<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ringnes steiler over kunstavgift “uten landegrenser”

Christian Ringnes vil ikke betale kunstavgift for en rekke skulpturer Ekebergparken har kjøpt i utlandet av utenlandske kunstnere. Milliardæren mener avgiften går for langt om den ignorerer alle landegrenser. 

Klager på kunstavgift: Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har rettet et krav til Ekebergparken, som eies av Christian Ringnes (bildet), om å betale kunstavgift på en rekke skulpturer parken har kjøpt i utlandet. Ekebergparken mener BKH går langt utover det de har anledning til i loven.  Foto: Cornelius Poppe/ NTB
Skatt

I februar kunne Klassekampen melde at Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) hadde konkludert med at Ekebergparken hadde latt være å betale 4,1 millioner kroner i kunstavgift for 21 statuer. De aktuelle statuene er blitt kjøpt i utlandet av utenlandske kunstnere.  Ekebergparken skal ha betalt 83 millioner kroner for disse skulpturene.

Milliardær Christian Ringnes, som eier Ekebergparken, har steilet over kravet fra BKH. Han finner det urimelig å måtte betale norsk kunstavgift på noe som er omsatt i utlandet av utenlandske kunstnere. Den kjente skatteadvokaten Bettina Banoun i Wiersholm representerer Ringnes i saken, og hun mener BKHs forståelse av at kunstavgiftens territoriale virkekraft rett og slett er en grunnleggende feiltolkning av loven. 

– BKH ignorerer BKH-forskriftens angivelse av det territoriale virkeområdet om norsk omsetning. I tillegg legger BKH til grunn at det er nasjonaliteten for kjøper som er avgjørende for avgiftsplikten, mens forskriftens ordlyd viser at nasjonaliteten skal være uten betydning for avgiftsplikten. BKHs tolkning av det territoriale virkeområdet er gal rettsanvendelse, sier Banoun til Kapital.

BKH ignorer BKH-forskriftens angivelse av det territoriale virkeområdet om norsk omsetning.
Bettina Banoun, advokat i Wiersholm

– Omsetningen må ha skjedd i Norge

På BKHs hjemmesider levnes det lite rom for tvil om hva som favnes av kunstavgiften. Der står det: 

“BKH skal ifølge loven kreve inn fem prosent av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over kr 2.000 per verk, samt forvalte de innkrevde midler.”

Pengene som kommer inn skal gå til ny produksjon av norsk kunst gjennom blant annet tilskudd og stipend. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

Kunstavgiften er hjemlet i Kunstavgiftsloven, og Banoun påpeker at det et klart vilkår for avgiften at omsetningen må ha skjedd i Norge. 

– Dersom BKH-avgift skal gis virkning på utenlandsk omsetning, må lovgiver justere hjemmelsgrunnlaget, og en slik justering må skje med virkning fremover, påpeker Banoun. 

– Har krav om kunstavgift for kunst omsatt i utlandet vært vanlig? 

– BKH postulerer at det foreligger praksis, men anførselen er lite dokumentert. Det er ikke lagt frem noe praksis for at BKH-avgift er betalt for kjøp av utenlandsk kunst på auksjon i utlandet.

– Feil lovforståelse: Ekebergparkens advokat, Bettina Banoun (t.v.), mener at BKHs tolkning av det territoriale virkeområdet er gal rettsanvendelse. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Fremdeles til behandling

– Saken vedr. kunstavgiftsplikt for C. Ludens stiftelse (red.anm. stiftelsen som drifter Ekebergparken) er fortsatt under behandling i BKH, og vi ønsker ikke å gå nærmere inn på spesifikke juridiske vurderinger i den konkrete saken før det eventuelt er fattet vedtak om avgiftsplikt i saken, sier direktør Hege Imerslund i BKH til Kapital. 

Hun fremholder at det på generelt grunnlag er kunstavgiftsplikt i Norge ved anskaffelser med sikte på offentlig visning i museer og tilsvarende, uavhengig av kunstnerens og kontraktpartenes nasjonalitet, eller om verket er anskaffet fra utlandet. 

– Unntak finnes, for eksempel dersom et ferdig verk er kjøpt direkte fra kunstner uten mellomledd, eller dersom anskaffelsen er en gave. Men etter BKHs oppfatning er denne tolkningen av avgiftsplikten i samsvar med innarbeidet praksis og kunstavgiftslovens territoriale avgrensning.

Etter BKHs oppfatning er denne tolkningen i samsvar med innarbeidet praksis og kunstavgiftslovens territoriale avgrensning
Hege Imerslund, direktør i BKH