<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gjør kontoret kult

Hybridarbeidslivet har kommet for å bli, men mange sjefer vil ha ansatte tilbake på kontoret. Hva motiverer egentlig ansatte, spesielt de yngre, til fysisk oppmøte?

Hybrid: Hybridarbeidslivet har kommet for å bli, men det er noen ting arbeidsgivere kan gjøre for å trekke flere ansatte til kontoret, mener sjefforsker Nils Brede Moe i Sintef.  Foto: Ole Martin Wold/Sintef
Næringsliv

En undersøkelse fra Kantar Sifo, på vegne av Mer Arkitekter, viser at arbeidsplassens utforming er avgjørende. På spørsmålet “Hva vil gjøre deg (enda) mer motivert til å jobbe fra kontoret?” ble åpne svar gitt. Av 595 respondenter oppga 27 prosent at de ville bli mer motivert av et bedre utformet kontor.

Dette kjenner sjefforsker i Sintef, også kjent som Norges hjemmekontor-ekspert, Nils Brede Moe igjen fra andre undersøkelser.

– Det er tydelig i alle jobbintervjuer at yngre spør om fleksibilitet. Samtidig er de opptatt av kontoret. De vil at det skal være et kult sted å være, og ønsker en arbeidsgiver som investerer mye i funksjonalitet. Det kan være alt fra et eget barområde og fine arbeidsområder til god matservering, sier Moe.

Sjefforsker Nils Brede Moe i Sintef Foto: Thor Nielsen/Sintef

Spotify er et suksesscase, ifølge forskeren. Selskapet har yogarom, meditasjonsrom, spill- og gamingrom, syrom, mange kaffebarer og “fantastisk” mat.

– Spotify har gjort kontoret til et kult sted å være, og det må de yngre synes. Det gjør det mer attraktivt å komme inn på kontoret. Jeg synes det er spesielt kult med syrommet. Ofte har bedrifter bare spillerom, og det er jo ikke alle som er opptatt av det.

Tillit over kontroll

Andre måter å trekke ansatte inn på kontoret på er gjennom sosiale arrangementer.

– Det er noen veldig klare målinger på hva som virkelig trekker folk til kontoret, og det er sosiale arrangementer og aktiviteter, som for eksempel afterwork tett på arbeidstiden.

Det er noen veldig klare målinger på hva som virkelig trekker folk til kontoret, og det er sosiale arrangementer og aktiviteter.
Sjefforsker i Sintef Nils Brede Moe

Ifølge Moe er også tillitsbasert kultur, i stedet for kontrollkultur, viktig for å sikre fornøyde ansatte. Han mener at “Storebrand-tirsdagen” er en god løsning på dette.

– Storebrand gir tillit og fleksibilitet til sine ansatte i form av en team-basert løsning på hybrid arbeidshverdag. Én dag i uken har de et ekstra fokus på å være sammen fysisk. Faglig påfyll og gleden av å treffe kolleger på tvers av selskapet har blitt et trekkplaster som gjør at flere bruker kontoret også resten av uken, sier Moe.

Å sikre at en “kritisk masse” av ansatte er på kontoret på likt, er også et viktig moment for å få inn de unge.

Dette vil ansatte ha for å bli motivert til å jobbe mer fra kontoret:

  • et bedre utformet kontor
  • mer tid med kolleger, flere kolleger på stedet, sosiale aktiviteter
  • bo nærmere kontoret, unngå pendling, gratis kollektivtransport, betalt reisetid
  • mulighet til å variere mellom kontor og hjemmekontor
  • andre oppgaver, mer støtte, bedre ledelse
  • mat og drikke: bedre kaffe, gratis frokost m.m.
  • høyere lønn
  • mer fleksibel arbeidstid
  • kortere arbeidsdager.
Kilde: Kantar Sifo/Mer Arkitekter

– Hvis de du jobber med er på kontoret, kommer du i større grad inn på kontoret selv. Er du usikker på om de er der, er det større sjanse for at du er hjemme. Storebrand-tirsdager fungerer fordi du vet det er mange kolleger på kontoret den dagen, sier Moe.

Betalt reisetid

Eksperten forklarer at nyansatte i en etableringsfase har behov for tilgang på sine kolleger. De unge er i tillegg mer opptatt av å bli sett enn sine eldre kolleger.

– Det er lettere å bygge nettverk på kontoret, og det er spesielt viktig for de yngre. Det er ikke ideelt at eldre kolleger eller ekspertene sitter hjemme og de yngre er alene på kontoret. Er på du kontoret kan du lettere spørre og diskutere med andre, sier han, men påpeker at behovet for fysisk tilstedeværelse varierer ettersom man jobber alene eller i team.

Goder som betalt reisetid eller dekkede pendlerutgifter kan gjøre det mer attraktivt å dra inn til kontoret, viser undersøkelsen. Pendleravstanden er også av stor betydning for folk.

– Tar det mer enn 40 minutter å komme seg til jobb, er sjansen større for at du er på hjemmekontoret, sier Moe.