<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Handelsbanken prises til rabatt

Håkon Astrup i DNB Markets ble kåret til beste analytiker i sektoren bank og finans i Kapitals analytikerkåring. Her er hans favorittaksjer for 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investor

Alder: 34
Utdannelse: Bachelor fra NHH og master i finans fra London Business School
Erfaring: Arctic Securities og DNB Markets fra 2015

Aksjetips: Storebrand (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 95,38 kroner
Kursmål: 110 kroner
Begrunnelse: Storebrand   er i våre øyne godt posisjonert til å ta del i den strukturelle veksten innen innskuddspensjon og langsiktig sparing. Skiftet i Storebrands eksponering, bort fra kapitaltunge garanterte pensjonsprodukter til kapitallette innskuddsprodukter, reduserer den underliggende risikoen i selskapet og forsvarer en høyere verdsettelsesmultippel. 

Vi ser potensial for at selskapet skal kunne betale ut rundt ti milliarder i ekstraordinære utdelinger fra 2022 til 2030, noe som tilsvarer over 20 prosent av dagens markedsverdi.

Storebrand har lenge hatt utfordringer med porteføljen av garanterte produkter i Norge, særlig fripoliser, og lave renter og økt levealder resulterte i ytterligere komplikasjoner. Men kapitalkravene på disse produktene vil i årene fremover bli betydelig redusert ettersom kundene som sitter med dem nærmer seg pensjonsalder, og i tillegg gir økningen i rentenivået positiv effekt. Vi forventer en merkbar økning i utbytter og tilbakekjøp av aksjer i årene fremover, og ser potensial for at selskapet skal kunne betale ut rundt ti milliarder i ekstraordinære utdelinger fra 2022 til 2030, noe som tilsvarer over 20 prosent av dagens markedsverdi.

Aksjetips: Svenska Handelsbanken (kjøp)
Sluttkurs 1. februar: 101,25 svenske kroner
Kursmål: 120 svenske kroner
Begrunnelse: Handelsbanken SHB A har hatt en mer turbulent utvikling i aksjemarkedet de siste fem årene, sammenlignet med norske og andre nordiske banker som SEB og Nordea. Handelsbanken har særlig hatt en utfordrende kostnadsposisjon ettersom den har vært mer tilbakeholden med å legge ned bankfilialer enn sine nordiske konkurrenter. 

Handelsbanken prises til en rabatt sammenlignet med andre svenske og norske banker. Vi ser klare tegn til bedring etter at ledelsen satt i gang flere grep for å bedre lønnsomheten.

Dette har også påvirket bankens verdsettelse, og Handelsbanken prises til en rabatt sammenlignet med andre svenske og norske banker. Vi ser klare tegn til bedring etter at ledelsen satte i gang flere grep for å bedre lønnsomheten. Banken skal blant annet selge seg ut av Finland og Danmark og redusere filialnettverket. Handelsbanken har historisk vært dyktige på å holde utlånstapene lave. Dette er en egenskap som alltid har vært viktig for banker, og det vil også være essensielt for god bankdrift fremover.