<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fiskerimilliardær mener vanlige borgere blir rettsløse

Den mediesky fiskerimilliardæren Magnus Roth måtte igjennom flere rettsrunder før han fant rette “gren” av Facebook han kunne saksøke for ærekrenkelser. I slutten av august må Facebook Irland svare for seg i Oslo tingrett. 

Gir seg ikke: Fiskerimilliardær Magnus Roth har i over et år prøvd å holde Facebook ansvarlig for siden “The Magnus Roth Investigation”. Han gir seg ikke, og nå er det klart for en ny runde i retten.  Foto: Fredrik Grønningsæter
Næringsliv

I slutten av august skal en ganske uvanlig sak behandles i Oslo tingrett. Den dreier seg om ærekrenkelser, noe som for så vidt ikke er uvanlig. Det uvanlige er at det er mediet hvor krenkelsene ble formidlet som må svare for seg, nemlig Facebook. For å være presis – Facebook Irland. 

Saksøker er den mediesky fiskerimilliardæren Magnus Roth, og han er helt åpenbart personlig krenket. I fjor sommer dukket Facebook-siden “The Magnus Roth Investigation” opp, med grovt injurierende påstander om hans person. Hvem som står bak er ukjent. Roth har lenge prøvd å få Facebook til å stenge siden, men det har vist seg å være vanskelig. 

Det etiske sikkerhetsnettet for alle Facebook-brukere er flyttet til Irland. Hvordan skal en privatperson være i stand til å rette opp en urett begått mot ham eller henne med en slik ordning?
Magnus Roth, saksøker

Den rettslige delen av historien begynte rett etter at Facebook-siden var opprettet i juni i fjor. På kort tid publiserte “The Magnus Roth Investigation” 17 innlegg på norsk og engelsk. Innleggene var hver for seg en del av en større historie som i hovedsak malte et bilde av Roth som en uredelig skattepirat som har villedet skattemyndigheter i landene han har operert i.

På Facebook-siden hevdes det at han konstant skal ha drevet med skatteunndragelser i ulike jurisdiksjoner, og forleder myndighetene i disse landene. Videre påstås det at han tidligere har løyet i rettssaker, har tilknytning til russisk mafia og at et av selskapene hans driver ulovlig. På siden betegnes han som “den plagede pengefyrsten”, “den svenske pimpernell” og “den løgnaktige, grådige krøsusen”.

– Uthalingstaktikk 

Da Roth ble kjent med innholdet, tok han umiddelbart kontakt med Facebook, og ba dem stenge siden, noe de ikke gjorde. Roth saksøkte så Facebook Norway og Facebook Irland. Han krevde at Facebook Norway stengte siden på norsk, og fikk medhold i en såkalt geoblokkering i en fraværsdom. Siden kan pr. i dag ikke leses av brukere med norske IP-adresser. 

I den påfølgende oppfriskningssaken i november i fjor fikk Roth derimot ikke medhold i at Facebook Norge sto ansvarlig. Retten kom til, som nettgigantens advokater argumenterte for, at Norgesavdelingen kan regnes som en “liten pølsebu” i Facebook-systemet – kun ansvarlige for annonsesalg. Rett adressat for søksmålet var Facebook Irland. Problemet har vært at Irland-avdelingen har vært vanskelige å nå, og retten bemerket sågar i dommen at Roth ikke hadde fått noe bistand fra Facebook Norge i sine forsøk på å oppnå kontakt med Facebook Irland.

Det er også betegnende for saken at Facebook Norges advokat, Ole Tokvam i Bing Hodneland, tidligere har opplyst at han ikke har fullmakt til å motta forkynning på vegne av Facebook-konsernet. Han skal like fullt representere Facebook Irland i Oslo tingrett i slutten av august. 

– Vrøvl, vås og uthalingstaktikk, uttalte Roths advokat, Kyrre Eggen i Advokatfirmaet CLP, om Facebooks argumentasjon i fjor. 

Bitter strid om milliarder

Bakteppet for svertekampanjen skal være striden mellom Magnus Roths tidligere russiske partnere Vitalij Orlov og Aleksander Tugusjev. Roth startet sammen med dem fiskeriselskapet Ocean Trawlers i Drøbak tilbake i 1997. Tugusjev forsvant ut av selskapet i 2003, da han ble utnevnt som viseformann i fiskerikomiteen i Russland. Han ble siden dømt for svindel og sendt til Sibir for å sone. Roth og Orlov fortsatte, de utvidet virksomheten til Hongkong og England, og etter hvert som selskapet ble en internasjonal fiskerigigant, skiftet det navn til Norebro. I 2016 kjøpte Orlov ut Roth fra selskapet. På det tidspunkt var selskapet verdt flere hundre milliarder dollar. 

I nyere tid har Tugusjev dukket opp igjen og krever en tredjedel av Norebro av sin tidligere kompanjong Vitalij Orlov. Saken har de siste årene rullet og gått i det britiske rettssystemet. Tugusjev krever blant annet oppgjør for en tredjedel av verdiene i fiskerigiganten, som i dag er verdsatt til ti milliarder kroner, ifølge Fiskeribladet

Rundt juletider i fjor vitnet Roth til fordel for Tugusjev, og ifølge Roth startet svertekampanjen mot ham rett etter.

– Håpløs ordning

Roth er, som tidligere nevnt, kjent for å være meget mediesky. I et sjeldent intervju med Fiskeribladet i april i år åpnet han derimot litt opp om kampen mot Facebook. Der påpekte han hvor vanskelig det er å anlegge en sak mot mediegiganten. 

– Det etiske sikkerhetsnettet for alle Facebook-brukere er flyttet til Irland. Hvordan skal en privatperson være i stand til å rette opp en urett begått mot ham eller henne med en slik ordning? sa Roth.

Roth har tilgang til betydelige ressurser, men for en vanlig borger mener han denne prosessen ville vært ganske umulig. 

– Det viser også hvor rettsløse borgere er mot misbruk i Facebook-universet. Hvem som helst kan opprette en side hvor andre henges ut. Hvis ikke Facebook i sin sporadiske egenkontroll fanger det opp, må den som blir utsatt for hets anlegge sak for en domstol i Irland, hvor Facebook har sitt europeiske hovedkontor.

Ut mot trenering: Roths advokat, Advokat Kyrre Eggen i Advokatfirmaet CLP (t.v.), har tidligere uttalt seg svært negativt om Facebooks oppførsel. Her avbildet med advokatfullmektig Hogne Huus-Hansen. Foto: Fredrik Grønningsæter

Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra hverken Roths advokat, Kyrre Eggen, eller Facebooks advokat, Ole Tokvam, i anledning denne saken.