<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny Høyer-butikk konkurs

Nok en butikk med Ørnulf Høyers navn har gått overende. Bobestyrer forklarer konkursen med blant annet krevende tider under pandemien.

Moteprofil: Ørnulf Høyer har blitt et kjent navn i de tusen hjem etter deltagelse i programmet “Farmen” på TV2, men utenfor skjermen går ikke alt på skinner. Foto: Heiko Junge/NTB
Næringsliv

Nylig ble det kjent at Høyer Byporten Man, en franchisebutikk i Høyer-kjeden, var begjært konkurs grunnet insolvens. Virksomheten startet opp så sent som i 2020, etter at det i en årrekke hadde blitt solgt kvinnekonfeksjon under Høyer-navnet på det sentralt beliggende kjøpesenteret i hovedstaden. Pandemien gjorde imidlertid sitt til at herreekviperingen aldri ble noen stor suksess.

– Selskapet startet opp under corona, en periode som var utfordrende for detaljhandelen. Byporten var typisk et av stedene som led mest, ettersom folk jobbet hjemmefra og ikke var på kontoret. Likviditetsskvisen som oppsto, i kombinasjon med økte kostnader og at eier og styreleder var i fødselspermisjon, gjorde at selskapet fikk en utfordrende start, og etter hvert gikk det galt, sier bobestyrer og advokat Nils Holger Koefoed i Ro Sommernes til Kapital.

Selskapet startet opp under corona, en periode som var utfordrende for detaljhandelen. Byporten var typisk et av stedene som led mest, ettersom folk jobbet hjemmefra og ikke var på kontoret.
Bobestyrer Nils Koefoed

Selskapets siste tilgjengelige regnskap, som er for 2021, viste en omsetning på snaut 3,2 millioner kroner og et resultat på 235.000. Dette ser ut til å ha vært det eneste året med egentlig drift i selskapet.

Uklare vareverdier

I regnskapet for 2021 var det også ført varer for omtrent en million kroner på balansen, men revisor bemerket at han ikke hadde lykkes med å innhente tilfredsstillende dokumentasjon på dette. I revisjonsberetningen kan man lese at det “foreligger betydelig avvik mellom verdien (av) bokført varebeholdning og verdien av varebeholdningen som fremkommer i varelagersystemet”.

Koefoed bekrefter at dette er noe av det han ser på for å forstå hva som har skjedd, foreløpig uten å ha kommet til noen konklusjon. Varelageret ble senere solgt til en oppkjøper for 150.000 kroner, etter at det hadde blitt avholdt en budrunde.

– Kjøperen har ryddet ut av lokalene, og vi trådte ut av leieforholdet den 31. mars, sier Koefoed.

I hans innberetning til Oslo tingrett kan man for øvrig lese at det foreløpig er meldt inn 12 fordringer med en samlet verdi på rundt 200.000 kroner, men fristen for å sende inn krav er fortsatt ikke utløpt. Samlet gjeld er anslått til rundt 2,5 millioner kroner, inkludert blant annet leverandørgjeld.

Flere konkurser

Franchisegiver for den nå nedlagte Byporten-butikken var Retail & Branding, et heleid datterselskap av Høyer AS. Dette er igjen eid av Høyer Gruppen, der den profilerte motegründeren og reality-deltakeren Ørnulf Høyer er eier og styreleder.

Høyer er ikke ukjent med konkurser. Blant annet gikk nettbutikken Høyer Norge overende i 2021, noe som har ført til etterfølgende rettsoppgjør. Nettavisen kunne også melde at Høyer Egertorget i fjor ble begjært konkurs grunnet ubetalt husleie.

Heller ikke Høyer Gruppen har levert regnskaper for fjoråret. Selskapet har hatt fallende inntekter de siste årene og står med rød bunnlinje to år på rad.

Ørnulf Høyer har ikke besvart Kapitals henvendelse i sakens anledning. Franchisetaker har ikke gitt noen kommentar innen saken gikk i trykken.