<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Grafikk: Kapital. Foto: Shutterstock/NTB

Klart for den store børskorreksjonen?

Stemningen er alt annet enn lystig i amerikanske Dark Pools, som er lukkede handelsplattformer myntet på de virkelig store aksjeproffene. Salgsvolumene tikker inn i ekspressfart, akkurat som i slutten av desember, rett før børsindeksen S&P 500 tok et realt svalestup.  

Mye av den globale aksjehandelen foregår utenfor de tradisjonelle børsene, i såkalte Dark Pools. Dette er plattformer selv ikke noen av de største private investorene på Oslo Børs har tilgang til, selv om de uke etter uke troner høyt på meglerhusenes respektive kurtasjelister. 

Hva institusjonene helt konkret gjør og ikke gjør på slike lukkede arenaer, føres det ikke offisiell statistikk over. Likevel gir nettstedet www.squeezemetrics.com et innblikk i hva som foregår i kulissene, ettersom det her føres løpende oppdateringer, fra et mer overordnet ståsted, om hva som rører seg i amerikanske Dark Pools. Dermed vil investorer som kun handler på de vanlige børsene få fersk informasjon om hvorvidt det er en overvekt av kjøpere eller selgere ved de lukkede aksjearenaene i USA. Nettstedet byr således på svært så nyttig aksjelærdom – også med tanke på hvordan de øvrige børsene, inkludert vår egen Oslo Børs, vil utvikle seg i tiden som kommer.

Varler børsfall

Nettstedet gir deg innblikk i to grafer. Den røde linjen illustrerer hvordan stemningen er blant investorene som handler aksjer på den brede amerikanske børsindeksen S&P 500. Nå i slutten av mars peker den klart oppover – et tegn på at det er flere kjøpere enn selgere. Børsoptimismen er derfor tiltagende, til tross for Ukraina-krigen, en sjokkartet global inflasjonstakt og med utsikter til klart høyere renter i tiden som kommer, blant annet.    

Men mer alarmerende er helningen på den blå kurven, den såkalte DIX-kurven, som viser hvordan børsstemningen er i amerikanske Dark Pools. Grafen peker klart nedover, og viser med det at det nå er flere selgere enn kjøpere blant de kapitalinstitusjoner og internasjonale hedgefond som velger å handle på disse plattformene. 

I disse investormiljøene er man åpenbart bekymret for at den høye inflasjonstakten og de økte rentene vil sende aksjemarkedene i rødt. Salgsintensiteten i amerikanske Dark Pools er også økende, ettersom avviket mellom den blå og røde kurven er så høy som den er nå på vei inn i andrekvartal. 

Stadig flere superproffer forventer altså børsfall, stikk i strid med hvordan investorene ellers opptrer på Wall Street.   

Dark Pools – integrert del av finansmarkedene  

Investorer som velger å gjøre aksjehandler gjennom Dark Pools, har det til felles at de har behov for å gjøre svært store handelsvolumer – men de vil nødig tilkjennegi hva de kjøper og selger på de offentlige børsene, der deres aktiviteter lett blir gjenstand for mye oppmerksomhet. 

Det finnes flere Dark Pools, tilrettelagt av typisk store investeringsbanker som Goldman Sachs, Bank of America og JPMorgan Chase. Bankene gir kunder av et visst format tilgang til de lukkede systemene, der det florerer nok andre gigantordre, både på kjøper- og selgersiden. Her får de effektuert ordrene sine uten at kursene blir påvirket i en eller annen retning, slik de ville blitt ved de ordinære børsene, fordi det ikke er nok likviditet her til å hindre at ordrene påvirker det løpende kursbildet. 

Kjøper og selger vet heller ikke hvem motparten er, med andre ord sikres investorene full anonymitet. På de lukkede arenaene får de hverken bedre eller dårligere kurser enn hva den jevne investor får på de ordinære handelsplassene – motivasjonen er altså knyttet til investorenes ønske om anonymitet og en smidig handelsutførelse. 

Aksjeomsetningen i Dark Pools er enorm, anslagsvis mer enn en tredjedel av all aksjehandel skjer i dag utenfor de ordinære børsene. 

Illustrasjon: Kristian Hammerstad/ByHands

Økende norsk interesse 

Etter finanskrisen ble hele meglerbransjen gjennomregulert. De nye forordningene som kom på plass, MiFID II, har også bestemmelser som bedre regulerer handelen i Dark Pools, forteller Espen Andersen, leder for elektronisk trading-handel i DNB Markets. Blant annet ønsker tilsynsmyndighetene at ingen meglerhus nektes tilgang til denne type handelsplattformer, gitt at de tilfredsstiller et sett formelle kvalifikasjonskrav. Norges største meglerhus, målt etter annenhåndsomsetningen på Oslo Børs, tilbyr handel i ymse Dark Pools. Det gjør også ABG Sundal Collier, bekrefter meglersjef Hans Øyvind Haukeli overfor Kapital. Han forteller at interessen for å legge handler utenfor de ordinære børsene har økt de seneste årene blant norske institusjoner, noe som i sin tur er med på å begrense den vanlige børslikviditeten.  

– Mye handel er flyttet fra de tradisjonelle synlige handelsplassene og over til Dark Pools. Til tider innebærer dette at enkelte aksjer notert i det vanlige markedet kan preges av forholdsvis liten likviditet, og at kursene dermed kan bevege seg raskere enn tidligere. For en investor betyr dette i praksis at det kan være vanskeligere å kjøpe og selge aksjer uten å påvirke kursen, forklarer Haukeli.

Mye handel er flyttet fra de tradisjonelle synlige handelsplassene og over til Dark Pools.
Hans Øyvind Haukeli, ABG Sundal Collier

Den økte trenden med mer aksjehandel over diskrete handelsplattformer betyr at norske meglerhus ser seg tjent med å sette opp mer kundevennlige handelsløsninger.    

– Institusjonene kan handle i Dark Pools enten indirekte ved at de plasserer ordre hos et meglerhus som i sin tur handler for dem, eller ved at de selv legger inn ordre gjennom et system som kalles Direct Market Access, som er en tjeneste noen meglerhus tilbyr utvalgte kunder. For øvrig skjer selve ordreinnleggelsen på samme måte som ved handel over børsene, men ordrene er ikke synlige som de ellers er, forteller ABG Sundal Colliers meglersjef. 

Pålitelig indikator 

Helningen på DIX-kurven viser altså at det nå er et større tilsig av salgsordre inn i amerikanske Dark Pools enn det er tilførsel av nye kjøpsordre. Så hva er det som plager institusjonene – inkludert aktører som Oljefondet og Folketrygdfondet, som helt sikkert ved ulike mellomrom finner det opportunt å benytte seg av de ulike amerikanske plattformene? Kanskje er det ikke bare en tiltagende inflasjons- og rentefrykt, men også en redsel for at de kommende førstekvartalsrapportene blir svakere enn ventet, og at de skyhøye energiprisene er mer tyngende for selskapenes marginer enn analytikerne forventer? 

Som DIX-kurven viser, solgte mange av Dark Pools-proffene godt med papirer på tampen av fjoråret – nettopp før S&P 500-indeksen tidlig i januar falt tydelig tilbake. Et forholdsvis stort avvik mellom kurvene ser man også nå.

Dark Pools-investorene tar nå åpenbart ned sin netto aksjeeksponering. Får de rett – som de gjorde på vei ut av 2021 – bør man snarest se over sin egen aksjeportefølje på Oslo Børs.

Investor