<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ikke nok vekst til å løfte oljeprisen

Krigen i Ukraina bidro til at gjennomsnittsprisen på nordsjøolje ser ut til å havne på rundt 100 dollar fatet i år. Det er flere forhold som indikerer en sterk pris også i 2023, men vi er redd for at svak økonomisk vekst ødelegger en del av festen.

VETERAN: Ekofisk-feltet i Nordsjøen har vært med gjennom 50 år med opp- og nedturer.  Foto: Carina Johansen/NTB
Investor

Den største jokeren i oljemarkedet i 2023 blir med sikkerhet Kina, som åpner opp etter brutale covid-19-nedstengninger. Vi ser allerede klare tegn til at Kina forlater sin mislykkede covid-19 -strategi, og spørsmålene nå er hvor stor Kinas appetitt på olje faktisk er og hva som kommer av tilbakeslag under en gjenåpning. I tillegg skal man ikke glemme at åpningen av Kina vil ha store ringvirkninger på andre asiatiske økonomier.

Nadia Wiggen i Pareto Securities er blant de analytikerne som legger mest vekt på åpningen av Kina. Hun mener Kinas etterspørsel i 2023 fort kan øke med 1,5 til 1,9 millioner fat om dagen sammenlignet med 2022. Slår dette til, er det liten tvil om at oljeprisen skal opp fra i dag.

USA – ferdig med “lagersalg”

USA har siden april solgt rundt 900.000 fat om dagen fra landets strategiske oljereserver. Dette opphører i disse dager, noe som vil ha en positiv effekt på oljemarkedet. Lagrene er nå på det laveste nivået siden 1980-tallet, og amerikanske myndigheter har uttalt at de vil vurdere å fylle lagrene igjen dersom prisen på amerikansk lettolje ligger stabilt rundt 70 dollar fatet. Dette vil være et viktig støttenivå fremover.

Amerikanske skiferoljeprodusenter har rykte på seg for å respondere raskt på stigende oljepriser, noe som igjen knekker markedet. Dette tror vi ikke skjer neste år, grunnet begrenset kapasitet i leverandørindustriene og mangel på arbeidskraft.

Russland – mindre viktig enn mange tror

Vestlige sanksjoner stakk kjepper i hjulene for russisk oljeindustri da krigen i Ukraina startet. Likevel klarte Russland faktisk å opprettholde produksjonen i 2022. Nå innføres strengere sanksjoner: EU innførte nylig forbud mot import av havbåren råolje, og i februar innføres et forbud mot import av andre petroleumsprodukter. Videre har G7 innført et “tak” på russisk olje på 60 dollar fatet.

Mange markedsaktører ser for seg at dette fører til betydelige fall i russisk oljeproduksjon. Vi er imidlertid avventende, da Russland dessverre er dyktige til å omgå sanksjoner. Likevel tror vi på et moderat fall i produksjon, skjønt vår analyse altså er at Russland nok er mindre viktig enn mange tror.

Økonomisk oppbremsing ødelegger

Alt i alt ville momentene over normalt indikert en sterk oljepris. Dessuten har flere OPEC-land problemer med å nå produksjonskvotene sine, og OPEC opptrer disiplinert. Likevel tør vi ikke være for optimistiske, fordi den globale økonomiske oppbremsingen vil ramme etterspørselen etter olje. Hvis vi ser bort fra finanskrisen, så må vi tilbake til 2001 for å finne like svak vekst som i 2023. Derfor tror vi oljeprisen skal ned fra 2022, men økt asiatisk etterspørsel gjør at vi likevel havner på brukbare 80–90 dollar fatet.