<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Corona har skapt kakaokrise

En krise kommer sjelden alene. Corona har skapt store problemer for verdens markeder, inkludert kakaomarkedet.

Kakaokrise: corona har ført til et fall i prisen på kakao. Bildet viser en kakaoprodusent i Elfenbenskysten, som produserer 40 prosent av verdens kakao. Landets kakaobønder er hardt rammet økonomisk som følge av prisfallet. Foto: Thierry Gouegnon
Investor

Prisen på kakao i verdens råvaremarkeder har stupt som følge av coronakrisen, melder Financial Times.

Hovedårsaken skal ifølge avisen være mangelen på turisme, restaurant- og hotellbesøk.

I februar nådde prisen på kakao, som blant annet kan handles på råvarebørsen New York Mercantile Exchange, sin topp hittil i år. Da kostet ett tonn med kakao 2988 dollar. En drøy måned etter, hadde prisen på råvaren falt over 25 prosent. Nå handles den for rundt 2400 dollar.

Merkes ikke i Norge

Samtidig som verdens kakaoprodusenter kan melde om et fall i etterspørsel, har norske forbrukere kjøpt betraktelig mer sjokoladeprodukter.

– Markedet for sjokolade har økt med ca 20% fra mars til juli. Det er naturlig å se den kraftige veksten i sjokoladesalget i sammenheng med bortfall av grensehandel, samt at flere nordmenn har vært i Norge, og har kost seg mer hjemme, skriver Ingvill T. Berg i Orkla til Kapital.

Til tross for at prisen på kakao i råvaremarkedet har falt over 25 prosent, har Orklas utsalgspriser på sjokolade økt.

– Svak norsk krone de siste månedene har påvirket våre innkjøpskostnader negativt, og vi har økt våre priser fra 1.7 for å kompensere for økte råvarepriser, forteller Berg.

Kombinasjonen av pandemi og oljekrise ga i mars en historisk svak krone. Da kostet en dollar 11,4 kroner. Siden har kronen hentet seg inn igjen: en dollar koster nå rundt ni kroner, omtrent det samme som den kostet i midten av januar. Orkla har ikke opplyst om hvilke råvarer det er snakk om en en prisøkning på.

Reflekterer realøkonomien

Under vårens krise falt verdens aksjemarkeder kraftig, men så spratt de opp igjen i rekordfart. Det har skapt diskusjoner rundt hvorvidt aksjemarkedet reflekterer tilstanden i den reelle økonomien – mens det i USA har vært historisk høye arbeidsledighetstall, har Nasdaq-indeksen nådd nye all time-highs.

Kakaoprisene har derimot holdt seg lave, og til Financial Times sier analytiker Ole Hanson i Saxo Bank at råvaren tilsynelatende gir et mer ærlig bilde av realøkonomien enn andre, mer tradisjonelle markeder.