<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Yara – opp eller ned?

Vil gjødselgiganten slå tilbake fra dagens aksjekurser?

Illustrasjonsfoto Foto: Terje Pedersen
Investor

Yara – opp eller ned?

– Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning, heter det blant annet om selskapet på Oslo Børs’ hjemmesider. Men noen form for ESG-prising har aksjonærene ikke sett snurten av i 2020, tatt i betraktning at selskapet, kursmessig sett, mer eller mindre er uforandret siden årsskiftet. 

Yara har i dag en markedsverdi på rundt 95 milliarder kroner, og har i ryggen et klart flertall positivt innstilte analytikere. På dagens kurser er det vanskelig å argumentere for at Yara-aksjen er dyr, hevder de, og peker også på at det globale ureamarkedet alt i alt preges av god markedsbalanse. 

Grafikk Kapital

Selskapets robuste balanse, og sterke kontantgenerering pr. aksje, gir også rammer for anstendige utbytter kommende år, mener de videre. Andre tallknusere er imidlertid litt mer avmålte. Tilbudssiden kan overraske negativt neste år med mye ny kapasitet på vei, og økningen kan faktisk vise seg å bli større enn den forventede etterspørselsøkningen. Dette gir føringer om ikke altfor spreke ureapriser i tiden som kommer. Samtidig ønsker de nevnte litt mer lunkne innstilte analytikerne å se enda større positive effekter av Yaras pågående lønnsomhetsprogram, enn hva som så langt har blitt levert. I sum hersker det derfor litt for mange ubesvarte spørsmål til å kunne forsvare en kjøpsanbefaling. Så, hvilke av leirene får rett?

Kenneth Sivertsen, analytiker i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Kjøp!

 Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities har en kjøpsanbefaling på Yara med kursmål 450.

– Pareto har fortsatt Yara som en av de mest anbefalte aksjene. Dette er delvis begrunnet med utgangspunkt i vårt markedssyn som indikerer en tilstramning av markedsbalansen kombinert med forventninger om økende gjødselpriser. Men anbefalingen bygger også på våre antagelser om at Yaras inntjening vil bli drevet av vekst innen premium- og høyverdiprodukter. Dette er produkter som vil redusere CO2-fotavtrykket og som har bedre miljøprofil enn mange konkurrerende produkter.

– I tillegg er selskapet forbi en periode med store investeringer, og med redusert capex forventer vi en bedring av kontantstrømmen i tiden som kommer. Med en gjeldsgrad i den lave delen av rangen, tror vi selskapet kommer til å betale ekstraordinært utbytte i tillegg til tilbakekjøp av egne aksjer.

Morten Normann, analytiker i Carnegie. Foto: Iván Kverme

Hold! 

Analytiker Morten Normann i Carnegie har en hold-anbefaling på Yara med kursmål 370.

– Vi har nylig endret vår anbefaling på Yara fra kjøp til hold, med kursmål 370. Etter to år med moderat økning av tilbudssiden på urea tror vi på et omslag fra og med neste år, der den nye kapasiteten fra rundt 10 nye prosjekter sannsynligvis vil være mer enn det dobbelte av etterspørselsøkningen. Vi tror altså på noe lavere ureapriser fremover.

– Vi forventer en fortjeneste pr. aksje på 27 kroner i 2021 og 29 kroner i 2022. Våre estimater priser aksjen til en P/E-multippel på rundt 12–13x, som er rundt 15 prosent høyere enn historisk gjennomsnitt. I snitt ligger våre inntjeningsestimater mer enn 20 prosent under markedsforventningene. Kortsiktig er det altså risiko for skuffelser. Vi tror også at markedet er litt for positive når det gjelder effekten av YIP – Yara Improvement Program, der ferdigstillelsen av det viktigste prosjektet, Salitre, stadig blir dyttet ut i tid.

– Ser man gjennom all kortsiktig usikkerhet, mener vi aksjen likevel fremstår som et relativt safe bet i en uoversiktlig makroverden. Etterspørselen etter gjødsel er ganske upåvirket av makrofaktorer. Etter mange år med store investeringer tror vi fri kontantstrøm de neste årene vil ligge stabilt i underkant av 30 kroner pr. aksje. Man kan faktisk si at aksjen er litt motsyklisk og bør kjøpes ved store kursfall.