<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Emisjonstrøbbel på Oslo Børs

Det er ikke bare på markedsplassen Euronext Growth at selskaper stuper etter å ha hentet inn mer egenkapital. Også på hovedlisten ved Oslo Børs er det nå flere selskaper som faller klart i kurs etter å ha fått inn mer penger.   

Emisjonssmell 1: Kahoot, her ved toppsjef Eilert Hanoa, hentet nylig inn mer egenkapital til kurs 68 kroner pr. aksje. I dag ligger kursen om lag 40 prosent lavere enn emisjonskursen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

På markedsplassen Euronext Growth har en rekke selskaper det siste året blitt tatt opp til notering, og det takket være en historisk høy investoroptimisme. Flere av noteringene har dessverre utviklet seg i gal retning for mange investorer.

Men også på hovedlisten ved Oslo Børs løper investorene nå betydelig risiko for å tape betydelige millionsummer om de velger å delta i ymse noterings- eller emisjonsprosjekter. 

Meglerhusene melder for tiden at emisjonsoppdragene står i kø, men samtidig som en rekke nye selskaper trenger mer penger når de nå skal på børs utover høsten, blinker varsellampene.

Emisjonssmell 2: Tidligere i år hentet Borr Drilling med gründer Tor Olav Trøim i spissen inn rundt 400 millioner kroner til kurs 7,17 kroner pr. aksje. I dag handles Borr-aksjen rundt ti prosent under tegningskursen. Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs: Emisjonskroner fordufter 

Investoreuforien har altså til de grader lagt seg på Euronext Growth, ikke overraskende i takt med de voldsomme børsfallene flere børsferskinger har fått merke. Ved noteringene har selskapene hentet inn betydelige summer i ny egenkapital, som i ESG-selskapet Hydrogenpro   . I september i fjor ble det Terje Mikaelsen-kontrollerte selskapet tatt opp til notering etter å ha gjennomført en emisjon på til sammen 600 millioner kroner til kurs 22,30. Noteringen gav umiddelbart et saftig kursløft, men siden årsskiftet er den likevel ned med rundt 65 prosent, og kursen ligger dermed i skrivende stund under høstens emisjonskurs. Men  kapitaltrengende selskaper på Oslo Børs er på ingen måte immune mot den tendensen som nå råder på Euronext Growth – og eksemplene er flere. 

I fjor høst hentet solenergiselskapet Scatec   inn nesten fem milliarder i en rettet emisjon til kurs 230 kroner. I dag er kursen godt under 200. 

Det Tor Olav Trøim-initierte riggselskapet Borr Drilling   ligger vel seks prosent under emisjonskursen fra i vinter, da det gjeldstunge selskapet hentet inn litt over 400 millioner kroner i ny egenkapital til kurs 7,17. 

I midten av juni gikk det Johan Andresen-kontrollerte kartongselskapet Elopak   på børs, der det i den forbindelse ble gjennomført en emisjon til kurs 28 kroner. I dag ligger Elopak-kursen rundt en krone under tegningskursen. 

Mest alarmerende er imidlertid utviklingen i teknologiselskapet KahootKahot, for etter at selskapet i midten av mai, med assistanse fra ABG Sundal Collier og Goldman Sachs, utstedte 25 millioner nye aksjer til kurs 68 kroner, har Kahoot-kursen mer eller mindre kollapset og ligger nå nesten 30 kroner under siste tegningskurs, hvilket tilsvarer et kursfall på over 40 prosent. De investorer som valgte å delta i den siste Kahoot-emisjonen har dermed et samlet papirtap, gitt at de sitter på aksjene, på rundt en kvart milliard kroner. 

Og mens en rekke emisjoner og ny-noteringer, også på Oslo Børs, kursmessig sett nå utvikler seg i helt gal retning, er optimismen blant meglerhusene fortsatt rådende. 

Når emisjonsvolumene er høye, skal man være forsiktig med å investere på Oslo Børs de neste tolv månedene.
Hans Thrane Nielsen, Storebrand Asset Management
Ingen riggsuksess: Investor Christen Sveaas har så langt et papirtap på ikke fullt ti millioner kroner etter ha tegnet seg for rundt hundre millioner kroner i Borr Drilling-emisjonen tidligere i år. Foto: Iván Kverme

Proffene: Trå varsomt! 

– Hvis vi tar utgangspunkt i hovedlisten og Euronext Growth, har vi et stort antall kommende noteringer. For øyeblikket er det ingen som er offentlig kjent, men jeg kan røpe såpass at det er endel. Vi har en ganske solid ordrebok ut året på kapitalmarkedssiden, uttalte nylig investment banking-sjef Are Andersen i ABG Sundal Collier til Finansavisen

Mer kommer også fra andre toneangivende meglerhus, som Pareto Securities. Til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri opplyste meglerhuset for få uker siden at de sitter på en sterk ordrebok opp mot så vel flere nynoteringer som ulike emisjonsoppdrag. Men forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Asset Management er klar på hva som kan være en fornuftig leveregel for en investor når det nå drar seg skikkelig til i førstehåndsmarkedet, også opp mot hovedlisten på Oslo Børs: 

– Når emisjonsvolumene er høye, skal man være forsiktig med å investere på Oslo Børs de neste tolv månedene, uttalte han til Kapital i midten av mai. 

Ett synes mer og mer sikkert: Kombinasjonen av historisk dyre børser, mer volatile markeder og høy aktivitet i førstehåndsmarkedet – som nå – synes å seile opp som en langt fra lønnsom børscocktail.  

  

Snutter 2021:    

Erik Bakkejord 1,6 mrd.

Edvard Bakkejord 2,4 mrd.

For første gang i historien nådde IT-kolossen Intility i 2020 et årsresultat på over hundre millioner kroner. Inntektsveksten var på formidable 17 prosent, målt mot året før. Far og sønn Bakkejord kontrollerer 70 prosent av selskapets aksjekapital, men også andre av deres  virksomhetsområder - som kombinasjonen av bolighandel og drift - utvikler seg i positiv retning. Dette spiller seg ut i regnskapstallene til familien Bakkejords selskap, Sober. Sober-konsernet fikk i 2020 et resultat før skatt på 330 millioner, opp fra 140 millioner året før. I sum settes derfor både Erik og Edvard Bakkejords respektive formuer klart høyere enn på samme tid i fjor.    

Odd Gleditsch jr.  275

Bjørn Ole Gleditsch 1.650 mrd.

Anne Cecilie Gleditsch 1.430 mrd.

Odd Gleditsch d.y  1.430 mrd. 

Jill Beate Gleditsch 1.045 mrd. 

Thomas Gleditsch 1.210 mrd.

Jotun-eventyret fortsetter, med et driftsresultat i 2020 vel 50 prosent høyere enn året før.  Pandemien ga naturligvis selskapet usedvanlig gode rammebetingelser, og Jotuns toppsjef, Morten Fon, har overfor Finansavisen tidligere karakterisert etterspørselen etter maling til hus og hjem i  Skandinavia i 2020 som «det rene klondyke». Men selv om pandemien så smått slipper taket, peker likevel Jotun-pilene fortsatt i riktig retning, støttet av sterke globale makrotall. Gleditsch-familien er i sum en av selskapets hovedaksjonærer, og nyter til fulle de økonomiske gledene av Jotuns rekordtall med tilhørende lukrative utbytter. 

Didrik Eidsvig 1,5 mrd.

Elisabeth Eidsvig Vergara 900 mill.

DEFA leverer produkter som spenner fra ladesystemer for biler til elektrisk bilvarme og LED-belysning - blant annet. Selskapet får fotfeste i stadig flere industrisegmenter, og har helt siden oppstarten i 1946 vist evne til å utvikle nye, etterspurte teknologiprodukter. I løpet av 1950-tallet ble DEFA den første norske underleverandøren til svensk bilindustri - og nettopp dets evne til omstilling vises godt når den 60 år senere kan melde at man har inngått avtale om leveranse av ladekabler til en verdi av 50 millioner kroner med en av verdens ledende produsenter av el- og hybridbiler. Terje Eidsvig, sønn av DEFA-grunnlegger Didrik Eidsvig, døde tidligere i år. Konsernet ledes fortsatt av hovedeier Didrik Eidsvig, mens søsteren, Elisabeth Eidsvig Vergara, forvalter egen finansformue.

Lars Løseth 2,4 mrd.

Kjøpesentertoppen  og eiendomsinvestoren fra Surnadal ligger på ingen måte på latsiden, for sammen med sønnen Lars Ove Løseth starter de nå, i kompaniskap med blant annet Petter Stordalen, Johan Johannson, Marius Varner og Christian Ringnes, kjøpesenterselskapet Aurora Eiendom, som etter hvert også skal børsnoteres. Løseth-formuen verdsettes i år til 2,4 milliarder kroner, en økning på 200 millioner målt mot fjoråret - sett i ly av sterke selskapsresultater og ellers god verdiutvikling på familiens eiendomsportefølje.     

Jan Erik Warbo 950 

Fra 2006 til 2018 var Warbo Gruppen et rent eiendomsselskap, men i dag er det et kombinert eiendoms- og investeringsselskap med tre satsingsområder: Finansinvesteringer, heleide eiendommer som konsernet selv forvalter, og eiendommer som selskapet eier andeler i, men ikke forvalter selv. Strategien om en mer differensiert forretningsstrategi bærer frukter - alle  virksomhetsområder går godt, og ved årsskiftet sto selskapet oppført med en bokført egenkapital 352 millioner kroner, klart høyere enn året før - samtidig som det skal legges til at det er betydelige merverdier i eiendomsporteføljen. Warbo verdsettes i år til 950 millioner og nærmer seg dermed tittel milliardær med stormskritt.