<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kjendisaksjer knuser børsen

Bjellesau-porteføljen har lagt på seg 14,2 prosent siden vi lanserte den tidligere i år. Hovedindeksen på Oslo Børs henger milevis etter, med en oppgang på 0,4 prosent. Men den siste måneden er det blitt jevnere.

Skikkelig trader: Ketil Skorstad er en av børsens mest aktive investorer, og er stadig inn og ut av typiske trading-aksjer på børsen. Foto: Eivind Yggeseth
Investor

Aksjene på Oslo Børs fortsetter å stige etter det dramatiske fallet i mars. Siden forrige oppdatering av vår Bjellesau-portefølje i mai har Hovedindeksen lagt på seg 10,2 prosent. Bjellesau-porteføljen, som Kapital innførte i slutten av februar, har steget med 12,8 prosent i samme tidsrom. Bjellesauene fortsetter dermed å løpe fra indeksen, men effekten har ikke vært like sterk de siste ukene.

Porteføljen vår tok utgangspunkt i handler til flere av de mest profilerte investorene på Oslo Børs gjennomført i 2019 og 2020. Våre utpekte “bjellesauer” er investorene Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Ivar Løge, Torstein Tvenge, Jan Haudemann-Andersen og Ketil Skorstad. Porteføljen bestod opprinnelig av: Carasent, Norske Skog, Pareto Bank, Scatec Solar, Vaccibody og Okeanis Eco Tankers. Sistnevnte forsvant imidlertid ut av porteføljen i april, etter at det ble kjent at Spetalen ikke lenger var blant de største aksjonærene. Spetalen har ikke gjort noen store investeringer på børsen siden, så Okeanis-aksjen har foreløpig ikke blitt erstattet i porteføljen.

Comeback for børsen

Den solide oppgangen i aksjemarkedet gjennom mai måned gjør at Hovedindeksen nå så vidt har passert nivået den lå på før coronafrykten slo ut i markedet for fullt i mars. Siden vi for første gang innførte Bjellesau-porteføljen, har Hovedindeksen steget med 0,4 prosent. Bjellesau-porteføljen er på sin side opp hele 14,2 prosent i samme periode. 

Alle aksjekursene i porteføljen er i pluss siden forrige oppdatering, og det er Vaccibody, Norske Skog og Pareto Bank som leder an med en verdiøkning på henholdsvis 27,8 prosent, 16,8 prosent og 13,1 prosent.

En svært aktiv vår

Et selskap som har bidratt bra til porteføljen siden start, med en kursøkning på over 30 prosent, er det lille IT-selskapet Carasent, som leverer teknologi til helsesektoren. Den profilerte aksjeplukkeren Ketil Skorstad sitter tungt lastet med over 2,6 millioner aksjer i selskapet, som tilsvarer en eierandel på ca. 6,5 prosent.

Skorstad har, i motsetning til Spetalen, ikke sittet stille i båten denne våren, med flere kjøp og salg. Skorstad tegnet seg blant annet nylig i en kapitalutvidelse i kriserammede Thin Film. Videokonferanseselskapet Pexip hadde sin første dag som notert på Oslo Børs den 14. mai, og flere kjente investorer sikret seg aksjer i selskapet, deriblant Skorstad.

Skorstad har ifølge Finansavisen også nylig kjøpt seg inn i Akastor og sitter også på aksjer i Zalaris, Vistin Pharma, Panoro Energy, Hiddn Solutions, AqualisBraemer, Techstep, Nekkar og IDEX Biometrics, ifølge aksjonærlister. Finansavisen har også skrevet om hvordan Skorstad lå an til en uvanlig millionsmell i Kongsberg Automotive.

I starten av juni ble det dessuten kjent at Skorstad har økt sin aksjebeholdning i Hunter Group, som domineres av Arne Fredly, med 500.000 aksjer. Skorstad sitter nå på 0,52 prosent av aksjene i selskapet. Men vi har vurdert denne og de andre “trading-posisjonene” til Skorstad som for små og presumptivt kortsiktige til at de kommer inn i Bjellesau-porteføljen.

Skorstad var mindre fornøyd med at noen opprettet en falsk Twitter-profil som tilsynelatende ville utnytte hans bjellesau-status for å hausse Hunter-aksjen. I en tweet som står i Skorstads angivelige profil og med bilde av ham fremgikk det at Skorstad er veldig positiv til aksjen og mener den kan femdoble seg, meldte Dagens Næringsliv nylig. Men investoren uttalte til avisen at profilen er falsk, og saken er anmeldt til politiet.

Stor suksess for Haudemann

De fleste aksjene i Bjellesau-porteføljen har gjort det godt i år, men det er noen som skiller seg ut. Mye av oppgangen til porteføljen er takket være den elleville stigningen til kreftvaksineselskapet Vaccibody i gråmarkedet, en aksje Haudemann-Andersen er tungt lastet i. I løpet av litt over tre måneder har kursen steget med hele 67 prosent.

Nylig kom årsregnskapet til Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum. Tallene viser at investoren sopte inn et overskudd på 523,7 millioner kroner i fjor. Det er en kraftig forbedring fra 2018, da overskuddet var på 122 millioner kroner.

Kapital vurderte Haudemann-Andersens formue til 2,2 milliarder kroner på Norges 400 rikeste-liste i fjor høst, men som Finansavisen omtalte i midten av mai, er det ikke utenkelig at formuen begynner å nærme seg fire milliarder kroner etter kursoppgang i både Vaccibody, Kahoot! og andre plasseringer. Datum har dessuten lite gjeld og en god porsjon likvide midler til rådighet.