<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Grådige investorer

Våren 2020 vil gå inn i historiebøkene som en periode der investorene klamret seg fast til Oslo Børs til tross for rekorddyre aksjepriser. På vei ut av første halvår peker likevel børstrenden mer opp enn ned.

Finansopptur: Storebrand, under ledelse av Odd Arild Grefstad, tikker jevnt oppover på Oslo Børs. Men det klart med å gå på, gitt en kurs som siden årsskiftet er ned med 25 prosent.   Foto: Iván Kverme
Investor

Børsene sendes altså videre opp under investorenes forventning om en ganske så rask bedring i så vel selskapsinntjeningen som i de globale vekstrater, støttet av historisk lave renter samt brede og godt koordinerte finanspolitiske støttepakker. Og vi snakker om ganske så voluminøse tall. Financial Times har tidligere referert til analyser som antar at den offentlige gjelden i OECD-landene nå vil øke med ikke mindre enn 17.000 milliarder dollar. Det er altså mildt sagt en sjelden kost som nå serveres, altså miksen av voldsomme monetære og offentlige stimulansgrep. Og hadde man sett på konsekvensene i en tradisjonell makroøkonomisk modell, ville vik-tige parametere som BNP, renter og husholdningenes disponible inntekter gått i været. Men denne gangen er det annerledes, påpeker Citi, som nå retter en advarende pekefinger til de investorene som forventer en rask gjeninnhenting av globalt BNP: For til tross for støttetiltakene vil coronakrisen likevel resultere i et permanent tap som den amerikanske investeringsbanken spår vil komme til å utgjøre rundt 4,5 av globalt BNP sammenlignet med bankens vekstprognoser ved inngangen til 2020.

Dette betyr at i kjølvannet av pandemiutbruddet vil man likevel måtte hanskes med store lommer med ledig produksjonskapasitet innenfor en rekke bransjer og næringer – og Citi antar det særlig er unge mennesker, lavinntektshusholdninger samt fremvoksende markeder som er mest utsatt for varige sår. Og verre blir det om den nåværende krisen resulterer i mer proteksjonisme og nasjonalisering av produksjonen, understreker banken videre – og frykter dermed større negativt tap for globalt BNP om handelskrigen mellom Kina og USA igjen skulle skyte fart.

Enn så lenge flyter markedene rundt i et hav fullt av støttetiltak, der rentepåslagene stuper og børsene tikker opp mot historisk friske prisingsmultipler.

Oslo Børs intet unntak

Ja, for aksjer er rekorddyre. I forrige utgave skrev vi at forholdet mellom pris og forventet inntjening på Oslo Børs er på sitt høyeste siden dotcom-boblen, og at flere strateger nå ser høy risiko for skuffelser og en ny børskorreksjon. Rekylen i aksjekursene, samtidig som forventningene for andre halvår 2020 har blitt barbert på grunn av coronakrisen, betyr at prisingen målt mot inntjeningen (P/E) de neste 12 månedene har skutt opp til 22 for hovedindeksen. Trenden rundt dette forholdstallet de siste tre årene er rundt 13 på Oslo Børs, så børsen har nesten blitt 70 prosent dyrere enn det vi har vært vant til før corona, basert på dette nøkkeltallet.

Og som allerede nevnt helt innledningsvis – investorene er utålmodige og forskutterer nå at selskapsinntjeningen raskt vil gjeninnhentes. Som vi konkluderte med i våre analyser i forrige utgave, tyder 2021-estimatene på at analytikerne mener Covid-19 blir et forbigående fenomen. Faktisk forventes det at inntjeningen vil ligge høyere i 2021 enn i 2019, etter en oppgang på 73 prosent i resultat pr. aksje for hovedindeksen fra i år til neste år.

Stimulanspakkene til tross, flere meglerhus og forståsegpåere er altså avventende til det videre børsoppsvinget. Nylig refererte Finansavisen til sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets, som mener det er risiko for en forlenget nedtur i aksjemarkedet og trekker frem at konflikten mellom Kina og USA blir ignorert. Banken anbefaler investorene å holde en nøytralvekt i aksjer.

Oljesmurt børs

Også på de større markedsplassene sendes prisingsmultiplene videre opp. Den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 har siden årsskiftet kun ramlet med om lag fem prosent – og prises i skrivende stund til en P/E på godt over 20. IT-giganter som Apple leder an i børsoppgangen, og selskapet handles nå til en P/E på 25, etter en kursopptur siden inngangen til 2020 på nesten 10 prosent.

Men mer moro kan være på trappene, skrev Bloomberg nylig, og viste til den amerikanske investeringsbanken Bank of America, som rapporterte at fondsforvaltere gjennomgående nå sitter på skyhøye kontantandeler, i et volum de ikke har gjort på flere år. Reservasjonen henger nok sammen med de objektivt sett stive aksjeprisene, men kommende børskorreksjoner vil kanskje bli av det litt milde slaget, gitt den massive likviditeten som er ledig.

I mellomtiden fortsetter oljeprisen å styrke seg, støttet av klart avtagende amerikansk skiferoljeproduksjon og produksjonsdisiplin både internt og utenfor Opec.

I sum gjør vi ingen endringer av Kapital-porteføljen og beholder dermed både Aker Solutions, Seadrill, DNO, Magseis Fairfield og Storebrand.