnader, mens inntektsmodellen ikke gir tilsvarende vekst i inntektene. Dette medførte at resultatet for 2020 ble vesentlig dårligere enn i 2019, til tross for flere forbedringer i produktivitet og utnyttelse av produksjonslokalene på Gjelleråsen,” skriver grossistgiganten. 

Fremdeles leveringsproblemer

Kapital har tidligere avdekket hvordan Vectura, siden coronapandemien inntraff i mars i fjor, har kansellert tusenvis av ordre grunnet systemproblemer ved sitt milliardanlegg ved Oslos yttergrense. Gjennom sommerferien har det fortsatt vært problemer med leveransene, og Vinmonopolet har en advarsel på sine hjemmesider om å bestille viner fra bestillingsutvalget som er på lager hos Vectura. 

Den pågående situasjonen handler om flaskeplukksystemet på Vecturas lager, og den har rammet bredden i polets utvalg.

Det sagt, Vinmonopolet solgte totalt 115,5 millioner liter i 2020, og 49,1 prosent av dette var varer levert gjennom Vectura. 

Avsluttet kundeforhold

49,1 prosent er imidlertid en reduksjon fra tidligere år, hvor Vectura har stått for mellom 50 og 53 prosent av alle viner som blir solgt på polet. Kapital har tidligere skrevet om flere mindre importører som har reagert kraftig på at deres viner nærmest har vært utilgjengelige for Vinmonopolets kunder, til tross for at de finnes på lager. 

Vectura selv skriver at nedgangen i hovedsak skyldes avslutning av et kundeforhold til en mindre importørgruppe på slutten av fjoråret, og påpeker: 

“Vecturas kunder har imidlertid hatt en svært positiv utvikling gjennom 2020, og distribuert volum har økt med over 30 prosent fra 2019.” 

Positiv: Tross store leveringsproblemer i 2020 skriver Vectura i sin årsrapport at selskapets kunder har opplevd en svært positiv utvikling, noe også administrerende direktør Roar Ødelien har understreket overfor Kapital. Foto: Vectura

Forventer fortsatt Covid-trykk

Et annet problem den anstrengte lagersituasjonen har ført til er høyt sykefravær. 

“Koronasituasjonen, med økte volumer og påfølgende arbeidspress, har utfordret sykefraværsmålet i 2020,” skriver selskapet. 

Såkalt rullerende tolv måneders sykefravær for 2020 endte på 8,3 prosent for arbeidsstokken. Målet er å få tallet under 6,5 i 2021. 

Vectura legger til grunn at det høye Covid-trykket som var i 2020 også vil vise seg gjennom første halvdel av 2021-regnskapet, men at situasjonen vil normaliseres i takt med coronarestriksjonene i andre halvår.

Administrerende direktør Roar Ødelien i Vectura har ikke ønsket å kommentere denne saken.