<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Spritselskap nektes skattefradrag

Destilleriet OSS Craft, som har suksess med gin av merket Bareksten, avskjæres fra å benytte et skattefradrag på 64 millioner etter oppkjøpet av en etanolprodusent i 2018. 

Mikrobrenner: Stig Bareksten høster mange priser for sitt brennevin, men konsernet han leder må si farvel til et skattefradrag på 64 millioner kroner. Foto: Anders Horntvedt
Skatt

Mikrobrenneriet OSS Craft Distillery i Bergen har høstet mange priser for sitt brennevin, og fikk dessuten drahjelp av økt behov for desinfeksjonsmiddel på sykehus i 2020. Det gav et resultat før skatt på 3,7 millioner kroner.

Styreleder og største eier i OSS Craft er Hans Petter Eikeland, som har lang erfaring fra verfts- og offshorebransjen. Administrerende direktør og “master distiller” er Stig Bareksten, hvis bakgrunn er fra utelivet i Bergen.

OSS Craft eier direkte og indirekte samtlige aksjer i Norsk Spritproduksjon, som bygger om anlegg for bioetanol til produksjon av råsprit (etanol). Selskapet kjøpte i november 2018 alle aksjer i Weyland, tidligere eier av Norsk Spritproduksjon.

Weyland hadde et underskudd til fremføring på 64 millioner kroner. Med en skattesats på 23 prosent i 2018 hadde dette underskuddet en nominell skattemessig verdi på omkring 14,7 millioner kroner.

Ved å kjøpe samtlige aksjer i Weyland kom OSS Craft og konsernet i posisjon til å kunne utnytte denne skatteposisjonen, for eksempel gjennom skattemessig konsolidering ved hjelp av konsernbidrag. Men dette har skattemyndighetene satt ned foten for, og nylig kom Hordaland tingrett til at de var i sin fulle rett til å gjøre det.

– Skattemotiv viktigst

Selv om transaksjonen også var forretningsmessig gunstig, og skatteposisjonen så langt ikke er utnyttet, mente tingretten at skattekontoret hadde juridisk grunnlag for å stryke det fremførbare underskuddet.

“Selv om det etter rettens syn må legges til grunn at den skattemessige motivasjonen for transaksjonen var noe mindre enn det Skatteetaten har lagt til grunn, og de forretningsmessige motivasjonen var noe større enn det Skatteetaten har lagt til grunn, har retten kommet til at det er sannsynlig at utnyttelse av det fremførbare underskuddet var det overveiende motiv ved transaksjonen,” heter det i en fersk dom.

Det var OSS Crafts heleide datterselskap Weyland som stod som saksøker i tingretten. Selskapets advokat, Torgeir Fjeldskaar i Sands, anførte at hovedmotivet for kjøpet av Weyland var eiendelene og potensialet i disse, ikke skatteposisjonen. Det viktigste var 9,9 prosent av aksjene i Norsk Spritproduksjon (NSP), et selskap som OSS Craft allerede eide resterende 90,1 prosent av.

“NSP er avgjørende i den fremtidige driften i OSS Craft, blant annet for å sikre tilstrekkelig tilførsel av høykvalitets sprit. Weyland hadde også aksjer i det amerikanske selskapet SilvaNova og en avtale som kunne gi fremtidige royaltyinntekter,” anførte advokaten.

Kapital var i kontakt med Fjeldskaar rett etter at dommen falt. Han hadde da ingen kommentarer til dommen eller ankespørsmålet.