<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Finansmarkedet nå: Frykten råder

"Vi forventer at de økende smittetallene vil hemme investorenes pågangsmot kommende uke, med det resultat at Oslo Børs, på tvers av sektorene, går en svak uke i møte", sa vi forrige uke. Og vi fikk rett. 

Dystre utsikter: Oppdagelsen av en ny smittsom coronavirusmutant i Sør-Afrika har gjort at frykten råder, ikke bare der, men i hele verden. Det trekker børsene nedover. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/ Ap/ NTB
Investor

Teksten overfor er slik vi avsluttet forrige ukes kommentar om finansmarkedet i Kapitals nyhetsbrev. En uke senere, med fasiten i hånd, kan vi si at det var eksakt dette som inntraff: Coronafrykten har utløst flere salgsorde i aksjemarkedet, kursene har falt og omsetningen har blitt forholdsvis lav.

I løpet av den siste handelsuken har hovedindeksen på Oslo Børs falt nær tre prosent, mens omsetningen i særlig de litt mindre selskapene, målt etter markedsverdi, har skrumpet klart inn.

Investorene er på tå hev og tar åpenbart ned aksjeeksponeringen i en børsverden preget av stigende pandemifrykt, økte inflasjonstendenser og en klart svakere oljepris.

Innspurten til et nytt aksjeår preges altså av flere negative børsdrivere enn på lenge, og vi tror de nevnte faktorene vil tvinge flere analytikere her hjemme til å ta ned mange av sine inntjeningsestimater for 2022.

Vi forventer en fortsatt svak utvikling på Oslo Børs kommende uke, også fordi flere investorer naturligvis vil ta ned aksjeeksponeringen for å sikre godt opparbeidede papirgevinster, gitt et børsår der kursene i snitt har steget med over 20 prosent.

Dempes rentefrykten? I USA biter inflasjonen seg fast, prisstigningstakten er den høyeste på nær 30 år og særlig spiller de høye energiprisene inn. Dette har i sin tur gitt en frykt blant investorene om at landets sentralbank vil se seg nødt til å sette opp renten, og det raskt. Men, en titt på de lange amerikanske obligasjonsrenter viser at disse nå kommer litt ned, noe vi tror henger sammen med at siste dagers oljeprisfall har tatt brodden av den verste inflasjons- og rentefrykten blant investorene.

De høye smittetallene, oppdagelsen av en ny smittsom coronavirusmutant i Sør-Afrika, kombinert med at USA vil frigjøre store deler av sine strategiske oljelagre, bidrar særlig til det skarpe oljeprisfallet som i sin tur kan synes å dempe rentefrykten blant investorene.

Globalt er ikke den økonomiske veksttakten like sterk som de foregående kvartaler, meldte OECD nylig. En svakere veksttakt internasjonalt, kombinert med svakere oljepriser, kan gi utsikter til fortsatt forsiktige sentralbanker. Det vil i så fall være støttende for aksjemarkedene, inkludert vår egen Oslo Børs.

Men i det korte bildet er børssentimentet fortsatt svakt, noe vi forventer gir en ny uke med fallende kurser der særlig energirelaterte aksjer vil være under press.