<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

LO-leder Peggy Hessen Følsvik til "angrep" på sin egen ektemann

I begynnelsen av juni gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i media og “skulle ta de rike”. Det hun unnlot å nevne, er at hun selv er gift med en “riking” og at ekteparet bare de tre siste årene til sammen har mottatt cirka 20 millioner kroner i lønn, bonuser og pensjonsinnbetalinger.

Vil "ta" mannen: I begynnelsen av juni gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i media og “skulle ta de rike”. Hun er selv gift med oljemannen Håvard Garseth som har en betydelig formue.  Andreas Drange Jensen / FA
Næringsliv

Det ble ikke spart på kraftsalvene da Peggy Hessen Følsvik på forsommeren begynte sin gjerning som valgt LO-leder med å advare landets rikeste om at de betaler for lite i skatt.

– Penger er makt, og makt skal fordeles. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere. Et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge, sa Hessen Følsvik, før hun ifølge VG fyrte av videre:

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike”.

7 mill. i felles inntekt

Ut fra LO-sjefens utblåsning å dømme, var det lett å tro at fiendebildet av “de rike” var av noen andre, mens hun selv var en av “folket”.

Men hvis Hessen Følsvik virkelig mener alvor av å ville ta de rike, bør hun muligens begynne med å se seg selv i speilet eller ta fighten på kammerset med ektemannen. Som Kapital omtalte den 6. mai i år, har LO-sjefen selv en total godtgjørelsespakke på nærmere 2,3 millioner kroner i året, inkludert bl.a. lønn, pensjon og godtgjørelse for styreverv. dvs. en lønningspose som i de flestes øyne vil karakterisere henne som “rik”. LO-sjefens lønnspakke er likevel liten sett opp mot den som hennes bedre halvdel har kunnet nyte godt av de siste årene. 

SalMar Aker Ocean Kjell Inge Røkke Iván Kverme

Hessen Følsviks ektemann gjennom en årrekke, oljemannen Håvard Garseth, er nemlig en av Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere. Han har tidligere jobbet for Røkke i bl.a. TRG Energy, før han 1. mai 2020 ble håndplukket av sjefen til å lede Røkkes oljeeventyr i Ghana som sjef for Aker Energy. Dette selskapet ble bl.a. kjent i media etter at ledelsen gikk til anskaffelse av sitt eget privatfly, kalt Ghana Expressen, for lett å kunne ta seg ned på det afrikanske kontinentet.

På jobben omgås Garseth en av Norges rikeste gjennom tidene, Kjell Inge Røkke med en anslått formue på godt over 36 milliarder kroner. Eksakt hva Garseth har tjent i året er uklart, men ut fra årsberetningen til Aker Energy i 2020 å dømme, er det grunn til å tro at Røkke har gitt LO-sjefens ektemann en total lønnspakke på opp mot fem millioner kroner i året, hvilket er helt i tråd med hvordan Røkke lønner andre nøkkelmedarbeidere.

Totalt har derfor ekteparet Hessen Følsvik/Garseth tjent cirka 20 millioner kroner bare de tre siste årene, dvs. godtgjørelser som må sies å ligge helt i toppsjiktet for norske lederlønninger.

– Betaler skatt med glede

Kapital har spurt Håvard Garseth om hva han synes om at hans kone har annonsert at hun vil “ta” sånne som ham, men han forteller at han generelt ikke svarer på spørsmål om sin kones virke.

- Når det gjelder lønn: Ja, jeg er godt betalt og betaler min skatt med glede. Enkeltheter om lønn kommenteres ikke, skriver han i en SMS til Kapital. Garseth opplyser til Kapital at han har betalt formuesskatt, men vil ikke gå inn på hvor mye han har betalt.

Konkrete spørsmål om hvordan han stiller seg til at hans kone går til angrep på sånne som ham og hva han tenker om at hans kone bruker begrep som å “ta de rike” når sjefen hans er blant landets aller rikeste, ønsker Garseth, som forøvrig har en master i petroleumsøkonomi, heller ikke å kommentere.

Garseth opplyser til Kapital at han ved årsskiftet gikk av som CEO i Aker Energy, og at han fra og med 1. januar har fungert som rådgiver i samme selskap. Selskapet har imidlertid ikke utgitt årsrapport for 2021 så det er uklart hva han eksakt tjente da, men det er liten grunn til å tro at det var mindre enn i 2020.

Virksomhet i skatteparadis

Garnes står imidlertid fortsatt oppført som styreleder og kontaktperson for Aker Energy Ghana, et datterselskap av Aker Energy, som igjen eier 100 prosent av Aker Energy Holding - lokalisert i skatteparadiset Cayman Islands, kjent for hemmelighold og få muligheter for innsyn i selskapenes regnskaper.

Dette er pikant, all den tid hans kone som LO-sjef har gått inn for at Norge skal avvikle avtaler med skatteparadiser/lavskattland. Garseth ønsker ikke å opplyse til Kapital hva hans egen holdning til skatteparadiser er.

Heller ikke LO-sjefen selv ønsker å besvare Kapitals spørsmål om hvordan hun stiller seg til at hennes egen mann er styreleder og kontaktperson for et selskap med heleid datterselskap i skatteparadiset Cayman Islands.

I stedet for å svare på våre mange konkrete spørsmål (se boks), understreker Hessen Følsvik at hun ikke er ute etter å ta de rike, bare for å ta dem, men fordi hun mener økningen i de rikes formue er en viktig årsak til at det har blitt større økonomiske forskjeller i Norge.

Taus om egen formuesskatt

Hun vil ellers bli sitert på følgende:

– LO og jeg mener det er nødvendig med en skattepolitikk som i større grad enn i dag er omfordelende. En viktig jobb for meg som LO-leder er å kjempe mot økte forskjeller og løfte de som har minst. Da må de som har mer bidra mer, sier Hessen Følsvik til Kapital.

– Penger er makt, og makt skal fordeles er et viktig demokratisk prinsipp for oss i fagbevegelsen. Vi ønsker oss et mer rettferdig samfunn med små forskjeller mellom folk og landsdeler. Norges rikeste har over for lang tid skattet mindre enn mange med vanlige inntekter. Vårt poeng er at vi trenger et mer rettferdig skattesystem. Hva jeg som LO-leder tjener og betaler i skatt, er offentlig kjent. Når jeg og LO tar til orde for å en omfordelende skattepolitikk, betyr det at både jeg og mine skal betale mer skatt. Det mener jeg både er riktig og viktig.

Hun legger til slutt til: – Det vi ønsker er å sikre en mer rettferdig fordeling. Det handler blant annet om å øke formuesskatten, avvikle avtaler med skatteparadis, utrede eiendomsskatten, begrense aggressiv skatteplanlegging, fjerne advokaters taushetsplikt og en rekke andre forslag som Kapital godt kan gjengi.

Men å fortelle selv hva, eller i det hele tatt om, hun selv betaler formuesskatt, ønsker LO-sjefen ikke å gjøre.

– Kommunikasjonen blir som dop

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal er en av dem som stiller seg kritisk til LO-lederens utsagn om å “ta de rike”. 

– Det er en generell trend for tiden med polariserende kommunikasjon. Polarisering er effektivt. Det virker. Det blir samme prinsipp som at du heier på ditt eget lag, din egen hjemby, forteller retorikkeksperten. 

– Vi ser at politikere ikler seg ideologiske drakter som om de heier på det ene eller det andre laget. Det som er trist, er at den måten å kommunisere på blir som dop. Den har ingen reell effekt på sakene man diskuterer. Det blir bare en slags tro på at om jeg har vunnet dette slaget, dette døgnet, så har jeg vunnet.

– Hva tenker du om Hessen Følsviks kommunikasjon når du vet at hun og mannen bare de tre siste årene selv har sopt inn cirka 20 millioner kroner?

– Jeg tenker at det som var ille, blir verre, sier Ringdal. – Én ting er å bruke patriotisering som virkemiddel hvis du er sykepleier, men det er veldig synd at hun som LO-leder bruker denne typen argumentasjon. Når hun på toppen av det hele bruker dette språket når hun selv pr. definisjon er steinrik, så blir det hult og kraftløst. Dette handler jo om troverdighet og karakter. Sånn sett er hun i ferd med å få et troverdighetsfall som er stort og dypt. Jeg synes det er forunderlig at hun tør. Hun vet jo at journalister som deg kan finne ut slikt. Sånn sett er det et høyt spill.

Når hun på toppen av det hele bruker dette språket når hun selv pr. definisjon er steinrik, så blir det hult og kraftløst.
Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om den rike LO-lederen som skal ta de rike

Spørsmålene som LO-sjefen ikke ønsker å besvare

1) Kapitals beregninger viser at du og din ektemann til sammen har tjent cirka 20 millioner kroner bare de tre siste årene, noe som vel i de flestes øyne vil kvalifisere til betegnelsen rik.

Er det ikke da et eksempel på klassisk dobbeltmoral når du går ut i mediene og sier du skal ta de rike - som om det er noen andre?

2) Dine angrep på de rike kan tolkes som forsøk på å lage et fiendebilde av landets mest formuende (“oss vanlige folk” vs. “de rike”). Har du i den forbindelse vurdert å opplyse LOs medlemmer eller offentligheten at du og din familie selv “sitter godt i det”.?

3) Har du og din mann hatt noen diskusjoner på kammerset etter at du har gått ut i media og sagt du skal “ta de rike” - all den tid han selv er relativt formuende og hans sjef og nære medarbeider gjennom mange år, Kjell Inge Røkke, er blant Norges aller rikeste med en formue på over 36 milliarder kroner?

4) Du ønsker å pålegge andre formuesskatt. Hvor mye har du og ev. din partner betalt i formuesskatt selv?

5) Med såpass høye millionlønninger som du og din partner har hatt de siste årene, hvorfor har dere ikke betalt mer i skatt for å utjevne forskjellene til de som er mye fattigere enn dere?

6) Du har nylig levert en kravliste til statsminister Jonas Gahr Støre hvor ett av kravene er at regjeringen må avvikle avtaler med skatteparadiser/lavskattland. Hvordan stiller du deg til at din egen mann selv er styreleder og kontaktperson for et selskap (Aker Energy Ghana) som har et heleid datterselskap lokalisert i skatteparadiset Cayman Island, hvor mulighetene for innsyn i selskapets drift er nærmest ikke-eksisterende?

7) Føler du at du møter deg selv og din ektemann i døren noen ganger når det gjelder uttalelsene om de rike?