<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Porteføljeselskap anklages for være “kolossal svindel”

Viking Global Investors er majoritetseier i et biotekselskap som omtales som den største svindelen på 20 år. Det rammer også mange av Formuesforvaltnings kunder, som indirekte har vært med på å finansiere selskapet.

En av de beste: Ole Andreas Halvorsen har de siste tiårene vært en gjenganger i diverse kåringer av verdens fremste forvalterne og tradere. Nå omtales han i en nådeløs svindelrapport.  Foto: Getty Images
Næringsliv

Ole Andreas “Tigergutt” Halvorsen sitter på en rekke tunge investeringer gjennom sitt hedgefond Viking Global Investors, som blant annet troner på toppen av aksjonærlisten til det amerikanske milliardkonsernet Ginkgo Bioworks.

Bioteknologiselskapet havnet tidligere i oktober i søkelyset med negativt fortegn. Aktivistfondet Scorpion Capital kom da med en nådeløs rapport som slaktet Ginkgo, og omtalte det som en “kolossal svindel”. Dette førte til et umiddelbart kursfall – hele 60 millioner aksjer byttet hender dagen rapporten ble sluppet, og på det meste var aksjekursen ned 24 prosent.

Det var ikke bare dårlig nytt for “Tigergutt”, men påvirket også en rekke andre norske investorer.

Aksjer for 3,4 mrd. dollar

I fjor ble det kjent at Ginkgo hadde kastet seg inn i kampen mot coronaviruset og angivelig utviklet en lovende løsning for massetesting av c’ovid-19. Selskapet, som ble etablert i 2009, kaller seg for The Organism Company, fordi det designer og printer DNA. Ved hjelp av teknologi som kan sekvensere et stort antall DNA-segmenter samtidig, kunne selskapet analysere mange prøver parallelt.

Gjennom 2020 fikk Ginkgo Bioworks på plass flere titalls millioner dollar i finansiering, som skulle brukes til å rulle ut den nye teknologien, og i midten av september i år ble aksjen tilgjengeliggjort på New York Stock Exchange under tickeren “DNA”.

Aksjekursen skjøt fart og la på seg rundt 20 prosent i løpet av to uker. Mot slutten av september var markedsverdien til selskapet over 17,6 milliarder dollar, noe som verdsatte Viking Global Investors’ eierandel på 19,05 prosent til nærmere 3,4 milliarder dollar.

“Halvorsen er ingen dum mann, men …”

Aksjen fikk seg imidlertid en knekk da Scorpion Capital, som kaller seg en “aktivistisk short-selger med fokus på børsnotert svindel og markedsføring” kom med sin rapport. Her hevdes det at majoriteten av inntektene til Ginkgo stammer fra tilknyttede selskaper og er basert på regnskapsmessige triks, muliggjort av et nettverk av skallselskaper. Påstandene er angivelig basert på egne undersøkelser og samtaler med tidligere ansatte i Ginkgo og firmaer som biotekelskapet jobber med.

“Hvis mesteparten eller hele inntekten din kommer fra kunder du har skapt, etablert, samlokalisert i kontorene dine og kontrollerer eller påvirker, kan det antas at du driver svindel inntil det motsatte er bevist,” heter det i rapporten.

Både Halvorsen og hans hegdefond trekkes frem flere ganger.

“Halvorsen er ikke en dum mann. Han har sannsynligvis shortet aksjer i et kvart århundre, og han og hans analytikere kan sannsynligvis lukte en gammeldags tilknyttede-parter-svindel på en mils avstand. Likevel, i én etter én av de tilknyttede ‘kundene’ som vi har etterforsket, finner vi Viking med en sentral rolle eller luskende i bakgrunnen.”

– Kommenterer ikke enkelt-investeringer

Halvorsen er ikke den eneste nordmannen som har blitt rammet av rapporten – mange av Formuesforvaltnings kunder er indirekte med på å finansiere det amerikanske selskapet gjennom Viking Global Opportunities, opplyser rådgivningstjenesten i en nyhetssak fra i fjor sommer.  I saken fremgår det at Viking Global Opportunities er den største allokeringen i Formuesforvaltnings anbefalte hedgefondløsning.

Investeringsdirektør Niclas Hiller i Formuesforvaltning vil ikke svare direkte på om dette fortsatt er tilfellet, men han forteller at hedgefondet fortsatt inngår i deres anbefalte hedgefondløsning.

– Hva er deres kommentar til rapporten fra Scorpion?

– Vi kommenterer ikke enkelt-investeringer, men i brede sammensatte porteføljer bestående av over hundre forvaltere og flere tusen underliggende selskaper er det alltid selskaper som har utfordringer og selskaper som går veldig bra. Det vil også alltid være mange parter som har ulike syn på ett og samme selskap, sier Hiller.

– Har dere informert kundene som indirekte har investert i Ginkgo Bioworks om funnene i rapporten?

– Formuesforvaltnings kunder er investert i langt over 100 ulike fond og i flere tusen selskaper over hele verden gjennom våre ulike løsninger innenfor aksjer, renter, eiendom, private equity og hedgefond. Vi gir løpende rapportering til våre kunder på deres samlede portefølje og på fondsnivå, sier investeringsdirektøren.

Hentet inn det tapte

Ikke mange dager etter at rapporten ble publisert ble Ginkgo-aksjonærer med tap på over 50.000 dollar oppfordret til å ta kontakt med advokat James Wilson, som vurderer å ta juridiske skritt i saken.

Men selv om Scorpions rapport førte til et umiddelbart og markant fall i aksjekursen, har den hentet seg kraftig inn igjen og er nå på et høyere nivå enn før rapporten ble sluppet. I dag verdsettes “Tigergutts” aksjer til godt over fire milliarder dollar – nærmere 34 milliarder kroner.

Kapital har ikke ettergått Scorpions etterforskning, og vi vil understreke at de har soleklar egeninteresse av å sverte og svartmale. Men én ting vi er enige med aktivistfondet i, er at Halvorsen er langt fra en dum mann. Hans forvalterferdigheter har gjort ham til Norges nest rikeste mann. På årets 400 rikeste-liste ble den reelle formuen til den tidligere marinejegeren anslått å være på 56 milliarder kroner, opp fra 43 milliarder året før.

Viking og Ginkgo Bioworks har ikke svart på Kapitals henvendelser.