<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Mowi opp eller ned?

Er årets kursopptur bare starten på en ny, og tyngre, aksjeopptur?

Ivan Vindheim, konsernsjef Mowi. Foto: Iván Kverme
Aksjekrasj

På Oslo Børs prises oppdrettsgiganten Mowi   til rundt 107 milliarder kroner etter en opptur siden årsskiftet på syv prosent. Pandemien er i ferd med å komme under kontroll, og med det utsikter til at etterspørselen etter oppdrettslaks vil ta seg opp når hoteller og restauranter igjen holder åpent. Samtidig har selskapet allerede varslet sterke slaktetall for årets tre første måneder. 

I Norge var slaktevolumet på 75.000 tonn, mens det i Skottland og Canada var på henholdsvis 18.500 og 10.500 tonn. Alt i alt slaktet oppdrettsgiganten til sammen 125.500 tonn i førstekvartal, mens konsensus ventet et volum på 116.000 tonn. – Det er høye volumer i et førstekvartal, og på nivå med volumene vi så i tredje- og fjerdekvartal i fjor, uttalte blant annet Kepler Cheuvreux-analytiker Christian Olsen Nordby til Finansavisen i etterkant av volumrapporten. 

Høsten 2019 nådde Mowi-kursen sin foreløpige kurstopp med noteringer helt opp mot 230-streken. Og nye topper kan være i anmarsj, mener en rekke analytikere – og peker blant annet på at man tidligere i vinter så økte produktpriser i USA da utbudet av laks fra Chile begynte å gå ned, noe som i sin tur ga støtet til høyere spotpriser i Europa. De ser nå for seg et 2021 preget av fastere produktpriser, noe som gir rammer for at Mowi også i år vil levere gode resultater. 

SEB–analytiker Bent Rølland. Foto: Eivind Yggeseth

Kjøp! 

Analytiker Bent Rølland i SEB har en kjøpsanbefaling på Mowi med kursmål 238.

– Vi ser for oss et langvarig stramt laksemarked der Mowi nå er rigget for vekst. SEB forventer global prisoppgang når pandemien omsider gir seg. Etterspørselen bør stige når fiskemarkeder og restauranter åpner opp igjen. I retail, under pandemien, har vi sett etterspørselen styrke seg. Mange nye konsumenter har kommet til og kjøpt laks for første gang. Konsumet av laks har økt under pandemien. I kombinasjon med en moderat tilbudsvekst bør vi se et stramt laksemarked i lang tid fremover.

– Tidligere i vinter så vi en prisoppgang i USA da utbudet av laks fra Chile begynte å gå ned. Økte USA-priser smittet så over på høyere spotpriser i Europa. Ut av pandemien bør prisoppgangen bli global og bre seg til Asia samt til kontraktsmarkedet for bearbeidet laks.

– Ut av pandemien relanserer Mowi en rekke nye produktkategorier. Det langsiktige målet er å selge 20 prosent av fisken under det nye MOWI-merkenavnet, et ambisiøst mål. Nysatsningen inkluderer internetthandel i USA og Europa. I Frankrike skal utvidet foredlingskapasitet bidra til økt salg av høyverdige konsumpakkede produkter. Mowi har i tillegg ambisjoner om å utnytte hele sin ledige produksjonskapasitet for å dekke en økt langsiktig etterspørselsvekst. I løpet av 6–7 år er målet å produsere rundt 20 prosent mer laks. Økt volum og økt bearbeiding skal gi økt inntjening. Et slikt selskap bør ha høyere multipler. SEB sier kjøp.

POSITIV TIL SEKTOREN: Danske Bank-analytikeren Knut-Ivar Bakken anbefaler kjøp av fire oppdrettsaksjer. Foto: Danske Bank

Kjøp! 

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Mowi med kursmål 238. 

– Vi er positive til Mowi, da vi venter sterke laksepriser fra og med juni og i de neste årene. I tillegg er Mowi en av få oppdrettere der vi ser oppside til selskapets volumguiding for 2021. Vi mener dette ikke er priset inn i aksjen, og vi ser betydelig oppside til konsensusestimatene for både 2021 og 2022.

– Vårt optimistiske syn på lakseprisen er drevet av en forventning om nullvekst i globale slaktevolumer i andre halvår 2021. Samtidig venter vi at etterspørselen etter laks vil ta seg opp inn mot sommeren på samme måte som vi så i fjor. Etterspørselen etter laks for hjemmekonsum er allerede veldig sterk. Dette støttes av Mowis sterke resultat i prosesseringssegmentet i førstekvartal. Vi venter at etterspørselen fra restauranter også vil ta seg opp inn mot sommeren, da vårt base case er at antall nye smittede med Covid-19 i Europa vil falle og landene vil begynne å åpne opp. Vi venter mindre behov for nye nedstengninger til høsten som en følge av at befolkningen blir vaksinert.

– Utover 2021 venter vi lav til moderat tilbudsvekst og sterke laksepriser i minimum to til tre år. Tilbudssiden begrenses av strenge reguleringer i Norge og Chile, og det er for tidlig å snakke om potensielle volumer fra landbasert eller offshore oppdrett.