<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tøffere tider venter børsens miniputter

Så langt i år har småselskapene på Oslo Børs gjort det klart bedre enn hva Hovedindeksen kan skilte med. Vi ser vanskelig for oss at denne trenden fortsetter, i en verden der inflasjonen synes å bite seg fast med tilhørende nye renteøkninger.   

Festen over for denne gang: Så langt i år har investorene flokket seg særlig rundt de mindre børsselskapene. Nå sikres gevinstene – og flere av dem har allerede korrigert klart tilbake i kurs.   Foto: Bloomberg
Investor

Historisk kan utviklingen til de mindre børsselskapene, målt etter markedsverdi og representert ved delindeksen OSESX, tolkes som en god indikator på den jevne risikoappetitten blant investorene på Oslo Børs. En forklaring kan kobles mot at jo større optimisme som generelt sett råder, jo mer villige er eksempelvis forvaltere med aktive investeringsmandater til å kjøpe seg inn i mindre selskaper, til tross for at de er beheftet med både lavere børslikviditet og færre  analysedekninger. 

Og etter førstekvartal kan man slå fast at børsoptimismen har vært oppsiktsvekkende høy, gitt den sære miksen av høye renter, fortsatt stigende inflasjonsrater kombinert med flere avmålte sentimentsindikatorer blant industriforetakene, blant annet. Børsoptimismen har altså generert stadig flere kjøpsordre opp mot de små og mellomstore selskapene, og OSESX-indeksen kan vise til en opptur siden inngangen til 2023 på godt over seks prosent, vel fire prosentpoeng høyere enn tilsvarende tall for Hovedindeksen. Dette er et signifikant avvik – men allerede nå øker salgstrykket mot miniputtene på Oslo Børs.   

Wall Street – større trykk på gigantene 

Investorer med et høyt innslag av selskaper notert innunder OSESX-indeksen bør vokte seg vel for å øke vektingen ytterligere, mener vi. Meravkastningen har altså vært bunnsolid så langt i år, men i løpet av den siste måneden har likevel delindeksen kommet ned med over tre prosent. I samme tidsrom er Hovedindeksen mer eller mindre uforandret – med andre ord flokker investorene seg nå mer opp mot det brede børssegmentet, herunder storselskapene, mens de parallelt vekter seg ned innenfor OSESX-sfæren. Små og mellomstore bedrifter har som kjent ofte en forretningsmodell preget av mindre risikospredning, og er dermed sårbare om deres respektive nisjemarkeder ikke slår ut i full blomst. Er det dette investorscenarioet som nå hemmer OSESX-selskapene?  

På Wall Street ser man motsatt børsbevegelser. Mens den ledende børsindeksen S&P 500 siden årsskiftet har gått over syv prosent, har til sammenligning den amerikanske småselskapsindeksen S&P 600 Small Cap steget med bare litt over en prosent. Årets miniputtfest på Oslo Børs synes dermed å være et særnorsk fenomen. 

Hemmes av høy inflasjon   

– Småaksjer fungerer best tidlig i en syklus når rentene er lave og inntjeningsveksten sterk. De fungerer best som regel også før inflasjonen øker. Når inflasjonen er høy, har gjerne større selskaper mer prisingsmakt, og kan velte prisøkninger på innsatsfaktorer over på sluttkunden. Dette begunstiger de største børsselskapene, uttalte analysesjef i Norne Securities, Petter Slyngstadli, til Kapital for vel ett år siden. Så vel norsk som internasjonal økonomi rammes nå av historisk høye prisstigningsrater, i seg selv særlig utfordrende for mange småselskaper, ifølge analysesjefen. Samtidig skal denne bedriftskategorien også hanskes med data fra Statistisk sentralbyrå som viser at den underliggende veksten i fastlandsøkonomien nå viser tegn til å bremse opp. 

Når inflasjonen er høy, har gjerne større selskaper mer prisingsmakt, og kan velte prisøkninger på innsatsfaktorer over på sluttkunden. Dette begunstiger de største børsselskapene.
Petter Slyngstadli, analysesjef Norne Securities

Marsjfarten på OSESX-indeksen er altså nå klart avtagende, gjennomsnittlig sett. Men også her ser man store individuelle forskjeller – for mens E-læringsplattformselskapet Kahoot!Kahot har steget jevnt og trutt i 2023, har entreprenørminiputten NRC Group     fortsatt fjorårets kursfall. Indeksen forventer vi kommer ytterligere under press under våren, gitt de høye inflasjonstallene som i snitt utfordrer deres dekningsbidrag, tendenser til at inntjeningsestimatene på overordnet plan nå over påske peker litt nedover – og det faktum at OSESX-indeksen har gått såpass bra som den har gjort i år. Dette til tross, enkelte toneangivende forvaltere er likevel klar på at det alt i alt kan være mye mer å hente innenfor dette investeringsuniverset:

– Etter at megaselskapenes tiår nå er over, er det på tide å vende de store ryggen i jakten på god avkastning. Jeg er overbevist om at det er i small-cap at vi finner de virkelige vinnerne fremover, hevdet Jonas Edholm, porteføljeforvalter i Skagen Focus, i en kronikk i Finansavisen nylig.