<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sparebank 1 SR-Bank opp eller ned?

Analytikerkræsjet: Fortsetter den friske kursoppgangen?

SpareBank 1 SR-Banks hovedkontor i Stavanger.  Foto: Øyvind Knoph Askeland
Aksjekrasj

Det er ikke småtterier aksjonærene i Sparebank 1 SR-Bank har vært med på av kursoppganger siste tolv måneder. I dag har sparebanken en markedsverdi på over 27 milliarder kroner etter en kursopptur siste tolv måneder på over 80 prosent. Det dype kursfallet i forbindelse med pandemiutbruddet var vel tøft, men seneste tids solide comeback har likevel vært koblet opp mot en serie sterke kvartalsrapporter. Tallene for fjerdekvartal 2020 var intet unntak, et kvartal SR-Bank selv beskrev som et kvartal preget av vekst, god lønnsomhet, effektiv drift og et lavere nivå på nedskrivninger sammenlignet med årets øvrige kvartaler. Også analytikerne har det siste året vært mer eller mindre samstemte i at banken er et utmerket kjøp, støttet først og fremst på langt fra stive prisingsmultipler, god drift, lave tap og utsikter til at attraktive utbytter igjen kan reintroduseres. Styret har foreslått et utbytte for regnskapsåret 2020 på inntil 3,1 kroner pr. aksje, som i dag representerer en direkteavkastning på rundt tre prosent. Og selv om banken nå har nådd et kursnivå den i løpet av de siste fem årene aldri før har vært i nærheten av, er analytikerne stor sett fortsatt positive – der utsikter til litt høyere renter trekkes frem som en klar fordel også for SR-Bank, da det vil gi rom for bedre marginer i tiden som kommer.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Kjøp! 

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Sparebank 1 SR-Bank med kursmål 123.

– Vi liker SR-Banks inntjeningssensitiviteter mot høyere korte renter, som kan gjøre at de når målet sitt på 12 prosent egenkapitalavkastning i 2023, som burde kunne gi en normalisert verdsettelse opp mot 1,4x bokført egenkapital (P/BV). Våre sensitivitetsanslag pr. 0,25 prosentpoeng økning i Norges Banks signalrenter viser en økning på opptil 6–7 prosent på inntjening pr. aksje for SR-Bank, mer for de første renteøkningene og mindre for de siste. 

– Dette, sammen med en gjenåpning av landet, tror vi kan gi noe høyere andre inntekter og bidra til at inntektene øker raskere enn kostnadene, og gi lavere tapsavsetninger fremover. Dette gir en årlig resultatvekst (CAGR) på 8 prosent før tap og 39 prosent etter tap og skatt. Veien mot 2023 kan være litt kronglete, og vi anslår først renteøkninger mot slutten av 2021, noe som først gir innvirkning på resultatet fra 2022. Dermed kan forventningene til aksjen være for høye i det korte bildet, med en P/E for 2021 på nesten 13x. Dette faller raskt til ~10x for 2022, og på P/BV under 1,1x  ville vi kjøpt oss inn i SR-Bank når forventningene justeres, og være godt posisjonert for høyere korte renter.

Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities. Foto: Brian Cliff Olguin

Kjøp! 

Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Sparebank 1 SR-Bank med kursmål 118.

– Vi har kjøpsanbefalinger på de fleste norske bankene, og innen sektoren er SR-Bank et av toppvalgene våre. Banken er veldrevet, meget kostnadseffektiv og har en sterk markedsposisjon spesielt i hjemmemarkedene i Rogaland og Agder, men også et voksende fotavtrykk i Oslo. Med base i Stavanger har banken en naturlig høyere eksponering mot olje- og offshorenæringen, noe som har vært utfordrende de senere årene, og også i Covid-året 2020 så vi at størstedelen av tapene kom fra denne sektoren. Samtidig satte rentenedsettelsene fra Norges Bank rentemarginen under press. 

– Med god fart i vaksineutrullingen og utsikter til en solid gjeninnhenting i økonomien over sommeren synes vi derimot ting ser lysere ut. Vi tror tapene vil begynne å komme ned mot normaliserte nivåer inn i 2022, og at Norges Bank vil begynne å heve rentene igjen til høsten – noe som historisk betyr bedrede rentemarginer for bankene. Dette tror vi vil løfte resultatene både for 2021 og 2022, og på vårt estimat handles banken fortsatt under P/E 10 for 2022. På pris/bok handles banken rett i overkant av én, noe som heller ikke er avskrekkende med en estimert EK-avkastning over 10 prosent og et langsiktig mål på 12 prosent. Vi tror derfor medvinden for bankaksjene vil fortsette og at SR-Bank er et bra og likvid alternativ.