<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Europris opp eller ned?

Er årets svake kursutvikling kun å betrakte som en pust i bakken?

Illustrasjonsfoto Foto: Europris
Aksjekrasj

I 2020 tronet Europris høyt på listene over de største kursvinnere på Oslo Børs, støttet av nordmenn som i lys av pandemien pent måtte holde seg på hjemmebane store deler av fjoråret. Analytikerne fikk helt rett da de på rekke og rad mente aksjen skulle kjøpes – men i år har det buttet for Europris-eierne. Så – er et paradigmeskifte i ferd med å tre frem, ved at Europris blant annet vil lide av stadig økende netthandel og at aktører som Amazon etter hvert vil gjøre sitt inntog også i norsk økonomi? Nei, er analytikernes mer eller mindre samstemte holdning, og peker særlig på at selskapet er rimelig priset, det tjener fortsatt godt med penger samtidig som forretningsmodellen fint vil stå seg i en overgang mot en gradvis pandemifri økonomi. Europris, som i dag prises til åtte milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på litt over fem prosent, vil i lys av den gode underliggende inntjeningen og sterke finanser kunne utbetale gode utbytter i tiden som kommer, pekes det også på. Og en titt på selskapets aksjonærlister viser at det er få bevegelser, også det et uttrykk for at de til tross for årets kursfall har klokkertro på ytterligere Europris-oppganger på Oslo Børs.      

Markus Borge Heiberg, analytiker i Kepler Cheuvreux Foto: Kepler Cheuvreux

Kjøp!

Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux har en kjøpsanbefaling på Europris med kursmål 65. 

– Verdsettelsen av norske retailere impliserer stadig en betydelig risiko for at konseptet strukturelt vil tape terreng mot nye modeller og konkurrenter som Amazon og Normal.

– Europris er derimot godt beskyttet blant annet grunnet sin ledende posisjon i Norge innen et strukturelt voksende lavpris-segment samt skalafordeler ved det nordiske innkjøpssamarbeidet med ÖoB og Tokmanni. Den mest kostnadseffektive lavprismodellen er fortsatt fysisk, og vi ser ikke at dette vil endre seg i nærmeste fremtid. Modellen står sterkt, også internasjonalt, hensyntatt Amazon-penetrasjon. Europris’ nye automatiserte sentrallager vil samtidig være godt egnet til å håndtere netthandelen fremover.

– Vi tror at omsetningsfallet for Europris i 2021, fra 2020, blir en touch-and-go-landing, og at selskapet oppnår ny like-for-like-vekst fra 2022. Det såkalte inflasjonsspøkelset er heller ikke noen trussel for Europris. Sterkere norsk krone er også svært positivt og veier opp for noe av de økte innkjøpskostnadene. Med relativt beskjeden inntjeningsmultippel bør det heller ikke være fare for at høyere nominell rente driver frem en lavere verdsettelse.

– Selskapet er praktisk talt gjeldfritt, men verdsettes kun til omkring 12x P/E neste års EPS-forventning. Med et begrenset investeringsbehov fremover (utover potensielt oppkjøp av ÖoB), vil det være mulig å betale en høy andel av inntjeningen i utbytte. Følgelig tror vi på rundt seks prosent utbytteyield i et selskap som kan vise til solid organisk vekst. Vi tror veksten fortsetter, sett bort fra pandemieffekter, og da fremstår caset svært attraktivt for den langsiktige investor.

Analytiker Eirik Rafdal i Carnegie. Foto: Carnegie

Kjøp!

Analytiker Eirik Rafdal i Carnegie har en kjøpsanbefaling på Europris med kursmål 65. 

– På tross av at det er opplest og vedtatt at Europris er en klar pandemivinner, så fortsetter vi å ha aksjen på kjøp. I fjerdekvartal fortsatte selskapet å øke markedsandelene, gjennomførte sesongsalget meget godt og holdt kostnadene under kontroll. Farten i deres brede vareutvalg ser også ut til å ha holdt seg bra i årets første måneder når vi ser på SSB-tall, og fraværet av reiser i vinter- og påskeferien vil nok fortsette å hjelpe Europris i februar samt for mars og april.

– I år er vår største frykt mer av psykologisk art, og ikke av fundamental – vi er redde for at fallende like-for-like-vekst og marginkontraksjon kan bli utfordrende å svelge for markedet, på tross av at dette allerede ligger i estimatene. Hensyntatt dette beholder vi altså aksjen på kjøp, ettersom vi ser Europris som et veldrevet selskap med god markedsposisjon, sterk kontantgenerering og et attraktivt utbytte. På våre estimater handles selskapet til en P/E (21e) på 12x og en direkteavkastning på 4,7 prosent. 

– Som en solid aksje synes vi ikke dette er en utfordrende verdsettelse, og tatt i betraktning stigende renter burde sterk kortsiktig kontantstrøm bli satt pris på. Vi får kanskje ikke Europris helt opp til vårt kursmål 65 før sommerferien, men vi tror ikke man går seg bort ved å eie denne aksjen gjennom 2021.