<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Analytikerkræsjet: Orkla opp eller ned?

Orkla-kursen nærmer seg historiske toppnoteringer:

Illustrasjonsfoto Orkla Foto: NTB Scanpix
Aksjekrasj

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til forbruker- og storhusholdningsmarkedet i Norden og Baltikum samt i utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. På Oslo Børs har investorene flokket seg rundt selskapet, en klar respons blant annet på Orklas   sterke omsetningstall innenfor dagligvaresegmentet og på dets forutsigbare utbyttepolitikk. 

Det Stein Erik Hagen-kontrollerte selskapet prises nå til rundt 91 milliarder kroner etter at aksjekursen har gått rundt fem prosent siden årsskiftet, klart bedre enn utviklingen ellers på Oslo Børs. Kursen nærmer seg historiske toppnoteringer – men hvor går veien videre? Flere analytikere er i tvil: 

– En aksje som påvirkes mer negativt av pandemien enn hva vi tror de fleste er klar over, er Orkla. Selv om hovedvirksomheten mat og snacks gjør det veldig bra, er det tøffe tider for alt av salg rettet mot kantiner, hoteller og restauranter, uttalte nylig Arctic Securities-analytiker Carl Frederick Bjerke til Kapital. En klar overvekt av Orkla-analytikerne har satt selskapet på sine respektive hold-anbefalingslister. Et gjennomgående argument er at til tross for at Orklas lønnsomhetsutsikter er bedret de siste månedene – med blant annet økte priser til dagligvarekjedene – mener mange av analytikerne at utviklingen for lavpriskjedene vil fortsette med full kraft. Dette vil på sikt kunne true Orklas markedsandeler og lønnsomhet. På den annen side gir økt netthandel også Orkla gode vekstmuligheter i årene som kommer.

SER ENDRET KJØPEMØNSTER: Analytikeren Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux. Foto: Kepler Cheuvreux

Hold!

 Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux har en hold-anbefaling på Orkla med kursmål 87.

– Orklas merkevarer har stått bra gjennom krisen i et sterkt dagligvaremarked. Så langt i andre halvår har servicenæringen også vært nærmere normalen, der Orkla har en betydelig eksponering, samtidig som dagligvare har fortsatt på et høyt nivå grunnet reiserestriksjoner og mer tid i hjemmet. Lønnsomhetsutsiktene er også betydelig bedret de siste månedene med økte priser til dagligvarekjedene, innhenting for norske kroner, sterk svensk krone og prisfall for flere råvarer.

– Vår hypotese er likevel at den sterke utviklingen for lavpriskjedene vil fortsette med full kraft. I denne kanalen er andelen egne merkevarer høyere og således en trussel mot Orklas markedsandeler og lønnsomhet. Økt lavpris, og egne merkevarer, var og er i våre øyne en strukturell trend som kan ha blitt akselerert med noe høyere arbeidsledighet og usikkerhet de nærmeste årene.

– På lengre sikt er det selvsagt andre vekstmuligheter, blant annet innen netthandel. Økt handel i denne kanalen vil kunne bidra til å redusere konsentrasjonen i dagligvareleddet, ettersom nye aktører kommer til og Orkla selv kan selge til kunder gjennom egne plattformer eller tredjeparter slik som Amazon. Merkevarer står normalt sterkt på nett.

– Videre har Orkla posisjonert seg for mer bærekraftig konsum med merkevarer som Naturli’ og Klar i porteføljen. Vår bekymring her er at veksten vil bli kostbar. Nødvendige nylanseringer og innovasjon grunnet raske endringer i konsumadferd kan medføre produkter med kortere levetid og lavere lønnsomhet.

Øyvind Mossige, analytiker i Sparebank 1 Markets. Foto: Sparebank 1 Markets Foto: Lasse Lerdahl

Selg!

 Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets har en salgsanbefaling på Orkla med kursmål 82.

– Det mest spennende med Orkla er mulighetene som ligger i økt netthandel innen dagligvare, nye strukturer og dynamikk mellom Orkla og distributører, globale nettplattformer som kan løfte lokale brands til et internasjonalt nivå og nye satsninger innen produktkategorier og geografier med høy vekst.

– I det korte bildet tror vi forventningene for inntjening pr. aksje ligger for høyt. Dagligvarehandelen i Norden har fremdeles medvind, men situasjonen normaliseres gradvis. Samtidig har Orkla en betydelig out-of-home-eksponering, særlig gjennom Food Ingredients, hvor det meste av salget er i EU-området. Vi tror at redusert turisme, hjemmekontor og økt ledighet vil dempe etterspørselen gjennom hele 2021. Jotun har global og mye syklisk eksponering, og det er ikke sikkert at de 60–70 ørene i EPS-bidrag fra 2019 blir like gode i 2021.

– Vannkraften lider av lave (og utsikter til lave) strømpriser, og sist utgjør FX (volatil, svak krone) en inntjeningsrisiko. Orkla prises ikke høyt i forhold til sektoren, med en P/E på rundt 23x for 2021 på våre estimater. Justerer man for vekst og avkastning på investert kapital, fremstår derimot prisingen mindre attraktiv. Orklas profil med lokale merkenavn, hovedsakelig i EU og spesielt i Norden, kan ha noen logistikkrelaterte fordeler, men vekst og skala har derimot noen naturlige begrensninger.