<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Bevisst prøvd å skjule hva som er bygget

Det er flere ulovlige forhold på Aka-eier Aage Thoresens fritidseiendom på Hardangervidda, hevdes det i et ferskt varsel sendt til Hol kommune. Nå varsler kommunen oppfølging.

Båthus til besvær: Det har kommet inn en klage til kommunen på båthuset til milliardær Aage Thoresen. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Båthuset på Aage Thoresens fritidseiendom på Hardangervidda er ikke hva det utgir seg for å være, står det i et varsel som er sendt inn til kommunen.

“Man ser helt klart og tydelig at det ikke er praktisk mulig å få en båt inn i båthuset, da det er en enkel dør, men denne gjemmes av doble dører utvendig, for at fasaden skal fremstå som et båthus,” heter det i varselet.

Det skal også være satt opp et kjøkken innvendig. 

“For meg fremstår dette mer som en hytte enn et båthus, og fraviker fra hva som er søkt om å sette opp,” står det videre. 

Kommunen varsler at de vil se nærmere på saken.

– Vi vil følge opp dette så fort vi har mulighet, sier Kamilla Holberg Mjøsund, leder for plan og utvikling i Hol kommune.

Hvis vi har misforstått dispensasjonsvedtaket og kommet i skade for å ikke etterleve tillatelsen fullt ut, vil kommunikasjonen med kommunen avklare dette.
Aage Thoresen

Enn så lenge har ikke selskapet som fritidseiendommen er tinglyst på fått noen spørsmål fra Hol kommune, informerer Thoresen i en mail til Kapital.

– Dersom det skjer, vil selskapet forholde seg til kommunen i dialog med dem. Hvis vi har misforstått dispensasjonsvedtaket og kommet i skade for å ikke etterleve tillatelsen fullt ut, vil kommunikasjonen med kommunen avklare dette, skriver Thoresen i mailen.

Ligger i et vernet område

I 2014 bladde Aka-eieren opp 32,5 millioner for å sikre seg en jakt- og fiskeeiendom på Hardangervidda. Eiendommen er tinglyst på Breivassbu, et selskap heleid av Thoresen-familien. Bebyggelsen bestod av en frittliggende hytte på 137 kvadratmeter, anneksbygg med kjøkken og oppholdsrom, uthusbygg med bod og utedo og et båthus ved Breidvatn, i tillegg til en fiskehytte ved Langetjern.

Milliardærens fritidseiendom, som består av en fjerdedels sameieandel i jaktterreng som brer seg over 22.000 mål og tre fiskevann, ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde. Det vil si at det i utgangspunktet ikke tillates nye bygg.

aage thoresen meldinger Hol kommune

I 2017 søkte Thoresen om dispensasjon fra forbudet, med et ønske om å rive det eksisterende båthuset og føre opp et nytt. Dispensasjonssøknad ble sendt til Hol kommune etter at Thoresen først fikk avslag på oppføring av en hvilebu.

I søknaden oppga byggherren som sendte inn søknaden på vegne av Thoresen flere begrunnelser for dispensasjon. Blant annet at “eksisterende båthus er ødelagt” og at “tiltakshaver ønsker at området skal framstå fordelaktig for omgivelsene”. Det ble også argumentert for at det på den store eiendommen er behov for å kunne søke ly samt oppbevaringsmuligheter for redskap. I søknaden var det lagt ved tegninger av hvordan båthuset ville se ut, og informert om at det ville få tilnærmet samme form som det som allerede stod der.

Meldingslogger som bevis

Høsten 2017 fikk Thorsen dispensasjon fra byggeforbudet og igangsettingstillatelse for å føre opp båthuset, men ifølge varslet som nylig ble sendt til Hol kommune, er det slett ikke et båthus som er ført opp. I slutten av mai fikk kommunen tilsendt flere bilder som skal dokumentere de ulovlige forholdene. Det er også lagt ved skjermdumper av meldingslogger mellom varsler og det som angivelig er Thoresen, hvor milliardæren bekrefter noen av forholdene, ifølge varselet. 

Skal bekrefte ulovlighetene: Disse skjermdumpene, som er sendt inn til Hol kommune, skal vise meldingslogger mellom varsler og Aage Thoresen, hvor milliardæren bekrefter ulovlige forhold, ifølge varsler. Hol kommune

Ifølge meldingsloggen skriver Aka-eieren, som i fjor havnet på en 27. plass på Norges 400 rikeste liste med 9,1 milliarder i formue, at det “blir dobbeldør utenpå! Men båten må ligge ute”. I en annen melding skriver han at det “står igjen en drøy uke innvendig, bl. annet kjøkken”. Det skal også være oppført et lite tilbygg som ikke fremkommer i søknaden til kommunen. “Dette kan se ut som en innvendig bod/utedo,” skriver varsler.

Om dette kvalifiserer som båthus, vil jeg tro mange vil søke om å bygge nye båthus.
Varlser

Personen som har sendt inn varslet stiller seg svært kritisk til at det oppførte bygget kan kalles et båthus.

“Byggesøknader som dette er basert på tillit, og her mener jeg at det bevisst er prøvd å skjule at man har bygget noe annet enn hva som er søkt om. Dispensjonssøknad ble gitt av Hol kommune for oppføring av båthus. Om dette kvalifiserer som båthus, vil jeg tro mange vil søke om å bygge nye båthus.”

Varsler oppfordrer kommunen til å sjekke bebyggelsen både på Breidvatn og Langetjern. 

“Det er på hytte ved Breivannet bygget en stor terrasse som går rundt 30 prosent av hytta. Min oppfatning er at i LNF-områder, som disse eiendommer ligger under, så er tiltak i form av inngrep av denne størrelsen søknadspliktig. Det blir også satt opp et sauegjerde rundt hytte på Breivannet sommertid, og slik jeg tolker reglene er ikke dette lovlig, da man sperrer tilkomst i strandlinjen for allmenheten og sau kan bli innestengt. På Langetjern er det også terrasse av mindre størrelse oppført,” skriver vedkommende.

aage thoresen meldinger Hol kommune

Kan få kommunen på befaring 

I første omgang vil Hol kommune be om informasjon om forholdene det varsles om, deretter kan det være naturlig å dra på en befaring, forteller kommunens leder for plan og utvikling.

Dispensasjonen for båthuset ble gitt på bakgrunn av et ønske om oppbevaring av båt og fiskeutstyr, det var ikke en tillatelse til at noen skulle oppholde seg der og bruke det som hytte.
Kamilla Holberg Mjøsund, leder for plan og utvikling i Hol kommune

– Dispensasjonen for båthuset ble gitt på bakgrunn av et ønske om oppbevaring av båt og fiskeutstyr, det var ikke en tillatelse til at noen skulle oppholde seg der og bruke det som hytte. Hvis de har ført opp en hytte i stedet for båthus, er det et ulovlig tiltak som må følges opp, sier Mjøsund.

– Hva skjer hvis det er ulovlig?

– I utgangspunktet må de søke på nytt om tiltaket og se om de får gjort det ulovlige lovlig. Eller så må de rive og tilbakeføre bygget til et båthus, sier hun.